งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supach Futrakul By ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเป็นหมู่บ้านที่จน มากอยู่บนภูเขาที่มีความแห้งแล้งมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supach Futrakul By ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเป็นหมู่บ้านที่จน มากอยู่บนภูเขาที่มีความแห้งแล้งมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Supach Futrakul By

3 ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเป็นหมู่บ้านที่จน มากอยู่บนภูเขาที่มีความแห้งแล้งมาก

4 จากนั้นพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาจาก สวรรค์เพื่อตรวจการและพระราชทาน ฝนหลวงให้แก่หมู่บ้าน

5 จากนั้นฝนก็ตกนำพาความ ชุ่มชื้นมายังหมู่บ้าน

6 จากนั้นหมู่บ้านนี้ก็อยู่อย่าง สงบสุขตลอดกาล

7 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆเป็นประจำ ได้ทรงพบเห็นท้องถิ่นหลายๆ แห่งประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจะประสบความเดือดร้อน ทุกข์ยากมาก เนื่องจากบางครั้งฝนได้ทิ้งช่วงนานหรือภาวะฝนทิ้ง ช่วงเกิดในระยะวิกฤติของพืชผล คือพืชอยู่ในระยะที่กำลังให้ผลผลิตต่ำ หรืออาจจะไม่มี ผลผลิตให้เลย เป็นต้น ดังนั้นภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงใน แต่ละครั้ง/แต่ละปีจึงสร้างความเดือดร้อน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่ เกษตรกรเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้น้ำนับวันจะทวีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการ เพิ่มของประชากร การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและการเจริญเติบตของกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรง ความอัจฉริยะในพระองค์ท่านดังนั้นในปี พุทธศักราช2498จึงได้มีพระราชดำริ ค้นหาวิธีการ ที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับ จากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากร ที่มี อยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝน ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมุ่งขจัดปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว และทรง มีพระราชหฤทัย เชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้ การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิด ความพร้อม และครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของ น้ำ

8 1.www.nhailuan g.com

9

10 คลิกแล้วเลือก Extract

11 เลือกใช้เครื่องมือในนี้เพื่อตัดให้ เหลือแต่ตัวบุคคล

12 ลากรูปเข้าไป


ดาวน์โหลด ppt Supach Futrakul By ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเป็นหมู่บ้านที่จน มากอยู่บนภูเขาที่มีความแห้งแล้งมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google