งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO อ

2 ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office PowerPoint

3 ชื่อ พื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาส ตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะข าม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้างบาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตา มัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) 7-10150- 009-007 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

4 ทะเบียนพรรณไม้ โรงเรียน … มัธยมบ้านต้นไม้ …. จังหวัด … กรุงเทพมหานคร... รหัสสมาชิก …7-10150-009… รหัส พรรณไม้ ชื่อ พื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อวงศ์ลักษ ณะ วิสัย ลักษณะ เด่นของ พืช บริเวณที่ พบ ไม้ต้น ใบ ประกอบ แบบขน นกปลาย คู่ ดอกช่อ ออก ปลาย ยอด ผลแบบ ฝักหักข้อ พื้นที่ ศึกษาที่ 3 หน้า อาคาร อำนวยกา ร 7-10150- 009- 007/2 มะขาม ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราช สีมา ), อำ เปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) Tamari ndus indica L. LEGUMINO SAE – CAESALPIN IOIDEAE

5 รหัส พรรณไม้ ชื่อ พื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อวงศ์ลักษณ ะวิสัย ลักษณะ เด่นของ พืช บริเวณ ที่พบ ไม้ต้นใบ ประกอบ แบบขน นกปลาย คู่ ดอก ช่อออก ปลาย ยอด ผล แบบฝัก หักข้อ พื้นที่ศึกษาที่ 3 หน้าอาคาร อำนวยการ 7-10150- 009- 007/2 มะขาม ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครรา ชสีมา ), อำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) Tamari ndus indica L. LEGUMINOS AE – CAESALPINI OIDEAE ชื่อพื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาสตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะขา ม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้าง บาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตามัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาคกลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) 7-10150-009- 007

6 หน้า ๙ ก. ๗ - ๐๐๓ ข้อมูลชื่อสามัญจากเอกสาร ก. ๗ - ๐๐๓

7 ข้อมูลประโยชน์จากเอกสาร ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๙ ก. ๗ - ๐๐๓ หน้า ๑ ก. ๗ - ๐๐๓

8 ชื่อ พื้นเมือง : ชื่อ วิทยาศาส ตร์ : ชื่อวงศ์ : ชื่อสามัญ : ประโยชน์ : มะข าม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE Tamarind ราก แก้ท้องร่วง เปลือกต้น แก้ฝี ชะล้างบาดแผลทุกชนิด ใบ แก้ตา มัว ตาอักเสบ ฝัก เป็นยาระบาย เมล็ด แก้พยาธิตัวกลม ไส้เดือน บำรุงกำลัง ( ภาค กลาง ), ตะลุบ ( นครราชสีมา ) ลำเปียล ( เขมร - สุรินทร์ ), ขาม ( ภาคใต้ ) 7-10150- 009-007 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

9 การร่าง ด้วยมือ การร่างด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพ : โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ สมบูรณ์

10 ป้ายชื่อพรรณไม้.doc Microsoft Office Word 11 KB ป้ายชื่อพรรณไม้.ppt Microsoft Office PowerPoint 13 KB การร่างป้ายชื่อพรรณไม้ด้วย คอมพิวเตอร์

11 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ทำ โดย Microsoft Word

12 ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ทำโดย Microsoft PowerPoint

13 7-10110- 001-003 ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ วิทยาศาส ตร์ ชื่อ วงศ์ ชื่อ สามั ญ ประโ ยชน์ Cassia fistula L. Golden shower, Pudding- pine tree เนื้อในฝัก มีสารแอนทราควิ โนน ต้มกับน้ำดื่ม เป็นยาถ่าย ราชพฤกษ์ ( ภาคกลาง ) ลมแล้ง ( ภาคเหนือ ) คูน ( ภาคเหนือ, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ) LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ ด้วยคอมพิวเตอร์

14 ชื่อพื้นเมือง เล็บมือนาง ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE ชื่อสามัญ Drunken sailor, Rangoon creeper ประโยชน์ ปลูกเป็น ไม้ประดับ 7-36170-001- 003 ชื่อวิทยาศาสตร์ Quisqualis indica L. ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ ด้วยคอมพิวเตอร์

15 7-41000- 001-002 ชื่อพื้นเมืองเข็มแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora sp. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่อสามัญ west Indian Jasmine ประโยชน์ราก แก้เสมหะ แก้กำเดา บำรุงไฟธาตุ แก้ท้องเสีย ดอก แก้บิด แก้ท้องเสีย เจริญ อาหาร

16 7-41000-001-004 ชื่อพื้นเมือง กล้วยน้ำว้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum L. ชื่อวงศ์ MUSACEAE ชื่อสามัญ BANANA ประโยชน์ ผล ใช้รับประทาน ใช้ป้องกันบำบัดโรคแผลในกระเพาะอาหาร รักษาอาการท้องเสีย


ดาวน์โหลด ppt LOGO อ. ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - ประกอบด้วย - รหัสพรรณไม้ - ชื่อ พื้นเมือง - ชื่อวิทยาศาสตร์ - ชื่อวงศ์ - ชื่อสามัญ - ประโยชน์ ทำลงในรูปไฟล์ของโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google