งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พา ยุ นางสาวศิริลักษณ์กันสงค์ กลุ่ม 10 รหัส 56070133 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พา ยุ นางสาวศิริลักษณ์กันสงค์ กลุ่ม 10 รหัส 56070133 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พา ยุ นางสาวศิริลักษณ์กันสงค์ กลุ่ม 10 รหัส 56070133 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูก รบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดย เฉพาะที่มีผลกระทบต่อ พื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพ อากาศที่รุนแรง

3 ประเภทของพายุ พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

4 1. พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำอาจ ไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์ แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝน เหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด

5 2. พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และ ไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุน ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะ เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมี ทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะ หมุนตามเข็มนาฬิกา

6 พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิด บริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทร แอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเล แคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้ง มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่ง ประเทศเม็กซิโก

7 พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่ เกิดทางทิศตะวันตก ของมหาสมุทร แปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น

8 พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดใน มหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้า พายุนี้เกิดบริเวณทะเล ติมอร์และทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศออสเตรเลีย จะ เรียกว่า พายุวิลลี - วิลลี (willy-willy)

9 3. พายุทอนาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดใน ทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็ก หรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่ หมุนด้วยความเร็วสูง หรือ ความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูง มากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความ เสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัด ผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และใน ทะเล มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึง เรียกกันว่า ลมงวง

10 พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาด ใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อน ตัวในทะเล และคะนองธรรมดา หรือฝนตกหนัก

11

12 ๗. ติดตั้งสายล่อฟ้าสำหรับอาคารสูงๆ ๘. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมี ฟ้าคะนอง ๙. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพ หากจำเป็น ๑๐. อุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตาม ข่าวสาร ๑๑. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้ง ให้อพยพ

13 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดพายุ ๑. อพยพไปอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยเช่น ตึกที่แข็งแรง ๒. หลบอยู่ในที่กำบังจนกว่าลมจะยุติ ๓. ปิดหน้าต่าง และประตูด้วยแผ่นกระดาน ที่แข็งแรง และผูกมัดสิ่งของที่อาจจะปลิว ไปกับลม ๔. ดับไฟฟ้า ปิดน้ำ ปิดแก๊ส ๕. พยพออกจากพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วม ๖. ฟังข่าวสารจากทางสื่อต่าง ๆ และ ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรม อุตุนิยมวิทยา

14 ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก http://th.wikipedia.org/http://th.wikipedia.org/


ดาวน์โหลด ppt พา ยุ นางสาวศิริลักษณ์กันสงค์ กลุ่ม 10 รหัส 56070133 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google