งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวหทัยชนก ชมพูน้อย เข้า ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 นางสาวดารารัตน์ ก๋าวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวหทัยชนก ชมพูน้อย เข้า ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 นางสาวดารารัตน์ ก๋าวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวหทัยชนก ชมพูน้อย เข้า ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 นางสาวดารารัตน์ ก๋าวงศ์ และ นางสาวหทัยชนก ชมภูน้อยเข้าร่วม แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ใน เครือข่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูล จ. พิษณุโลก ได้รับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 และเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือตอนล่าง จ. กำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3 เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง

4 นางสาวพันไมล์ ไพรสารี เข้าแข่งขันโต้วาที ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

5 นางสาวศุภสุดา คำน้อย และ นางสาวศศิวรรณ เอียวงศ์ เข้า ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส. ส. ท ยุวชน ประจำปี 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

6 เข้าร่วมโครงการ Thailand go green

7 เข้าร่วมกิจกรรม “ ค่ายเยาวชนจิตอาสา สื่อสารสาธารณสู่ชุมชนรุ่นที่ 4 ” ณ เขื่อนสิริกิตต์

8 เป็นพี่ค่ายกิจกรรมรับน้อง ม.4/1 และ ม.4/2

9 ทอดผ้าป่ารถบัสโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 11,111 บาท

10 การแข่งขันกีฬา - กรีฑาคณะ " ดรุณีเกมส์ 54"

11 นางสาวศศิวรรณ เอียวงศ์ และ นางสาวศุภสุดา คำน้อย ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

12 นายอนุพงษ์ เขียนทอง และนายปิยะฉัตร ผาเจริญ เข้าแข่งขัน “To be number one the Idol” และเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ

13 นางสาวอารยา รัตนศรี เข้าร่วมบริจาค โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

14 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียน พิเศษ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอิน ทนนท์และศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยเกษตรแม่เหี๊ยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเที่ยว ชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็น เวลา 2 คืน 3 วัน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวหทัยชนก ชมพูน้อย เข้า ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 นางสาวดารารัตน์ ก๋าวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google