งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีการใช้พานพุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีการใช้พานพุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีการใช้พานพุ่ม

2 พานพุ่ม คือพานจัดใส่ดอกไม้ เป็นพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ สำหรับสักการพระพุทธรูป
และสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ ๑. พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน (ตาดสีทอง สีเงิน) จัดเป็นคู่ ๒. พานพุ่มดอกไม้ (สด/แห้ง) จัดเป็นพุ่มเดียว หรือหลายพุ่ม

3 วาระที่ใช้ - สักการะพระพุทธรูป พระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ พระรูป พระอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ ทั้งแบบตั้งประจำและชั่วคราว - สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันประสูติ

4 - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ เช่น วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ฯลฯ - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ พระรูป พระอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น บุคคลหรือคณะบุคคลเยี่ยมหน่วย พิธีเปิดงานสมโภช นิทรรศการ มหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ หมายเหตุ - พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ใช้เป็นคู่ตั้งขวา-ซ้าย (ทองตั้งขวา เงินตั้งซ้าย) ของสิ่งที่เคารพ - พานพุ่มเดียว ตั้งตรงกลางของสิ่งที่เคารพ - พานพุ่มหลายพุ่ม ตั้งประดับโต๊ะหมู่บูชาของสิ่งที่เคารพ


ดาวน์โหลด ppt พิธีการใช้พานพุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google