งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แถลงข่าว การจัดการโครงสร้าง การบริหาร เครือธนาคารกสิกรไทย 14 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แถลงข่าว การจัดการโครงสร้าง การบริหาร เครือธนาคารกสิกรไทย 14 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แถลงข่าว การจัดการโครงสร้าง การบริหาร เครือธนาคารกสิกรไทย 14 กรกฎาคม 2553

2 2 เครือธนาคารกสิกรไทย KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม MB CB ME SM HN WI MI MA

3 3 โครงสร้างการบริหารงานเครือธนาคารกสิกรไทย KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch Business Domain Risk Domain Resource Domain Infrastructure Domain

4 4 = ภูมิ

5 5 เทวภูมิ = ภูมิของเทวดา นรกภูมิ = ภูมิของสัตว์นรก เปตภูมิ= ภูมิของเปรต

6 6 Business Domain = ภูมิด้านธุรกิจ - การบริการลูกค้า (สินเชื่อและธุรกรรมอื่นๆ) - การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - การตลาดโดยทั่วไป

7 7 Risk Domain = ภูมิด้านบริหารความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง - การบริหารคุณภาพหนี้ - การกำกับการปฏิบัติตามกฎ - การตรวจสอบภายใน

8 8 Infrastructure Domain = ภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - การปฏิบัติการ (Operation) - K-Transformation

9 9 Resource Domain = ภูมิด้านทรัพยากร - ทรัพยากรบุคคล (HR) - การวางแผนการเงินและการบัญชี - การประสานงานยุทธศาสตร์องค์กร

10 10 โครงสร้างการบริหารงานเครือธนาคารกสิกรไทย ภูมิด้านธุรกิจ (Business Domain) ภูมิด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Domain) ภูมิด้านทรัพยากร (Resource Domain) ภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Domain) สมเกียรติ ศิริชาติไชย ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) ปรีดี ดาวฉาย ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) กฤษฎา ล่ำซำ ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) ธีรนันท์ ศรีหงส์ ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator)

11 11 KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch คณะผู้ประสานงานภูมิ สมเกียรติ ศิริชาติไชย ปรีดี ดาวฉาย กฤษฎา ล่ำซำ ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ

12 Menu


ดาวน์โหลด ppt 1 แถลงข่าว การจัดการโครงสร้าง การบริหาร เครือธนาคารกสิกรไทย 14 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google