งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร :Modern Marketing for Non-Marketer วิทยากร : ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร รับสัมมนา จำนวน 20 ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร :Modern Marketing for Non-Marketer วิทยากร : ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร รับสัมมนา จำนวน 20 ท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร :Modern Marketing for Non-Marketer วิทยากร : ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร รับสัมมนา จำนวน 20 ท่าน

2 หลักการและเหตุผล ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ได้ทวี ความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการออก ผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ๆ มามากมาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า จากสินค้า และบริการมากมายดังกล่าว แต่มีผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่ม เดียวกันนี่เอง ที่ทำให้การตลาดปัจจุบันเป็นการตลาดที่ เรียกได้ว่ามุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Oriented) อย่างแท้จริง ที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องเข้า ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จากช่องทางที่หลากหลายขึ้น และ เปลี่ยนแปลงไป การต้องบริหารลูกค้าในประเภทต่างๆ ที่ แตกต่างกันในโลกของการค้าสมัยใหม่ และยังต้อง สามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า / ครองใจลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในสถานการณ์ที่ลูกค้ามีทางเลือกอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ที่จะ เรียนรู้หลักบริการตลาดอย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุก มิติทางการตลาด ที่นักการตลาดปัจจุบันต้องรู้จึงถูกจัด ขึ้น ดังนี้

3 Course Outline Session 1: (09.00 – 12.00 น.) - แนวคิดการบริหารการตลาดสมัยใหม่ บริหาร การตลาดในภาพรวม - เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเพื่อมองหาโอกาสทาง การตลาด - เทคนิคการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดของ บริษัท - เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท - เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า - การกำหนดส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเป้าหมายและ ตำแหน่งทางการตลาด (S-T- P Marketing Process) - ส่วนประสมทางการตลาด The 4 P’s & 4 C’s of the Marketing Mix - การสร้างความแตกต่างทางการตลาด - แนวทางสร้างกำไรทางการตลาด (Marketing Profitability) Session 2: (13.00-16.00 น.) - การทำ workshop ในการเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ และ นำเสนอแผนการตลาดให้กลุ่มฟัง - สรุปประเด็นสำคัญๆ ด้านการตลาด

4  สถานที่จัดสัมมนา  วันพฤหัส ที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 )  อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )  การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรี นครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2  โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ Fax.02-917-7148 หรือสอบถาม 02-917-7147, 083-787-5570 คุณ ศศิ  จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร :Modern Marketing for Non-Marketer วิทยากร : ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร รับสัมมนา จำนวน 20 ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google