งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ Pregnancy in the obese woman : clinical Management ผู้แต่ง Conway, Deborah L. หมวด WQ240 C767P จำนวน 243 หน้า บรรณานุกรม Conway, Deborah L. (2011).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ Pregnancy in the obese woman : clinical Management ผู้แต่ง Conway, Deborah L. หมวด WQ240 C767P จำนวน 243 หน้า บรรณานุกรม Conway, Deborah L. (2011)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ Pregnancy in the obese woman : clinical Management ผู้แต่ง Conway, Deborah L. หมวด WQ240 C767P จำนวน 243 หน้า บรรณานุกรม Conway, Deborah L. (2011). Pregnancy in the obese woman : clinical Management. Oxford : Wiley-Blackwell. ชื่อ Randomized clinical trials : design, practice and reporting ผู้แต่ง Machin, David and Fayers, Peter M. หมวด W20.5 M149R จำนวน 361 หน้า บรรณานุกรม Machin, David and Fayers, Peter. (2010). M.Randomized clinical trials : design, practice and reporting. Oxford : Wiley-Blackwell. ชื่อ NCLEX-RN Alternate-format questions หมวด WY18.2 N435 จำนวน 291 หน้า บรรณานุกรม NCLEX-RN Alternate-format questions. (2011). 4 th ed. Ambler : Lippincott Williams & Wilkins. ชื่อ Pediatric, adolescent, & young adult gynecology ผู้แต่ง Altchek, Albert and Deligdisch, Liane หมวด WS360 A465P จำนวน 500 หน้า บรรณานุกรม Altchek, Albert and Deligdisch, Liane. (2009). Pediatric, adolescent, & young adult gynecology. Oxford : Wiley-Blackwell. ชื่อ Community/public health nursing practice : health for families and populations ผู้แต่ง Maurer, Frances A. and Smith, Claudia M. หมวด WY106 M453C จำนวน 875 หน้า บรรณานุกรม Maurer, Frances A. and Smith, Claudia M. (2009). Community/public health nursing practice : health for families and populations. 4 th ed. St. Louis : Saunders.

2 ชื่อ ประสาทส่วนปลาย จากกายวิภาคศาสตร์สู่การวินิจฉัย = Peripheral nerve : from anatomy to dianosis ผู้แต่ง วิไล ชินธเนศ หมวด WL101 ว 724 ป จำนวน 218 หน้า บรรณานุกรม วิไล ชินธเนศ. (2554). ประสาทส่วนปลาย จากกายวิภาคศาสตร์สู่ การวินิจฉัย = Peripheral nerve : from anatomy to dianosis. กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ สูตินรีเวชทันยุค = OB-Gyn in practice 2011 ผู้แต่ง ประสงค์ ตันมหาสมุทรและคณะ หมวด WQ100 ป 387 ส จำนวน 404 หน้า บรรณานุกรม ประสงค์ ตันมหาสมุทรและคณะ. (2554). สูตินรีเวชทันยุค = OB-Gyn in practice 2011. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติ ศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ชื่อ ออทิสซึม : การสอนพูดและการรักษาบำบัดแบบสหสาขา วิทยาการ ผู้แต่ง เบญจมาศ พระธานี หมวด WS350.8 บ 784 อ จำนวน 582 หน้า บรรณานุกรม เบญจมาศ พระธานี. (2554). ออทิสซึม : การสอนพูดและการรักษา บำบัด แบบสหสาขาวิทยาการ. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ชื่อ Cardiac auscultation เสียงหัวใจ... ง่ายนิดเดียว ผู้แต่ง สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ หมวด WG141.5 ส 232 ส จำนวน 60 หน้า บรรณานุกรม สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์. (2546). Cardiac auscultation เสียง หัวใจ... ง่ายนิดเดียว. สงขลา : ลิมบราเดอร์การพิมพ์. ชื่อ คู่มือ Cardiac auscultation ร่วมกับ Audiotapes เสียงหัวใจ... ง่ายนิดเดียว พร้อม CD ผู้แต่ง สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ หมวด WG141.5 ส 232 ส จำนวน 84 หน้า บรรณานุกรม สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์. (2546). คู่มือ Cardiac auscultation ร่วมกับ Audiotapes เสียงหัวใจ... ง่ายนิดเดียว. สงขลา : ลิมบราเดอร์ การพิมพ์.

3 ชื่อ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบองค์รวม = critical care nursing : a holistic approach. ผู้แต่ง วิจิตรา กุสุมภ์ หมวด WY154 ว 528 ก จำนวน 443 หน้า บรรณานุกรม วิจิตรา กุสุมภ์. (2553). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแบบ องค์รวม = critical care nursing : a holistic approach. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิชย์. ชื่อ การพยาบาลและหัตถการทางตา ผู้แต่ง เอื้องพร พิทักษ์สังข์ หมวด WY158 อ 931 ก จำนวน 164 หน้า บรรณานุกรม เอื้องพร พิทักษ์สังข์. (2554). การพยาบาลและหัตถการทาง ตา. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา - ศิริราช สำนักงานรอง คณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อ ดูแลตัวเองให้ดีไม่มีโรค ผู้แต่ง อภิสรา ฤกษ์อุไร หมวด WB300 อ 368 ด จำนวน 240 หน้า บรรณานุกรม อภิสรา ฤกษ์อุไร. (2554). ดูแลตัวเองให้ดีไม่มีโรค. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว. ชื่อ รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักตัวเอง ผู้แต่ง ปุญญิศา จิตร์มุ่ง หมวด WB300 ป 661 ร จำนวน 304 หน้า บรรณานุกรม ปุญญิศา จิตร์มุ่ง. (2554). รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว. ชื่อ รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักครอบครัว ผู้แต่ง ปุญญิศา จิตร์มุ่ง หมวด WB300 ป 661 ร จำนวน 296 หน้า บรรณานุกรม ปุญญิศา จิตร์มุ่ง. (2554). รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว.

4 ชื่อ รู้ทันโรค : คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ผู้แต่ง ม. อึ้งอรุณ. หมวด WB300 ม 111 ร จำนวน 160 หน้า บรรณานุกรม ม. อึ้งอรุณ. (2553). รู้ทันโรค : คู่มือดูแลสุขภาพด้วย ตนเอง. กรุงเทพมหานคร : เอ็มทีบุ๊ค. ชื่อ โรคของหัวใจ ผู้แต่ง อโรคยาณี หมวด WG200 อ 122 ร จำนวน 140 หน้า บรรณานุกรม อโรคยาณี. (2554). โรคของหัวใจ. กรุงเทพมหานคร : sanamya publishing. ชื่อ ไตวาย มหันตภัยเงียบของคนยุคใหม่ ผู้แต่ง อโรคยาณี. หมวด WJ342 อ 122 ร จำนวน 140 หน้า บรรณานุกรม อโรคยาณี. (2554). ไตวาย มหันตภัยเงียบของคนยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : sanamya publishing. ชื่อ หัวใจดี ชีวิตดี ผู้แต่ง หวังเจิ้นอี้. หมวด WG200 ห 357 ห จำนวน 264 หน้า บรรณานุกรม หวังเจิ้นอี้. (2554). หัวใจดี ชีวิตดี. กรุงเทพมหานคร : อิน สปายร์. ชื่อ ดูแลสุขภาพด้วยอาหารต้านโรค ชะลอวัย ผู้แต่ง อนุวัฒน์ เดชานุกุล หมวด QU145 อ 221 ด จำนวน 176 หน้า บรรณานุกรม อนุวัฒน์ เดชานุกุล. (2553). ดูแลสุขภาพด้วยอาหารต้าน โรค ชะลอวัย. กรุงเทพมหานคร : Feel good.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ Pregnancy in the obese woman : clinical Management ผู้แต่ง Conway, Deborah L. หมวด WQ240 C767P จำนวน 243 หน้า บรรณานุกรม Conway, Deborah L. (2011).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google