งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิวและปริมาตรทรง กลม ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิวและปริมาตรทรง กลม ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิวและปริมาตรทรง กลม ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

2 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และ จุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง เป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลาง ของทรงกลม ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของ ทรงกลม

3 เส้นผ่านศูนย์กลางของ วงกลมใหญ่ วงกลม ใหญ่ จุด ศูนย์กลา ง รัศมีทรงกลม ยาว = r

4 พื้นที่ผิว ทรงกลม สูตร พื้นที่ผิวทรงกลม = 4  r 2 = ทรง กลม วงก ลม วงก ลม วงก ลม วงก ลม เมื่อ r แทนความยาว รัศมีทรงกลม

5 ตัวอย่างที่ 1 โคมไฟฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งทรง กลมที่มีรัศมีภายนอกยาว 14 เซนติเมตร จะมีพื้นผิวภายนอกเท่าไร r แทนรัศมี = 14 วิธี ทำ สูตร พื้นที่ผิว ทรงกลม = 4  r 2 แต่โคมไฟฟ้ามีครึ่งทรงกลม = 4  r 2 1 2 × 2 = 142142 ×× 2 7 = 8 7 ×× 1 4 1 4 = 8 × × 123 2 2 1414 = ตาราง เซนติเมตร โคมไฟฟ้ามีครึ่ง ทรงกลม 1 2 2 1

6 ตัวอย่างที่ 2 ทรงกลมซึ่งมีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิว ( กำหนด  = 3.14) วิธี ทำ r แทนรัศมี = 3.5 สูตร พื้นที่ผิว ทรงกลม = = = ตาราง เซนติเมตร 3. 5 (3. 5) 2 4 × 3. 14 × r2r2  12. 56 ××3. 5 153. 86 =4=4

7 ปริมาตร ทรงกลม สูตร ปริมาตรทรงกลม =  r 3 4 3 เมื่อ r แทน ความยาว รัศมีทรงกลม

8 ตัวอย่างที่ 3 ลูกเหล็กทรงกลมตัน เมื่อวัดเส้น รอบวงกลมใหญ่ได้ยาว 66 เซนติเมตร จงหาปริมาตร ให้รัศมียาว r หน่วย วิธี ทำ หารัศมีทรงกลม จาก 2  r= ความยาวเส้นรอบ วงกลมใหญ่ 2  r= 66 r2 7 26 =× r 2 7 2 6 =× r 3 =× 7 3 1 2 r= 2121 2

9 สูตร ปริมาตรทรงกลม =  r 3 4 3 = 4 3 = = 2 1 × × 2 × 2121 2 2 1 2 2 7 × 2 1 2 ()2()2 4 3 × 2 7 × ×3 1 73 11 2 1 1 1 1 × ×71 1 2121 48 51 = ลูกบาศก์ เซนติเมตร


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิวและปริมาตรทรง กลม ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google