งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่ายสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่ายสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร่ายสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

3 แผนผังร่ายสุภาพ แทนพยางค์ที่เป็นคำ เอก แทนพยางค์ที่เป็น คำโท แทนพยางค์ที่ใช้ เป็นคำสร้อย

4 แผนผังร่ายสุภาพ ร่ายสุภาพ ๑ บท จะมีกี่วรรคก็ได้ แต่ละวรรคมีจำนวนคำวรรคละ ๕ คำ

5 การส่งสัมผัส ให้คำสุดท้ายของวรรคหน้า ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ในวรรคถัดไป ต่อเนื่องกันไปเช่นนี้ทุกวรรค

6 ถ้าคำส่งสัมผัสมีรูปวรรณยุกต์ใด คำรับสัมผัส ควรใช้รูปวรรณยุกต์นั้นด้วย เวลาจบ บทต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ

7 ตัวอย่างร่ายสุภาพ ต้นไม้และใบหญ้า แกร่งกล้าท้าลมฝน เหมือนคน สู้ชีวิต ใครลิขิตมนุษย์เดิน ต้องเมินวาสนา นำพาชีวิตไป สุดไกลถึงฝั่งฝัน ต้อง ขยันจะมีสุข ไร้ทุกข์ไร้โศกเข็ญ ไม่ลำเค็ญทั้งชีวี ฤดีอย่าแปรผัน อย่าสำคัญซึ่งตัวเอง ต้องเกรงใจผู้คน อย่าสับสนตื่นเร้า หยุดชั่วอย่ามาเข้า หม่นเศร้าสลาย ประพันธ์โดย... นายตรีภพ อภัยฤทธิรงค์ ม. ๕ / ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

8 การบ้าน คำสั่ง ขอให้นักเรียนแต่งร่ายสุภาพ คนละ ๑ เรื่อง ให้ถูกต้องตามแผนผังและข้อบังคับตามที่ ได้เรียน โดยตั้งชื่อเรื่องและมีภาพประกอบให้ เหมาะสมกับเรื่อง ( ใส่ กระดาษ เอ ๔ )


ดาวน์โหลด ppt ร่ายสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google