งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 1 Client/Server Architecture หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 1 Client/Server Architecture หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 1 Client/Server Architecture หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)

2 2 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server ในอินเทอร์เน็ทเราจะใช้ รูปแบบการติดต่อแบบ Client- Server กล่าวคือ เครื่องลูกข่าย จะร้องขอ บริการใดๆ จากเครื่องแม่ข่าย และเมื่อเครื่องแม่ข่ายได้รับ การร้องขอจากเครื่องลูกข่าย แล้วก็จะให้บริการกับเครื่อง ลูกข่าย ตามที่เครื่องลูกข่าย ขอมา Ref : http://jutatipc.files.wordpress.com/2007/09/online1.doc

3 3 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server http://fivedots.coe.psu.ac.th/Software.coe/Cliserv/Slides/models1.ppt LAN or WAN Server Data clients network

4 4 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบ DNS เป็นระบบวิธีการกำหนดชื่อให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง DNS ย่อมาจาก “Domain Name System” ส่วน DNS server ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ระบบอินเตอร์เน็ตและหมายเลขอ้างอิงไว้ มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่ แปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลขไอพี แปลงหมายเลขไอพีเป็นชื่อเครื่อง

5 5 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบ DNS เป็นระบบวิธีการกำหนดชื่อให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง DNS ย่อมาจาก “Domain Name System” ส่วน DNS server ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ระบบอินเตอร์เน็ตและหมายเลขอ้างอิงไว้ มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) เป็นโปรโตคอลในชุดของ TCP/IP ทำหน้าที่ แปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลขไอพี แปลงหมายเลขไอพีเป็นชื่อเครื่อง

6 6 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Naming Scheme  หลักการตั้งชื่อเครื่องในระบบเน็ต เวิร์ก มีลักษณะโครงสร้างเป็นต้นไม้ แสดงลำดับชั้น ประกอบด้วยชื่อคั่นด้วยจุด (. ) Case Sensitive obecnet.rmutp.ac.th obecnet rmutp ac th โครงสร้างใหญ่ไปหา ย่อย Ref : http://www.rtafa.ac.th/eng/upload/elearning/admin/DNS.ppt

7 7 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Domain name Hierachical

8 8 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public Top Level Domain (TLD)  Domain Name ระดับบนสุด มีสามประเภท Generic Top Level Domain Name (gTLD).com,.org,.net,.aero,.biz,.coop,.info,.museum,.pro Country Code TLD (ccTLD).th,.jp,.kr,.de,..etc ARPA TLD.arpa เป็นโดเมนยุกแรกที่เริ่มใช้ DNS ปัจจุบันใช้สำหรับการทำ reverse DNS lookup ที่ in-addr.arpa

9 9 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DNS Management  Top Level Domain จะถูกควบคุมดูแลโดย InterNIC http://www.internic.net/ .th จะถูกควบคุมดูแลโดย ThNIC http://www.thnic.net/

10 10 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public แสดงตัวอย่างการทำงานของ DNS server www.rmutp.ac.th Inter net Clien t DNS Server 2.www.rmutp.ac.th = 202.29.104.50 1.www.rmutp.a c.th = ? 3. Send data to 202.29.104.50

11 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 11 Client/Server Architecture หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)

12 12 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเครื่องลูกข่ายในระบบเครื่อข่าย เช่น การ กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องลูกข่ายแบบไม่มี การซ้ำกัน การกำหนดค่า Gateway DNS ให้กับ เครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ เป็นต้น หลักการทำงานของ DHCP Server (Lease Generation Process) โปรโตคอลที่ใช้ในการทำงานของ DHCP ส่วน ใหญ่เป็นลักษณะบรอดคาสต์ ซึ่งกระบวนการจ่าย IP Address นี้ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ที่ไคลเอนต์กับ เซิร์ฟเวอร์จะติดต่อกันจนกระทั่งสุดท้าย ไคลเอนต์ DHCP ได้รับไอพีแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกับ Host อื่นๆ ตลอดจนค่าคอนฟิกกูเรชั่นอื่นมาใช้งาน มีดังต่อไปนี้ Ref : http://treecomshop.blogspot.com/2012/07/dhcp-server.html

13 13 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเครื่องลูกข่ายในระบบเครื่อข่าย เช่น การ กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องลูกข่ายแบบไม่มี การซ้ำกัน การกำหนดค่า Gateway DNS ให้กับ เครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ เป็นต้น หลักการทำงานของ DHCP Server (Lease Generation Process) โปรโตคอลที่ใช้ในการทำงานของ DHCP ส่วน ใหญ่เป็นลักษณะบรอดคาสต์ ซึ่งกระบวนการจ่าย IP Address นี้ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ที่ไคลเอนต์กับ เซิร์ฟเวอร์จะติดต่อกันจนกระทั่งสุดท้าย ไคลเอนต์ DHCP ได้รับไอพีแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกับ Host อื่นๆ ตลอดจนค่าคอนฟิกกูเรชั่นอื่นมาใช้งาน มีดังต่อไปนี้ Ref : http://treecomshop.blogspot.com/2012/07/dhcp-server.html

14 14 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 1. DHCPDiscover เริ่มจากเมื่อเปิดเครื่องไคลเอนต์ ขึ้นมา ก็จะถูกกำหนดให้ Obtain an IP address automatically ในหน้าจอ TCP/IP Properties ก็ จะบรอดคาสต์เมสเสจ DHCPDISCOVER ออกไป ซึ่ง จะไปถึงยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเน็ตเวิร์ก เซกเมนต์ และยังส่งหมายเลขแอดเดรส MAC ของ การ์ดเน็ตเวิร์ก และชื่อแบบ NetBIOS ของเครื่อง คอมพิวเตอร์อีกด้วย 2. DHCPOffer เครื่อง DHCP Server บอกไคลเอนต์ ว่าตัวเองสามารถจัดสรร IP Address ให้ได้ เมจเสจ ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดไปถึงยังไคลเอนต์ก่อนก็จะถูก เลือกใช้งานโดยไคลเอนต์ (First-Come-First Serve) Ref : http://treecomshop.blogspot.com/2012/07/dhcp-server.html

15 15 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 3. DHCPRequest เป็นการตอบรับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ตอนนี้ไคลเอนต์เองก็ยังไม่ได้รับไอพีแอดเดรส ดังนั้น การตอบกลับนี้ก็ยังจำเป็นต้องเป็นแบบ “ บรอดคาสต์ ” 4. DHCPAck เมื่อได้รับข้อมูลยืนยันเรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับไปยังไคลเอนต์ประกอบด้วย ข้อมูล IP Address ที่จัดสรรให้ไคลเอนต์ ตลอดจนค่า คอนฟิกูเรชั่นอื่นๆ Ref : http://treecomshop.blogspot.com/2012/07/dhcp-server.html

16 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 16 DHCP Server (LAB) หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network) Router DHCP or Linux DHCP

17 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 17 การสร้างระบบ เครือข่ายสำหรับ โรงเรียน หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)

18 18 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public


ดาวน์โหลด ppt © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 1 Client/Server Architecture หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google