งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยรับข้อมูล. หน่วยรับข้อมูล คืออะไร ? หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากก ภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยรับข้อมูล. หน่วยรับข้อมูล คืออะไร ? หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากก ภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยรับข้อมูล

2 หน่วยรับข้อมูล คืออะไร ? หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากก ภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อเตรียมข้อมูล ที่ต้องการ

3 ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลที่จะ นำเสนอมี 3 ประเภท ได้แก่ 1.Keyboard 2.Mouse 3.Joystick

4 1. คีย์บอร์ด 1. คีย์บอร์ด (Keyboard) คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์หลัก ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่ม เครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐาน ที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และ คีย์บอร์ดในปัจจุบันจะมีอยู่ 5 แบบ 1.Desktop Keyboard 2.Desktop Keyboard with hot key 3.Wireless Keyboard 4.Security Keyboard 5.Notebook Keyboard

5 1. Desktop Keyboard เป็นชนิด มาตรฐาน จะเป็นชนิดที่มี 101 คีย์

6 2. Desktop Keyboard with hot key เป็น Keyboard ที่มีจำนวนคีย์มากกว่า 101 คีย์ขึ้นไปแล้วแต่วัตถุประสงใช้งาน ซึ่งปุ่ม พิเศษจะเป็นปุ่มคีย์ลัด window, pause video และเพิ่มหรือลดเสียง

7 3. Wireless Keyboard Keyboard ไร้สายเป็น Keyboard ที่ทำงาน โดยไม่ต้องต่อสายเข้ากับตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่จะมีอุปกรณ์ ที่รับสัญญาณ จากตัว Keyboard อีกที่หนึ่ง

8 4. Desktop Keyboard เป็นชนิด มาตรฐาน จะเป็นชนิดที่มี 101 คีย์

9 5. Desktop Keyboard เป็นชนิด มาตรฐาน จะเป็นชนิดที่มี 101 คีย์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยรับข้อมูล. หน่วยรับข้อมูล คืออะไร ? หน่วยรับข้อมูล คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากก ภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google