งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549
จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549 N

2 ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549
อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.ดอยสะเก็ด อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.เมือง กิ่งอ.แม่ออน อ.แม่วาง อ.สันกำแพง อ.หางดง อ.แม่แจ่ม อ.สารภี อำเภอ จำนวน N = ร้อยละ 1.เมือง 6,822 32.7 2.สันป่าตอง 1,587 7.6 3.สันทราย 1,436 6.9 4.สารภี 1,262 6.1 5.แม่แตง 1,221 5.9 6.แม่ริม 1,217 5.8 7.สันกำแพง 917 4.4 8.หางดง 880 4.2 9.ดอยสะเก็ด 791 3.8 10.จอมทอง ฯลฯ 759 3.6 อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง กิ่งอ.ดอยหล่อ อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย

3 จังหวัดเชียงราย ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.แม่สาย
อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน กิ่งอ.ดอยหลวง กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงแก่น อ.เมือง อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.เวียงชัย อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.เทิง อ.พาน อ.ป่าแดด อ.เวียงป่าเป้า

4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.ปางมะผ้า อ.เมือง อ.ปาย อ.ขุนยวม
อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย

5 จังหวัดพะเยา ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ กิ่ง อ.ภูซาง อ.เชียงคำ อ.จุน อ.แม่ใจ
กิ่ง อ.ภูกามยาว อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ อ.ปง อ.เชียงม่วน

6 จังหวัดน่าน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง
อ.สองแคว อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง กิ่งอ.ภูเพียง อ.เมือง อ.แม่จริม อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น

7 จังหวัดแพร่ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.สอง อ.ร้องกวาง อ.หนองม่วงไข่ อ.เมือง
อ.ลอง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น

8 จังหวัดลำปาง ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.วังเหนือ อ.เมืองปาน อ.งาว
อ.แจ้ห่ม อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร อ.เมือง อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.แม่ทะ อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม่พริก

9 จังหวัดลำพูน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.บ้านธิ อ.เมือง อ.ป่าซาง
กิ่งอ.เวียงหนองล่อง อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ลี้

10 จังหวัดตาก ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.สามเงา อ.ท่าสองยาง อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด
อ.เมือง กิ่ง อ.วังเจ้า อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.อุ้มผาง

11 จังหวัดนครสวรรค์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.บรรพตพิสัย อ.เก้าเลี้ยว
กิ่ง อ.แม่เปิน อ.หนองบัว อ.ลาดยาว อ.ชุมแสง อ.เมือง อ.แม่วงศ์ อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ อ.ไพศาลี อ.พยุหะคีรี อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี

12 จังหวัดเพชรบูรณ์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.หล่มเก่า อ.น้ำหนาว อ.หล่มสัก
อ.เขาค้อ อ.เมือง อ.วังโป่ง อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ อ.บึงสามพัน อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ

13 จังหวัดกำแพงเพชร ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ
กิ่ง อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม อ.เมือง อ.ทรายทองวัฒนา อ.คลองลาน อ.คลองขลุง กิ่ง อ.บึงสามัคคี อ.ปางศิลาทอง อ.ขาณุวรลักษบุรี

14 จังหวัดสุโขทัย ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีนคร อ.ทุ่งเสลี่ยม
อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.บ้านด่านลานหอย อ.เมือง อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ

15 จังหวัดพิษณุโลก ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ อ.นครไทย
อ.พรหมพิราม อ.วังทอง อ.เมือง อ.บางระกำ อ.บางกระทุ่ม อ.เนินมะปราง

16 จังหวัดอุทัยธานี ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.สว่างอารมณ์ อ.ลานสัก อ.ทัพทัน
อ.เมือง อ.หนองฉาง อ.หนองขาหย่าง อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่

17 จังหวัดพิจิตร ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.วชิรบารมี กิ่ง อ.สากเหล็ก
อ.สามง่าม อ.เมือง อ.วังทรายพูน อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.ตะพานหิน กิ่ง อ.บึงนาราง อ.ทับคล้อ อ.โพทะเล กิ่ง อ.ดงเจริญ อ.บางมูลนาก

18 จังหวัดอุตรดิตถ์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.ท่าปลา
อ.น้ำปาด อ.เมือง อ.ลับแล อ.ทองแสนขัน อ.ตรอน อ.พิชัย


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google