งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงสว่าง 2. ที่ยึดเหนี่ยว 3. อุณหภูมิ ความร้อนพอเหมาะ 4. อากาศ 5. น้ำ 6. ธาตุอาหาร ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงสว่าง 2. ที่ยึดเหนี่ยว 3. อุณหภูมิ ความร้อนพอเหมาะ 4. อากาศ 5. น้ำ 6. ธาตุอาหาร ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงสว่าง 2. ที่ยึดเหนี่ยว 3. อุณหภูมิ ความร้อนพอเหมาะ 4. อากาศ 5. น้ำ 6. ธาตุอาหาร ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้แก่ โรค แมลง วัชพืช สารพิษ(ชะลอการเจริญเติบโต) ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 1. พันธุกรรม(พันธุ์พืช) สามารถกำหนดเลือกได้ 2.สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ส่วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุอาหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 3. การปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช

3

4

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงสว่าง 2. ที่ยึดเหนี่ยว 3. อุณหภูมิ ความร้อนพอเหมาะ 4. อากาศ 5. น้ำ 6. ธาตุอาหาร ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google