งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร:Modern Marketing for Non-Marketer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร:Modern Marketing for Non-Marketer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร:Modern Marketing for Non-Marketer
วิทยากร: ดร. วุฒิชัย สิทธิมาลากร รับสัมมนา จำนวน 20 ท่าน

2 หลักการและเหตุผล ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการออกผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ๆ มามากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า จากสินค้าและบริการมากมายดังกล่าว แต่มีผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกันนี่เอง ที่ทำให้การตลาดปัจจุบันเป็นการตลาดที่เรียกได้ว่ามุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Oriented) อย่างแท้จริง ที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จากช่องทางที่หลากหลายขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป การต้องบริหารลูกค้าในประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันในโลกของการค้าสมัยใหม่ และยังต้องสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า /ครองใจลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในสถานการณ์ที่ลูกค้ามีทางเลือกอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นโปรแกรมเพื่อพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ที่จะเรียนรู้หลักบริการตลาดอย่างครบเครื่อง ทุกมุมมอง ทุกมิติทางการตลาด ที่นักการตลาดปัจจุบันต้องรู้จึงถูกจัดขึ้น ดังนี้

3 Course Outline Session 1: (09.00 – 12.00 น.)
- แนวคิดการบริหารการตลาดสมัยใหม่ บริหารการตลาดในภาพรวม - เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเพื่อมองหาโอกาสทางการตลาด - เทคนิคการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดของบริษัท - เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท - เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า - การกำหนดส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด (S-T-P Marketing Process) - ส่วนประสมทางการตลาด The 4 P’s & 4 C’s of the Marketing Mix - การสร้างความแตกต่างทางการตลาด - แนวทางสร้างกำไรทางการตลาด (Marketing Profitability) Session 2: ( น.) - การทำ workshop ในการเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ และนำเสนอแผนการตลาดให้กลุ่มฟัง - สรุปประเด็นสำคัญๆ ด้านการตลาด

4 สถานที่จัดสัมมนา วันพฤหัส ที่ 25 ตุลาคม เวลาสัมมนา น. ลงทะเบียน น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites (สุขุมวิท ) อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท( ยังไม่รวมvat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทแพสคอนส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ Fax หรือสอบถาม , คุณ ศศิ จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร:Modern Marketing for Non-Marketer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google