งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ศรีไพร แตงอ่อน 1 เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ศรีไพร แตงอ่อน 1 เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 1 เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

2 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายหลักการทำงาน ของสถานีอวกาศ และระบบขนส่งอวกาศ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

3 3

4 4

5 5 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบ โลกและดาวเคราะห์ มีอุปกรณ์จำนวนมาก เพื่อให้มนุษย์เป็นที่พักอาศัยและเพื่อเก็บ ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโลกแล้วส่ง รายงานมายังโลก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบ โลกและดาวเคราะห์ มีอุปกรณ์จำนวนมาก เพื่อให้มนุษย์เป็นที่พักอาศัยและเพื่อเก็บ ข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับโลกแล้วส่ง รายงานมายังโลก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

6 6 สถานีอวกาศเมียร์ (MIR Space Station) MIR มีความหมายว่าสันติ(Peace) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

7 7

8 8 สถานีอวกาศของโซเวียต ปัจจุบันมีปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง หลายชาติและเป็นสถานีแห่งเดียวที่ โคจรในอวกาศนานถึง 11 ปี

9 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 9 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ต่างแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ทางด้านอวกาศ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

10 10 โดยแรกสหภาพโซเวียต ส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก ชื่อ สปุตนิก 1(Sputnik 1) ในปี ค.ศ. 1957

11 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 11 จากนั้นสหรัฐอเมริกา ส่งดาวเทียมเอ็กซ์พลอเรอร์ 1 (Exploror 1)

12 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 12 ในช่วง ค.ศ. 1971 ถึง 1882 โซเวียต ดำเนินโครงการสถานี อวกาศซัลยุต(Salyut) ถึง 7 รุ่น

13 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 13 สถานีอวกาศซัลยุต(Salyut)

14 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 14 สถานีอวกาศซัลยุต(Salyut) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ชีวิต และการอยู่ในห้วงอวกาศ ศึกษา ปรากฏการณ์ในห้วงอวกาศ และการ ทดลองทางวิยาศาสตร์ต่าง ๆ ใน สภาพที่มีแรงโน้มถ่วงน้อย ครู ศรีไพร แตงอ่อน

15 15 ในช่วง ค.ศ. 1973 อเมริกา ได้ส่ง สถานีอวกาศสกายแล็บ(Skylab) ไป โคจรนอกโลก และมีลูกเรื่อประจำการ

16 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 16 สถานีอวกาศสกายแล็บ(Skylab)

17 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 17 ถ่ายจากยานกระสวยอวกาศแอตแลนติส ครู ศรีไพร แตงอ่อน

18 18 มองโลกจากสถานีอวกาศเมียร์

19 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 19 แนวโคจรของสถานีอวกาศเมียร์

20 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 20 เมื่อสถานีอวกาศเมียร์โคจรผ่านน่านฟ้า

21 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 21 ภาพสุดท้ายของเมียร์ ก่อนจะมีรายงานการตก วันที่ 23 มี.ค. 2544

22 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 22 โครงสร้างของ สถานีอวกาศ เมียร์ (Space Station Module)

23 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 23 โครงสร้างของ สถานีอวกาศ เมียร์ (Space Station Module)

24 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 24 Core Module

25 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 25 Kvant-1

26 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 26 Kvant-2

27 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 27 Kristall

28 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 28 Docking Port ครู ศรีไพร แตงอ่อน

29 29 Docking Port เป็นส่วนที่ส่งขึ้นกับกระสวย อวกาศแอตแลนติส เพื่อเชื่อมต่อเมียร์ ตรงส่วนโมดูล Kristall ช่วงเที่ยวบิน STS-74 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

30 30 Spektr

31 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 31 Priroda

32 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 32 ยานโซยุซ-ทีเอ็ม (ศรชี้)

33 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 33 ยานโซยุซ-ทีเอ็มกำลังเข้าเชื่อมต่อกับ เมียร์

34 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 34

35 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 35 ห้องควบคุมภาคพื้นดิน

36 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 36 เมียร์ขณะโคจรอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก

37 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 37 ภาพพายุที่ ก่อตัวในแถบ มหาสมุทร อินเดีย ตอนใต้

38 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 38 กระสวยอวกาศแอตแลนติส กำลังเทียบท่าสถานีอวกาศเมียร์

39 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 39

40 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 40 นักบินอวกาศหญิง ชาวสหรัฐฯ ลินดา กอดวิน กำลัง ปฏิบัติการนอกยาน อวกาศ (EVA)

41 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 41 วลาดิเมียร์ ติตอฟ นักบินอวกาศชาวรัสเซีย

42 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 42 พรอเกรสส์ พุ่งเข้าชน

43 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 43 สภาพความเสียหายของแผงเซลล์สุริยะ ที่ติดตั้งอยู่ที่มอดูลสเปกตร์ หลังถูกชน

44 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 44 (Space Station) เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง 16 ชาติ

45 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 45

46 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 46 โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ ISS = International Space Station เดือนธันวาคม 1998 เริ่มประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนอาศัย(Living Zone) 2) ส่วนปฏิบัติการ(Operation Zone) และประกอบสำรวจปี ค.ศ. 2005 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

47 47 มนุษย์อวกาศแต่ละคนจะมีเคบิน ส่วนตัว(เก้าอี้ ถุงนอนและช่องกระจก) มีสุขภัณฑ์รวม(โถอุจจาระ อ่างล้างหน้า และฝักบัวอาบน้ำ)และมีครัว(โต๊ะกินข้าว อุปกรณ์ทำครัว และที่เก็บขยะ) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

48 48 เป็นที่ตั้งอุปกรณ์ควบคุมสถานี อวกาศ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ทางวิทยาศาสตร์ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

49 49 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับ แกนกลาง เช่น แผงโซล่าเซลล์ เครื่อง ตรวจวัดรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก ดาวต่าง ๆ ห้องกรีนเฮ้าส์สำหรับปลูกพืช ครู ศรีไพร แตงอ่อน

50 50 โคจรรอบโลกครบรอบ ทุก ๆ 90 นาที ที่ความสูง 354 กิโลเมตร

51 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 51 จะใสสว่างบนท้องฟ้าเป็นอันดับที่ 3 รอง จาก ดวงจันทร์ และดาวศุกร์ คล้ายมังกร ยักษ์สีขาวพุ่งผ่านในอวกาศโดยมีแผงเซลล์ สุริยะใหญ่เกือบ 2 ไร่ครึ่งเป็นเหมือนปีก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

52 52 ประโยชน์สำคัญที่ได้คือ การได้เรียนรู้ว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จะพัฒนาปรับปรุงได้มากเท่าใดเมื่ออยู่ ในสภาพไร้น้ำหนัก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

53 53 เช่นว่า - เราอาจผลิตยาใหม่ ๆ ที่ไม่อาจปรุง ได้บนพื้นโลกเนื่องจากโมเลกุลของตัว ยา ไม่สามารถบดละเอียดได้ด้วยแรง โน้มถ่วงโลก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

54 54 เช่นว่า - การรักษาโรคกระดูกและเบาหวาน จะได้ผลดี เพราะในอวกาศเราจะ ปราศจากน้ำหนักตัว ครู ศรีไพร แตงอ่อน

55 55 เช่นว่า - การทดลองรักษาโรคมะเร็ง โดยลด ความเสี่ยงจากเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นใน อวกาศ รวมทั้งการทดลองรักษาและ ค้นคว้าวัคซีน สำหรับโรคเอดส์ด้วย ครู ศรีไพร แตงอ่อน

56 56 เช่นว่า - การผลิตฟิล์มบริสุทธิ์สูง สำหรับใช้ กับอุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ จะได้คุณภาพดีกว่าผลิตบนพื้นโลกถึง 100 เท่า ครู ศรีไพร แตงอ่อน

57 57 เช่นว่า - สามารถทำนายภูมิอากาศได้ แม่นยำ ช่วยในการป้องกันภัยพิบัติ จากธรรมชาติ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

58 58 ยานอวกาศและยานสำรวจ

59 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 59 คือ ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์หรือสิ่ง ที่ใช้บังคับการเคลื่อนที่สำหรับเดินทาง ในอวกาศ ในยานจะมีสิ่งประดิษฐ์เพื่อ ใช้ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ

60 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 60 ประกอบด้วย 1. ระบบกำหนดและควบคุมตัวยาน 2. ระบบควบคุมการนำร่องและการ นำทาง

61 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 61 3. ระบบการสื่อสาร 4. ระบบการจัดการข้อมูลและคำสั่ง 5. ระบบพลังงาน 6. ระบบควบคุมอุณหภูมิ 7. ระบบการขับเคลื่อน 8. ระบบโครงสร้างและการบรรทุก

62 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 62 ยานอวกาศ เอ็นเดฟเวอร์

63 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 63 มี 2 ประเภท 1. ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม 2. ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม

64 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 64 ยานอวกาศที่มี มนุษย์ควบคุม

65 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 65 ถ้ามนุษย์ออกไปในอวกาศ จะเกิด อะไรขึ้นกับร่างกาย และต้อง เตรียมตัวอย่างไร

66 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 66 การแต่งกายของ นักบินอวกาศ

67 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 67 ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม

68 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 68

69 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 69 การส่งยานอวกาศ - หลักการส่ง - การบังคับทิศทาง

70 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 70 - เมื่อออกแรงขว้างวัตถุ ออกไปให้ขนานกับพื้น วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้น โค้ง (A) - หากเราออกแรงมากขึ้น วิถีการเคลื่อนที่ของ วัตถุจะโค้งมากขึ้น และ ตกไกลขึ้น (B)

71 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 71 - เมื่อออกแรงมากจนวิถีของวัตถุ ขนานกับความโค้งของโลก วัตถุจะโคจรรอบโลกเป็น วงกลม เราเรียกการตกใน ลักษณะ (C) ว่า “การตกอย่าง อิสระ” (free fall) คือหลักการส่งยานอวกาศขึ้นสู่ วงโคจรรอบโลก

72 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 72 - หากเราเพิ่มแรงให้กับ วัตถุมากขึ้นไปอีก เรา จะได้วงโคจรเป็นรูป วงรี (D) และ - ถ้าเราออกแรงขว้าง วัตถุไปด้วยความเร็ว 11.2 km/s วัตถุจะ เดินทางออกสู่ห้วง อวกาศ (E) เราเรียก ความเร็วนี้ว่า “ความเร็วหลุดพ้น” (escape speed)

73 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 73 เราเรียกการตกในลักษณะ (C) ว่า “การตก อย่างอิสระ” (free fall) คือหลักการส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจร รอบโลก หากเราเพิ่มแรงให้กับวัตถุมากขึ้นไป อีก เราจะได้วงโคจรเป็นรูปวงรี (D) และถ้าเราออกแรงขว้างวัตถุไปด้วย ความเร็ว 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที วัตถุ จะเดินทางออกสู่ห้วงอวกาศ (E) เรา เรียกความเร็วนี้ว่า “ความเร็วหลุด พ้น” (escape speed)

74 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 74 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

75 75 หมายเหตุ: ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถยิงจรวด ขึ้นสู่อวกาศในแนวราบได้ เพราะโลกมี บรรยากาศห่อหุ้มอยู่ ความหนาแน่นของอากาศ จะต้านทานให้จรวดเคลื่อนที่ช้าลงและตกลง เสียก่อน ดังนั้นเราจึงส่งจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าใน แนวดิ่ง แล้วค่อยปรับวิถีให้โค้งขนานกับผิวโลก เมื่ออยู่เหนือชั้นบรรยากาศในภายหลัง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

76 76 จรวด (Rocket) หมายถึงอุปกรณ์สำหรับสร้างแรงขับดันเท่านั้น หน้าที่ของจรวดคือ การนำยานอวกาศ ดาวเทียม หรืออุปกรณ์ประเภทอื่นขึ้นสู่อวกาศ แรงโน้มถ่วง (Gravity) ของโลก ณ พื้นผิวโลกมีความเร่งเท่ากับ 9.8 เมตร/วินาที 2 ดังนั้นจรวดจะต้องมีแรง ขับเคลื่อนสูงมาก เพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วง ของโลก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

77 77 จรวด (Rocket) จรวดทำงานตามกฎของนิวตัน ข้อที่ 3 “แรงกริยา = แรงปฏิกิริยา” จรวดปล่อย ก๊าซร้อนออกทางท่อท้าย (แรงกริยา) ทำ ให้จรวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (แรง ปฏิกิริยา) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

78 78 พื้นโลก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

79 79

80 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 80 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

81 81 จรวดแตกต่างกับเครื่องบินอย่างไร จรวดไม่ต้องอาศัยอากาศภายนอก จึงเดินทางในอวกาศได้ ส่วนเครื่องบินต้องอาศัยอากาศทั้งในการสร้างแรงยก และ การเผาไหม้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

82 82 จรวดแตกต่างกับเครื่องบินอย่างไร อากาศยานบางชนิดมีคุณสมบัติทั้งความเป็นจรวด และเครื่องบินในตัวเอง อย่างเช่น X-15, SR-71 และ กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) หากดูอย่างผิวเผิน เราแทบจะแยกแยะไม่ออกเลยว่า อากาศยานเหล่านี้คือ จรวด หรือเครื่องบินกันแน่ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

83 83 SR-71 X-15 กระสวยอวกาศ (Space Shuttle

84 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 84 SR-71 มีรูปร่างคล้ายจรวด แต่เป็นเครื่องบินไอพ่น ที่บินได้เร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเหนือเสียง 3 เท่า

85 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 85 X-15 เป็นเครื่องบินที่ใช้ เครื่องยนต์จรวดที่ บินได้เร็วที่สุดใน โลก มีความเร็ว เหนือเสียง 6.7 เท่า

86 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 86 กระสวยอวกาศ (Space Shuttle

87 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 87 ประเภทของจรวดตามชนิดของเชื้อเพลิง ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. จรวดเชื้อเพลิงแข็ง มีโครงสร้างไม่ สลับซับซ้อน แต่เมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิง เกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถหยุดได้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

88 88 2. จรวดเชื้อเพลิงเหลว มีโครงสร้างสลับซับซ้อน เพราะ ต้องมีถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และออกซิเจนเหลว (เพื่อ ช่วยให้เกิดการสันดาป) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และยังต้องมีท่อและปั๊มเพื่อลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้อง เครื่องยนต์เพื่อทำการเผาไหม้ จรวดเชื้อเพลิงเหลวมี ข้อดีคือ สามารถควบคุมปริมาณการเผาไหม้ และปรับ ทิศทางของกระแสก๊าซได้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

89 89 ยานอวกาศโดยสารที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

90 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 90 ยานอวกาศโดยสารที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ชื่อว่า SpaceShipTwo ครู ศรีไพร แตงอ่อน

91 91 โครงการสำรวจอวกาศ 1. โครงการเรนเจอร์ 2. โครงการลูน่าออบิเตอร์ 3. โครงการเซอรเวเยอร์

92 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 92 ยานอวกาศ โคจรรอบ ดวงจันทร์ ที่ประเทศจีนส่ง

93 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 93 1. โครงการเมอคิวรี่ 2. โครงการเจมินี 3. โครงการอพอลโล

94 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 94 4. โครงการสกายแล็บ 5. โครงการอพอลโล - โซยุส 6. โครงการขนส่งอวกาศ

95 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 95 โครงการขนส่งอวกาศ ยานลำแรกชื่อ เอ็นเตอร์ไพรส์

96 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 96 1. โคลัมเบีย 7 เที่ยว 2. แซลเลเจอร์ 10 เที่ยว 3. ดิสคัพเวอรี่ 6 เที่ยว 4. แอตแลนติส 6 เที่ยว

97 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 97 ยานสำรวจอวกาศ อาจเป็น ดาวเทียมหรือยานอวกาศ ซึ่ง ออกแบบเพื่อการสำรวจระบบสุริยะ เช่นสำรวจดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์และ ส่งคลื่นวิทยุ ข้อมูลต่าง ๆ กลับมายังโลก

98 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 98 ซ้าย: ภาพจำลองยานบีเกิล 2 แยกตัวออกจากยาน มาร์สเอกซ์เพรส (ภาพ Starsem) ขวา: ภาพถ่ายยานบีเกิล 2 หลังจากผละออกจากยานแม่ (ภาพ ESA)

99 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 99 ภาพจำลองยานบีเกิล 2 เมื่อปฏิบัติงานบน พื้นผิวดาวอังคาร (ภาพ Beagle2.com)

100 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 100 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

101 101 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง Mars Express - ESA Beagle 2 - ESA Mars Exploration - NASAMars Express Beagle 2 Mars Exploration ครู ศรีไพร แตงอ่อน

102 102 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

103 103 หลังจากที่องค์การอวกาศยุโรปส่งยานอวกาศที่มีชื่อว่า มาร์สเอกซ์เพรสพร้อมกับยานลูก "บีเกิล 2" ขึ้นสู่อวกาศ องค์การ นาซาของสหรัฐฯ ก็ส่งยานอวกาศ 2 ลำ ใน ภารกิจมาร์สเอกซ์พลอเรชันโรเวอร์ เดินทางออกจากโลกใน วันที่ 10 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม ตามลำดับ ยานอวกาศทั้ง 2 ลำของนาซานี้ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เสมือนนักธรณีวิทยาที่ จะสำรวจดินและหินบนดาวอังคาร เพื่อนำไปสู่การศึกษา สภาวะอากาศในอดีตของดาวอังคาร เพื่อตอบคำถามขั้น พื้นฐานว่าดาวอังคารเคยมีสภาวะอากาศที่อบอุ่นเพียงพอที่น้ำ จะสามารถคงอยู่ได้บนพื้นผิวนานพอที่สิ่งมีชีวิตแบบง่ายๆ จะ ถือกำเนิดขึ้นได้หรือไม่บีเกิล 2 ครู ศรีไพร แตงอ่อน

104 104 บริเวณลงจอดของยานสปิริต ภาพซ้ายถ่ายจากยาน สปิริต ภาพขวาถ่ายจากยานมาร์สโอดิสซีย์ - ภาพ NASA ครู ศรีไพร แตงอ่อน

105 105 ขั้นตอนนำยานลงสู่พื้นผิวดาวอังคาร (ภาพ NASA) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

106 106 ตลอดภารกิจ ยานในภารกิจมาร์สเอกซ์พลอเรชันโรเวอร์เทียบกับแบบจำลองของรถสำรวจใน ภารกิจมาร์สพาทไฟน์เดอร์ (ภาพ JPL/NASA) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

107 107 บทความเกี่ยวกับยานสำรวจดาวอังคาร มหกรรมสำรวจดาวอังคารปี 2546 ยานบีเกิล 2 ยาน 2001 มาร์สโอดิสซีย์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง Mars Exploration Rover Mission - NASA มหกรรมสำรวจดาวอังคารปี 2546 ยานบีเกิล 2 ยาน 2001 มาร์สโอดิสซีย์ Mars Exploration Rover Mission ครู ศรีไพร แตงอ่อน

108 108 ยานขนส่งอวกาศ

109 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 109 คือยานที่ใช้เดินทางไปในอวกาศที่ ออกแบบเพื่อการส่งคน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์เช่น ดาวเทียมต่าง ๆ สถานีอวกาศ จากโลกขึ้นไปใน อวกาศ เมื่อเสร็จภารกิจสามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ คือยานที่ใช้เดินทางไปในอวกาศที่ ออกแบบเพื่อการส่งคน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์เช่น ดาวเทียมต่าง ๆ สถานีอวกาศ จากโลกขึ้นไปใน อวกาศ เมื่อเสร็จภารกิจสามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

110 110 กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี หนึ่งในยาน อวกาศที่ใช้ปฏิบัติการเหนือพื้นโลก

111 ครู ศรีไพร แตงอ่อน 111 จรวด Proton Rocket ถูกปล่อยเพื่อนำ ยานอวกาศหรือ ดาวเทียมขึ้นสู่ วงโคจรของโลก


ดาวน์โหลด ppt ครู ศรีไพร แตงอ่อน 1 เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google