งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตสนุก...บุกสาธารณะ กรณีศึกษาในการนำเสนอคณิตศาสตร์สู่คนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตสนุก...บุกสาธารณะ กรณีศึกษาในการนำเสนอคณิตศาสตร์สู่คนทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตสนุก...บุกสาธารณะ กรณีศึกษาในการนำเสนอคณิตศาสตร์สู่คนทั่วไป
พุธ 30 พฤษภาคม 2555 9:15-10:45 น. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชา ธนบุญสมบัติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2

3 กรณีศึกษา - Birthday Problem - GT200 & Statistics - Hybrid Faces
- Soap Film & Math - Origami & Math - Halo Simulation

4 ในห้องนี้น่าจะมีกี่คู่ที่ฉลองวันเกิดวันเดียวกัน?
ไม่มี 1 คู่ มากกว่า 1 คู่

5 คณิตศาสตร์แห่งความบังเอิญ

6 ประธานาธิบดีสหรัฐ (43 คน -> 92%)
James K. Polk Warren G. Harding เกิด : 2 พฤศจิกายน

7 นายกรัฐมนตรีไทย (23 คน -> 50%)
เกิด : 5 เมษายน

8 ทำความเข้าใจผลการทดสอบ
GT200 ข่าวหน้า 1 นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 23 ฉบับที่ 7790 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

9 นสพ. เดลินิวส์ ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2554 (หลังเหตุการ์ 1 ปีครึ่ง)

10

11

12 ถ้าดูไฮเทค & มีราคาแพง ก็น่าจะดี ?!

13

14

15

16

17 ภาพแปรพักตร์ (Hybrid Faces)

18 ยิ้ม หรือ ยัวะ?

19

20 Origami & Math

21 Kawasaki Rose

22 1/2 1/ / /16

23 กระดาษ 1 แผ่น พับซ้ำๆ ได้สูงสุดกี่ทบ?
Britney Gallivan

24 1/3 1/5

25 Peter Messer’s Cube Root of 2

26

27 Flapping Bird Crease Pattern (CP)

28 Maekawa’s Theorem : M – V = +/- 2

29 Kawasaki’s Theorem : A1-A2+A3-A4 = 0

30 2-Colorability Theorem

31 ปากจุ๊บๆ (Kissing Lips)

32 Bird Base

33 Bird Base

34 Full-rigged Ship Designed by Patricia Crawford

35 Robert J. Lang’s TreeMaker Program

36 Space Free-flyer Unit (SPU)

37 Highly Advanced Laboratory
for Communications and Astronomy (HALCA)

38 Miura-ori Dr.Koryo Miura

39

40

41 Hornbeam Leaves Miura Fold Thin Film Computer Simulation

42 Maekawa Jun

43

44

45 บัญชา ธนบุญสมบัติ buncha2509@gmail.com www.facebook.com/buncha2509
(081)

46

47 ทายใจ : ตัวเลข 2 หลัก...

48 www.CloudLoverClub.com www.CloudLoverClub.com

49

50 กรณีศึกษา - Hybrid faces - Birthday Problem - Power Laws
- Halo Simulations - Guesstimation

51 Photo Credit : Day 51

52

53

54 ภาพไหนไม่เข้าพวก?

55 เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน-หลังอย่างไร?

56 David Brill

57

58 2004 Design Challenge : Eupatorus Gracilicornis
Robert J Lang’s design Satoshi Kamiya’s design

59

60

61 หัวใจติดปีก หัวใจสลาย

62

63

64 Origami Engineering Prof. Hagiwara, TIT

65 Jun Maekawa’s Fractal-Tailed Turkey

66 Valley Fold Mountain Fold

67 Tsune Abes’ Tri-Section Method

68

69

70 Kirigami Flowers


ดาวน์โหลด ppt คณิตสนุก...บุกสาธารณะ กรณีศึกษาในการนำเสนอคณิตศาสตร์สู่คนทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google