งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. อรชร มณีสงฆ์. บริการด้าน ส่งจดหมาย ส่งพัสดุ ส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งภายนอก ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่กิจการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. อรชร มณีสงฆ์. บริการด้าน ส่งจดหมาย ส่งพัสดุ ส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งภายนอก ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่กิจการได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. อรชร มณีสงฆ์

2 บริการด้าน ส่งจดหมาย ส่งพัสดุ ส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งภายนอก ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่กิจการได้

3 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ ปัญหาในการขนส่งของการตลาดทางตรงระหว่างประเทศ อัตราน้ำหนักเริ่มต้น ตั้งแต่ 500 กรัม ค่าขนส่งสูงถึง 1,000 บาท ปัญหาการส่งของสด เช่น ดอกไม้ หรือ อาหาร การรับประกันของเสียหาย การจัดส่งประเภทเพชรพลอยจริง

4 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย บริการส่งไปรษณีย์ และพัสดุ จดหมาย นน. ไม่เกิน 2 กก. ไปรษณียบัตร จดหมายอากาศ สิ่งของ ของตีพิมพ์ หนังสือไม่เกิน 5 กก. พัสดุย่อย นน. ไม่เกิน 1 กก. พัสดุไปรษณีย์ ไม่เกิน 20 กก.

5 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีการส่งเงินทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ธนาณัติ ไปรษณีย์ธนาณัติ ทาง EMS โทรเลขธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

6 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีการส่งเอกสารและสิ่งของสำคัญทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์รับรอง - เฉพาะในประเทศ ชดใช้ไม่เกิน 40 บาท ไปรษณีย์ลงทะเบียน - ในประเทศชดใช้ไม่เกิน 80 บาท ต่างประเทศชดใช้ไม่เกินชิ้นละ 799 บาท ไปรษณีย์รับประกัน - ชดใช้ในวงเงินที่รับประกัน ในประเทศไม่เกิน 5,000 บาท ต่างประเทศ ไม่เกิน 10,654 บาท

7 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีที่จะทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับของที่ส่งไป และรับเมื่อใด ไปรษณีย์ตอบรับ การให้ข่าวสารหรือสิ่งของถึงมือผู้รับโดยเร็ว บริการนำจ่ายด่วน บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

8 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการส่งสินค้าของบริษัท FedEx ผู้นำด้านการขนส่งด่วนทางอากาศ ให้บริการกว่า 210 ประเทศทั่วโลก สามารถให้ข้อมูลการเดินทางสินค้าแก่ลูกค้า 24 ชม. FedEx DHL UPS(United Parcel Service)

9 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า สาเหตุที่ต้องใช้บริการกับผู้ประกอบการลอจิสติค * ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจการ * ให้มืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ * ลดจำนวนพนักงาน เน้นการจัดการธุรกิจหลัก ของบริษัทมากขึ้น

10 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการลอจิสติคส์รับผิดชอบแทนได้แก่ ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่ารถขนส่ง และค่าอาคารสถานที่ การบรรจุหีบห่อ และขนส่งสินค้า ค่า Hardware/Software เป็นต้น ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า

11

12 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า ตัวอย่าง KPN-ST Logistics บริการที่มีให้ * บริการคลังสินค้า รับ จ่าย คุมสต๊อก บริการเสริมอื่นๆ * ระบบควบคุมคลังสินค้า * จัดทำรายงานต่าง รานงานการรับ การจ่ายสินค้า รายงานสินค้าคงคลัง รายงานอายุการเก็บรักษา (Aging Report) * บริการเสริม เช่น บรรจุหีบห่อ บาร์โค้ด ตรวจสอบคุณภาพ * จัดส่ง พร้อมเก็บเงินปลายทาง

13 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการด้านการเงิน ระบบการชำระเงิน on-line * บัตรเครดิต * บัตรเดบิตเสมือนจริง (Virtual Credit/Dabit Card) * การหักบัญชีออนไลน์ (Internet Banking) * การชำระเงินด้วยวิธีเดิม (off-line)

14 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ ระบบการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ 1. Secure Socket Layer - SSL 2. Secure Electronic Transactions - SET ดีกว่าแบบ 1 บริการด้านการเงิน

15 ผศ. อรชร มณีสงฆ์ บริการด้านการเงินตัวอย่างของธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบ SIPS * หักบัญชี / บัตรเครดิต ผู้ขาย ผู้ซื้อ 3. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต 4. ส่งผล Verified บัตร 1. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า 2. ส่งข้อมูลการซื้อ 5. ส่งผลการอนุมัติให้ร้าน หมายเลขบัตรเครดิต เก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt ผศ. อรชร มณีสงฆ์. บริการด้าน ส่งจดหมาย ส่งพัสดุ ส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งภายนอก ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่กิจการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google