งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่ แห่งชาติ. ประวัติวัน แม่ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2486 ณ. สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่ แห่งชาติ. ประวัติวัน แม่ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2486 ณ. สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่ แห่งชาติ

2 ประวัติวัน แม่ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2486 ณ. สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้ พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมี การเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือ วันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ. ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกใน หลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภา วัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมา สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ. ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ. ศ. 2519 คณะกรรมการ อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระ ราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ

3 ดอกไม้ ประจำวันแม่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดา องค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ( ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรม หมื่นจันทบุรีสุรนาถ ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยา กร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ ( ม. ร. ว. สท้าน สนิท วงศ์ ) และท้าววนิดาพิจาริณี บิดาและมารดา ของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุมวัน จ. พระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า " สิริกิติ์ " มี ความหมายว่า " ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร “ คือ ดอกมะลิ

4 กลอนวัน แม่ ทุกคนเสาะหาหนทางสวรรค์ แต่ไม่พบกัน เพราะมองข้ามไป ทั้งที่ต้นทางนั้นแสนกว้างใหญ่ และอยู่ไม่ไกล ใกล้ตัวเพียงแค่นิด เดียว เหมือนมีเส้นผมที่มาบังตา ดังคล้ายขอบฟ้าที่มาขวางกั้น ให้มองไม่เห็นถึงความคิดเฉิด ฉันท์ ต้นทางสวรรค์ อันเรืองรอง

5 พระราช กรณียกิจ ตัวอย่าง เช่น 1) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ต. เจริญศิลป์ อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร 2) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ต. ม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 3) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ บ้านตะตึงไถง ต. นอก เมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 4) โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ ต. กกตูม อ. ดง หลวง จ. มุกดาหาร 5) โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง ต. ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร

6 พระคุณของ แม่ แม่มีพระคุณมาก แม่ เป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายกว้าง ใหญ่ไพรศาล หรือถ้าจะหาสิ่งใดมาเปรียบนั้นคงหาไม่ได้ เลย บางคนบอกว่าแม่เปรียบดั่งมหาสมุทร บ้างก็เปรียบ ดั่งอากาสกว้าง บ้างก็เปรียบดั่งธรณี เป็นที่อยู่อาศัย ให้กับเรา ซึ่งคำเปรียบพรรณนาเหล่านี้มารวมกันก็ยังไม่ เทากับพระคุณของแม่เลยน้ำนมแม่เพียงหยดเดียวก็มี พระคุณมหาสารนับไม่ได้ แม่อุ้มท้องเราถึงเก้าเดือนแม่ ต้องทรมานเจ็บท้องแม่อยากไปไหนก็ไม่ได้ไปเพราะกลัว สะเทือนถึงลูกในท้อง กว่าจะคลอดออกมาได้แม่ทรมาน มากและต้องเสียเลือดมากมาย แม่มีพระคุณถ้าไม่มีแม่ก็ ไม่มีเราในวันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ฉันแค่ดูแลเอาใจใส่ ตลอดมาและเป็นผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันในยามทุกข์หรือ สุขแม่ก็เคียงข้างฉันเสมอมา แม่อุ้มท้องฉันมาตั้ง 9 เดือน หนักแค่ไหนแม่ไม่เคยบ่นเสียสละทั้งกายและใจเพื่อลูก ได้ ถึงแม้จะหิวขนาดไหนแม่ก็ไม่เคยบ่นเลยขอให้ลูกได้ อิ่มก็พอแล้วทุกข์

7 คำขวัญวัน แม่ รักเรียนรู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่ "

8 คำคมวัน แม่

9

10 คำ สัญญา หนูขอสัญญาว่า จะไม่ดื้อกับแม่ จะตั้งใจเรียน จะหาเงินเลี้ยงแม่ จะทำให้แม่สบาย จะไม่ทำให้แม่ต้องร้องไห้


ดาวน์โหลด ppt วันแม่ แห่งชาติ. ประวัติวัน แม่ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2486 ณ. สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google