งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำหลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการวัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ในงานชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำหลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการวัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ในงานชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำหลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการวัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ในงานชลประทาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องวัดค่าความเร็วของกระแสน้ำ โดยใช้หลักการชลศาสตร์ หลักการ ใช้หลักการไหลในทางน้ำเปิด

4 ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบพัฒนานวัตกรรม เพชรนำพา 1-4 จะเป็นการใช้หลักการไหลของน้ำเข้าสู่ท่อหรือพื้นที่เฉพาะและเข้าสู่การแสดงค่า ซึ่งจะประกอบด้วยวัสดุที่ง่ายๆ และสามารถประดิษฐ์จากวัสดุที่มีในท้องตลาด

5

6

7

8

9

10

11

12 ขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วม ทางโครงการชลประทานสามารถที่จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวส่งต่อและสอนให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานในการปรับใช้ ความสำเร็จ สำหรับการวัดการไหลของน้ำเพื่อส่งสู่พื้นที่การเกษตรต่อไป

13 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ใช้งานง่ายและสามารถเคลื่อนย้ายง่าย การใช้ทรัพยากร สามารถใช้จากแหล่งในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย

14 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ความสะดวกในการนำไปใช้ มึความสะดวกมาก ความเป็นไปได้ในการขยายผล/ต่อยอดการใช้ประโยชน์ หากเป็นที่ยอมรับจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt ความใหม่ การจัดทำเพชรนำพา เป็นการนำหลักชลศาสตร์ มาเพื่อใช้ในการวัดความเร็วของกระแสน้ำ เพื่อใช้ในงานชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google