งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีการใช้พานพุ่ม. พานพุ่ม คือพานจัดใส่ดอกไม้ เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ สำหรับสักการพระพุทธรูป และสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ ๑. พานพุ่มทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีการใช้พานพุ่ม. พานพุ่ม คือพานจัดใส่ดอกไม้ เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ สำหรับสักการพระพุทธรูป และสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ ๑. พานพุ่มทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีการใช้พานพุ่ม

2 พานพุ่ม คือพานจัดใส่ดอกไม้ เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ สำหรับสักการพระพุทธรูป และสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ ๑. พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ( ตาดสีทอง สีเงิน ) จัดเป็นคู่ ๒. พานพุ่มดอกไม้ ( สด / แห้ง ) จัดเป็นพุ่มเดียว หรือหลายพุ่ม

3 วาระที่ใช้ - สักการะพระพุทธรูป พระบรมรูป พระบรมรา ชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ พระรูป พระอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ ทั้งแบบตั้งประจำและชั่วคราว - สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันประสูติ

4 - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องใน วันสำคัญของชาติ เช่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ๒๘ ธันวาคม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ๖ เมษายน ฯลฯ - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ พระรูป พระอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น บุคคลหรือคณะบุคคลเยี่ยม หน่วย พิธีเปิดงานสมโภช นิทรรศการ มหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ หมายเหตุ - พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ใช้เป็นคู่ตั้ง ขวา - ซ้าย ( ทองตั้งขวา เงินตั้งซ้าย ) ของสิ่งที่เคารพ - พานพุ่มเดียว ตั้งตรงกลางของสิ่งที่เคารพ - พานพุ่มหลายพุ่ม ตั้งประดับโต๊ะหมู่บูชาของ สิ่งที่เคารพ ------------


ดาวน์โหลด ppt พิธีการใช้พานพุ่ม. พานพุ่ม คือพานจัดใส่ดอกไม้ เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ สำหรับสักการพระพุทธรูป และสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ ๑. พานพุ่มทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google