งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
ร่ายสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

2 แผนผังร่ายสุภาพ แทนพยางค์ที่เป็นคำเอก แทนพยางค์ที่ใช้เป็นคำสร้อย
แทนพยางค์ที่เป็นคำเอก แทนพยางค์ที่ใช้เป็นคำสร้อย แทนพยางค์ที่เป็นคำโท

3 แผนผังร่ายสุภาพ ร่ายสุภาพ ๑ บท จะมีกี่วรรคก็ได้ แต่ละวรรคมีจำนวนคำวรรคละ ๕ คำ

4 แผนผังร่ายสุภาพ การส่งสัมผัส ให้คำสุดท้ายของวรรคหน้าส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ในวรรคถัดไป ต่อเนื่องกันไปเช่นนี้ทุกวรรค

5 แผนผังร่ายสุภาพ ถ้าคำส่งสัมผัสมีรูปวรรณยุกต์ใด คำรับสัมผัสควรใช้รูปวรรณยุกต์นั้นด้วย เวลาจบบทต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ

6 ต้นไม้และใบหญ้า แกร่งกล้าท้าลมฝน เหมือนคนสู้ชีวิต ใครลิขิตมนุษย์เดิน
ตัวอย่างร่ายสุภาพ ต้นไม้และใบหญ้า แกร่งกล้าท้าลมฝน เหมือนคนสู้ชีวิต ใครลิขิตมนุษย์เดิน ต้องเมินวาสนา นำพาชีวิตไป สุดไกลถึงฝั่งฝัน ต้องขยันจะมีสุข ไร้ทุกข์ไร้โศกเข็ญ ไม่ลำเค็ญทั้งชีวี ฤดีอย่าแปรผัน อย่าสำคัญซึ่งตัวเอง ต้องเกรงใจผู้คน อย่าสับสนตื่นเร้า หยุดชั่วอย่ามาเข้า หม่นเศร้าสลาย ประพันธ์โดย นายตรีภพ อภัยฤทธิรงค์ ม.๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

7 การบ้าน คำสั่ง ขอให้นักเรียนแต่งร่ายสุภาพ คนละ ๑ เรื่อง
คำสั่ง ขอให้นักเรียนแต่งร่ายสุภาพ คนละ ๑ เรื่อง ให้ถูกต้องตามแผนผังและข้อบังคับตามที่ได้เรียน โดยตั้งชื่อเรื่องและมีภาพประกอบให้เหมาะสมกับเรื่อง (ใส่กระดาษ เอ ๔)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google