งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการ ออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: """ การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการ ออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการ ออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ

2 1. องค์ประกอบในความนึกคิด ( conceptual element )

3 1.1 จุด ให้เห็นตำแหน่งที่ว่าง ให้ความรู้สึกนิ่ง คงที่ ไม่มี ความกว้าง ความ ยาว ไม่มีทิศทาง จะอยู่ในบริเวณ ปลายของเส้น หรือจุดเริ่มต้น ของเส้น จุดตัดระหว่างเส้น 2 เส้น จุดศูนย์กลางของวงกลม จุดพบกันของเส้น ปริมาตร

4 จุดอาจมีหลายลักษณะ.. ที่พิจารณาเป็นจุดขึ้นอยู่ กับขนาดของพื้นภาพ เมื่อจุดใหญ่ ขึ้น ก็ อาจเป็น ระนาบได้เหมือนกัน..

5 1.2 เส้น มีความยาว มีตำแหน่งและทิศทาง พร้อมทั้งการ เคลื่อนไหว เส้น เมื่อนำจุดมาต่อกันเป็นเส้น มีขนาด ผอมบาง หนา มีน้ำหนัก มีทิศทาง ความยาว มีลักษณะ ต่างๆ และให้ความรู้สึกต่างๆ

6 1.3 ระนาบ การเคลื่อนไหวของเส้น ที่ไม่ใช่ทิศทางของตัวเส้น ก่อให้เกิดระนาบ เส้นขนาน.. บอกได้ถึงระนาบ ถ้า เส้นขนานถี่ๆ ก็ ดูเป็นผิวระนาบ

7 ระนาบมีลักษณะต่างๆ.. รูปทรงเรขาคณิต รูปทรง ธรรมชาติ ระนาบมี ทิศทาง มีความหมายเช่น สามเหลี่ยม มั่นคง วงกลม..

8 1.4 ปริมาณ มีตำแหน่งในที่ว่าง และ ล้อมรอบ โดยระนาบ ปริมาณ หรือ มวล ลวงตาได้เป็น 3 มิติ

9 2. องค์ประกอบที่มองเห็นได้ (Visual element) คือสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยทั่วไป.. จำแนกได้อย่าง ง่ายดาย.. ได้แก่.. 2.1 รูปร่าง 2.2 ขนาด

10 2.3 สี 2.4 ผิวสัมผัส

11 3. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน (Relational element) 3.1 ทิศทาง ขึ้นอยู่กับว่ารูปร่างสัมพันธ์กับผู้ดู อย่างไร

12

13 3.2 ตำแหน่ง โดยพิจารณาจากรูปร่างกับกรอบ

14 3.3 ที่ว่าง พิจารณาพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ของที่ว่าง.. กับตัวแบบและองค์ประกอบโดยรอบ..

15

16 3.4 แรงดึงดูด ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ.. ก่อให้เกดแรง ดึงดูด ได้.. ต่างๆ. ตามลักษณะ และ ทิศทาง ของ องค์ประกอบโดยรอบ

17 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างสรรค์งาน 2 มิติ กรอบ และ พื้นภาพ ใช้เพื่อพิจารณา.. ที่ว่างและ กำหนดตัวภาพ

18 คราวนี้... เรามาพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปทรง ได้แก่.. 1. แรงดึงในที่ว่าง ความสัมพันธ์ของรูปทรง และ ที่ว่าง ก่อให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างองค์ประกอบ โดยรอบ..

19 2. มุมสัมผัสมุม ก่อให้เกิดความ น่าสนใจ ขององค์ประกอบ.. ได้

20 3. ผิวหน้าสัมผัสผิวหน้า หรือ ขอบสัมผัสขอบ

21 4. การซ้อน การซ้อนทับกันขององค์ประกอบ

22 5. การเกี่ยวเนื่อง หรือ สอดประสานกัน

23

24 6. การห้อมล้อม ก่อให้เกิดความสำคัญของที่ว่างที่ถูก ห้อมล้อม

25

26 ผลกระทบที่เกิดของที่ว่างเมื่อรูปทรงสัมพันธ์ กัน การดึงดูด การสัมผัส การซ้อนการสอดแทรก การเพิ่มรูป การลดรูป

27 ซึ่งเราสามารถใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในการเพิ่มความ น่าสนใจในที่ว่าง.. ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้..

28 สุดท้าย... แนวทางการนำไปสู่ที่ว่าง หรือการ ทำภาพทำให้เกิด 3 มิติ 1. แสงและเงา 2. ระยะใกล้ไกล 3. ขนาด 4. ทิศทางของเส้น 5. ตำแหน่งในพื้นภาพ 6. การซ้อน 7. การทำภาพโปร่งใส 8. ผิวสัมผัส 9. สี เพิ่มหรือลดโทน เป็นต้น..

29

30


ดาวน์โหลด ppt "" การพิจารณาองค์ประกอบในการถ่ายรูป "" หลักพื้นฐานในการพิจารณาองค์ประกอบในการ ออกแบบก่อน องค์ประกอบในการออกแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google