งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ ใบโบกใบบัว เรื่องการประสมคำ และการอ่านสะกดคำ โดย นางสาวชุติมา สามาลา ครู ค. ศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ ใบโบกใบบัว เรื่องการประสมคำ และการอ่านสะกดคำ โดย นางสาวชุติมา สามาลา ครู ค. ศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ ใบโบกใบบัว เรื่องการประสมคำ และการอ่านสะกดคำ โดย นางสาวชุติมา สามาลา ครู ค. ศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม

2

3 คำว่า “ ปอ ” อ่านว่า ปอ - อะ - ปะ ถูก ค่ะ ผิด ครับ 5

4 คำว่า เรือ สะกดด้วย สระอะไร 5 เ - าะ - ัว แ-ะแ-ะเ - อ

5 นกมี..... ขา ไก่มีปีก..... ข้าง ช้างมี........ ขา แมวมี..... ขา ปู..... ขา เติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

6 ตาสี ดูมัว ตัวดำ ดีใจ จำดี นัวเนีย - ัว โยงเส้นคำที่มีสระอัวต่อไปนี้ 30

7 วาดสี่เหลี่ยมคำที่มีสระอา และวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระอี ดูดี ปาป้า ตาสา ภูผา มีหู อามา

8 เรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง สระอา ปาป้า มีกบตัวใหญ่ ในกระเป๋าคุณป้า

9 ให้นักเรียนประกอบรูปต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ ใบโบกใบบัว เรื่องการประสมคำ และการอ่านสะกดคำ โดย นางสาวชุติมา สามาลา ครู ค. ศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google