งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการสนับสนุน กิจกรรม การตลาดทางตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการสนับสนุน กิจกรรม การตลาดทางตรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการสนับสนุน กิจกรรม การตลาดทางตรง
ผศ.อรชร มณีสงฆ์

2 การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน
บริการด้าน ส่งจดหมาย ส่งพัสดุ ส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การชำระเงิน ในบทนี้จะกล่าวถึงแหล่งภายนอก ที่ให้บริการด้านต่างๆแก่กิจการได้ ผศ.อรชร มณีสงฆ์

3 ปัญหาในการขนส่งของการตลาดทางตรงระหว่างประเทศ
อัตราน้ำหนักเริ่มต้น ตั้งแต่ 500 กรัม ค่าขนส่งสูงถึง 1,000 บาท ปัญหาการส่งของสด เช่น ดอกไม้ หรือ อาหาร การรับประกันของเสียหาย การจัดส่งประเภทเพชรพลอยจริง ผศ.อรชร มณีสงฆ์

4 จดหมาย นน.ไม่เกิน 2 กก. สิ่งของ บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริการส่งไปรษณีย์ และพัสดุ จดหมาย นน.ไม่เกิน 2 กก. ไปรษณียบัตร จดหมายอากาศ สิ่งของ ของตีพิมพ์ หนังสือไม่เกิน 5 กก. พัสดุย่อย นน.ไม่เกิน 1 กก. พัสดุไปรษณีย์ ไม่เกิน 20 กก. ผศ.อรชร มณีสงฆ์

5 วิธีการส่งเงินทางไปรษณีย์
บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีการส่งเงินทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ธนาณัติ ไปรษณีย์ธนาณัติ ทาง EMS โทรเลขธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ผศ.อรชร มณีสงฆ์

6 วิธีการส่งเอกสารและสิ่งของสำคัญทางไปรษณีย์
บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีการส่งเอกสารและสิ่งของสำคัญทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์รับรอง - เฉพาะในประเทศ ชดใช้ไม่เกิน 40 บาท ไปรษณีย์ลงทะเบียน- ในประเทศชดใช้ไม่เกิน 80บาท ต่างประเทศชดใช้ไม่เกินชิ้นละ 799 บาท ไปรษณีย์รับประกัน - ชดใช้ในวงเงินที่รับประกัน ในประเทศไม่เกิน 5,000บาท ต่างประเทศ ไม่เกิน 10,654 บาท ผศ.อรชร มณีสงฆ์

7 วิธีที่จะทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับของที่ส่งไป และรับเมื่อใด
บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย วิธีที่จะทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับของที่ส่งไป และรับเมื่อใด ไปรษณีย์ตอบรับ การให้ข่าวสารหรือสิ่งของถึงมือผู้รับโดยเร็ว บริการนำจ่ายด่วน บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ผศ.อรชร มณีสงฆ์

8 บริการส่งสินค้าของบริษัท FedEx
ผู้นำด้านการขนส่งด่วนทางอากาศ ให้บริการกว่า 210 ประเทศทั่วโลก สามารถให้ข้อมูลการเดินทางสินค้าแก่ลูกค้า 24 ชม. FedEx DHL UPS(United Parcel Service) ผศ.อรชร มณีสงฆ์

9 ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า
สาเหตุที่ต้องใช้บริการกับผู้ประกอบการลอจิสติค * ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจการ * ให้มืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ * ลดจำนวนพนักงาน เน้นการจัดการธุรกิจหลัก ของบริษัทมากขึ้น ผศ.อรชร มณีสงฆ์

10 ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการลอจิสติคส์รับผิดชอบแทนได้แก่ ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่ารถขนส่ง และค่าอาคารสถานที่ การบรรจุหีบห่อ และขนส่งสินค้า ค่าHardware/Software เป็นต้น ผศ.อรชร มณีสงฆ์

11

12 ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า
ตัวอย่าง KPN-ST Logistics บริการที่มีให้ * บริการคลังสินค้า รับ จ่าย คุมสต๊อก บริการเสริมอื่นๆ * ระบบควบคุมคลังสินค้า * จัดทำรายงานต่าง รานงานการรับ การจ่ายสินค้า รายงานสินค้าคงคลัง รายงานอายุการเก็บรักษา(Aging Report) * บริการเสริม เช่น บรรจุหีบห่อ บาร์โค้ด ตรวจสอบคุณภาพ * จัดส่ง พร้อมเก็บเงินปลายทาง ผศ.อรชร มณีสงฆ์

13 ระบบการชำระเงิน on-line * บัตรเครดิต
บริการด้านการเงิน ระบบการชำระเงิน on-line * บัตรเครดิต * บัตรเดบิตเสมือนจริง(Virtual Credit/Dabit Card) *การหักบัญชีออนไลน์(Internet Banking) * การชำระเงินด้วยวิธีเดิม(off-line) ผศ.อรชร มณีสงฆ์

14 ระบบการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์
บริการด้านการเงิน ระบบการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ 1. Secure Socket Layer - SSL 2. Secure Electronic Transactions - SET ดีกว่าแบบ 1 ผศ.อรชร มณีสงฆ์

15 ตัวอย่างของธนาคารไทยพาณิชย์
บริการด้านการเงิน ตัวอย่างของธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบ SIPS *หักบัญชี/บัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต เก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร 3.กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต 2.ส่งข้อมูลการซื้อ 5.ส่งผลการอนุมัติให้ร้าน 4.ส่งผลVerifiedบัตร ผู้ซื้อ ผู้ขาย 1.ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า ผศ.อรชร มณีสงฆ์


ดาวน์โหลด ppt บริการสนับสนุน กิจกรรม การตลาดทางตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google