งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549 N.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549 N."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549 N

2 อ. แม่อาย อ. ฝาง อ. ไชยปราการ อ. เชียงดาว อ. เวียงแหง อ. พร้าว อ. แม่แตง อ. สะเมิง อ. แม่ริม อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด อ. แม่แจ่ม อ. แม่วาง อ. หางดง อ. เมือง อ. สันกำแพง กิ่งอ. แม่ออน อ. สันป่าตอง อ. สารภี กิ่งอ. ดอยหล่อ อ. จอมทอง อ. ฮอด อ. ดอยเต่า อ. อมก๋อย ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อำเภอจำนวน N = ร้อย ละ 1. เมือง 6,82232.7 2. สันป่าตอง 1,5877.6 3. สันทราย 1,4366.9 4. สารภี 1,2626.1 5. แม่แตง 1,2215.9 6. แม่ริม 1,2175.8 7. สันกำแพง 9174.4 8. หางดง 8804.2 9. ดอยสะเก็ด 7913.8 10. จอมทอง ฯลฯ 7593.6

3 อ. เมือง อ. แม่ฟ้า หลวง อ. แม่ สาย ๏ อ. แม่จัน อ. เชียงแสน อ. เชียงของ กิ่งอ. ดอยหลวง อ. เวียงแก่น กิ่งอ. เวียงเชียงรุ้ง อ. เวียงชัย อ. พญาเม็งราย อ. ขุนตาล อ. แม่สรวย อ. แม่ลาว อ. เทิง อ. พาน อ. เวียงป่าเป้า อ. ป่าแดด ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏จังหวัดเชียงราย

4 อ. ปางมะผ้า อ. ปาย อ. เมือง อ. ขุนยวม อ. แม่ลาน้อย อ. แม่สะเรียง อ. สบเมย ๏จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏

5 จังหวัดพะเยา อ. เชียงม่วน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. ดอกคำใต้ อ. ปง อ. เมือง กิ่ง อ. ภูกามยาว อ. จุน อ. แม่ใจ กิ่ง อ. ภูซาง อ. เชียงคำ

6 อ. สองแคว อ. ทุ่งช้าง อ. เชียงกลาง อ. เฉลิมพระเกียรติ อ. บ่อเกลือ อ. ท่าวังผา อ. ปัว อ. บ้านหลวง อ. สันติสุข อ. แม่จริม กิ่งอ. ภูเพียง อ. เมือง อ. เวียงสา อ. นาน้อย อ. นา หมื่น ๏จังหวัดน่าน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏

7 อ. สอง อ. ร้องกวาง อ. ลอง อ. เมือง อ. หนองม่วงไข่ อ. สูงเม่น อ. เด่นชัย อ. วังชิ้น ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏จังหวัดแพร่

8 จังหวัดลำปาง ๏ อ. สบปราบ ๏ อ. งาว ๏ อ. แจ้ห่ม ๏ อ. เมืองปาน ๏ อ. วังเหนือ ๏ อ. ห้างฉัตร ๏ อ. เมือง ๏ อ. แม่เมาะ ๏ อ. แม่พริก ๏ อ. แม่ทะ ๏ อ. เสริมงาม ๏ อ. เถิน ๏ อ. เกาะคา

9 อ. บ้านธิ อ. แม่ทา อ. เมือง อ. ป่าซาง กิ่งอ. เวียงหนองล่อง อ. บ้านโฮ่ง อ. ทุ่งหัวช้าง อ. ลี้ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏จังหวัดลำพูน

10 จังหวัดตาก ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. อุ้มผาง อ. บ้านตาก อ. แม่ระมาด อ. สามเงา อ. เมือง อ. แม่สอด กิ่ง อ. วังเจ้า อ. พบพระ อ. ท่าสองยาง

11 จังหวัดนครสวรรค์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. ตาคลี อ. บรรพตพิสัย อ. ลาดยาว อ. แม่วงศ์ กิ่ง อ. แม่เปิน อ. เมือง อ. เก้าเลี้ยว อ. พยุหะคีรี อ. โกรกพระ อ. ตากฟ้า อ. ชุมแสง อ. ท่าตะโก อ. ไพศาลี อ. หนองบัว

12 จังหวัดเพชรบูรณ์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. เมือง อ. วังโป่ง อ. ชนแดน อ. หนองไผ่ อ. บึงสามพัน อ. วิเชียรบุรี อ. ศรีเทพ อ. น้ำหนาว อ. เขาค้อ อ. หล่มสัก อ. หล่มเก่า

13 จังหวัดกำแพงเพชร อ. เมือง ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ กิ่ง อ. โกสัมพีนคร อ. ลานกระบือ อ. พรานกระต่าย อ. คลองขลุง อ. ทรายทองวัฒนา อ. ไทรงาม กิ่ง อ. บึงสามัคคี อ. คลองลาน อ. ปางศิลาทอง อ. ขาณุวรลักษบุรี

14 จังหวัดสุโขทัย ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. สวรรคโลก อ. บ้านด่านลานหอย อ. เมือง อ. ทุ่งเสลี่ยม อ. ศรีสำโรง อ. กงไกรลาศ อ. ศรีสัชนาลัย อ. คีรีมาศ อ. ศรีนคร

15 จังหวัดพิษณุโลก ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. นครไทย อ. วังทอง อ. พรหมพิราม อ. บางระกำ อ. เมือง อ. เนินมะปราง อ. ชาติตระการ อ. วัดโบสถ์ อ. บางกระทุ่ม ๏

16 จังหวัดอุทัยธานี ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. บ้านไร่ อ. ห้วยคต อ. หนองฉาง อ. ทัพทัน อ. เมือง อ. สว่างอารมณ์ อ. ลานสัก อ. หนองขาหย่าง

17 จังหวัดพิจิตร ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. เมือง กิ่ง อ. สากเหล็ก อ. วังทรายพูน อ. สามง่าม อ. วชิรบารมี อ. โพธิ์ประทับช้าง กิ่ง อ. บึงนาราง อ. บางมูลนาก อ. ตะพานหิน กิ่ง อ. ดงเจริญ อ. โพทะเล อ. ทับคล้อ

18 จังหวัดอุตรดิตถ์ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ อ. พิชัย อ. ตรอน อ. ทองแสนขัน อ. ลับแล อ. เมือง อ. ท่าปลา อ. น้ำปาด อ. บ้านโคก อ. ฟากท่า


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้ป่วยใน ตึกจิระ จำแนกตามพื้นที่ ปีงบประมาณ 2549 N.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google