งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจริญเติบโตของพืช
จัดทำโดย ด.ญ. ปาจรีย์ พานเหล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เลขที่ 23 เสนอ คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

2 ปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงสว่าง
1.    แสงสว่าง 2.    ที่ยึดเหนี่ยว 3.    อุณหภูมิ ความร้อนพอเหมาะ 4.    อากาศ 5.    น้ำ 6.    ธาตุอาหาร ปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้แก่ โรค แมลง วัชพืช สารพิษ(ชะลอการเจริญเติบโต)   ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 1.    พันธุกรรม(พันธุ์พืช) สามารถกำหนดเลือกได้ 2.สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ส่วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุอาหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 3.    การปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกันศัตรูพืช

3

4

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google