งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณอาจจะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค มากกว่าคนอื่น...!!! สำรวจว่าตนเองเสี่ยงต่อวัณโรคหรือไม่ !!!!!!! มีผู้ป่วยวัณโรค ในครอบครัวที่ยังไม่ได้ รับการรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณอาจจะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค มากกว่าคนอื่น...!!! สำรวจว่าตนเองเสี่ยงต่อวัณโรคหรือไม่ !!!!!!! มีผู้ป่วยวัณโรค ในครอบครัวที่ยังไม่ได้ รับการรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณอาจจะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค มากกว่าคนอื่น...!!! สำรวจว่าตนเองเสี่ยงต่อวัณโรคหรือไม่ !!!!!!! มีผู้ป่วยวัณโรค ในครอบครัวที่ยังไม่ได้ รับการรักษา ติดเชื้อ HIV ( เอดส์ ) มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคตับและไต เป็นต้น 1 2 3 ใช้ยากดภูมิคุ้มกันนานๆ เช่น สเตียรอยด์ 4

3 ทำงานในสถานพยาบาลที่ใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลาหรือสภาพแออัด 5 อาศัยในสถานที่ที่มี อากาศอับ ไม่ถ่ายเท หรือชุมชนแออัด 6 สูบบุหรี่ ดื่มสุราจัด และเสพยาเสพติด 7 ทำงานและดูแลผู้ป่วยวัณโรค กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย โรคเรื้อรังสถานพักฟื้น และผู้ติดเชื้อ เอดส์ 8

4 ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ ไอแห้งๆ และ / หรือ ไอปนเลือด ร่วมกับมีเสมหะ *** มีไข้ต่ำๆ อาจมีเหงื่อออกมาก ตอนกลางคืน ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ??? ลอง สังเกตตัวเองสัก นิดว่า....

5 น้ำหนักลด ผอมลง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก

6 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น บ่งชี้อาการ ของวัณโรค หากมีพร้อมกันหลายๆข้อ ยิ่งทำให้ เพิ่มข้อสงสัยอาจป่วยเป็นวัณโรคได้ *** ใส่ใจตนเองสักนิด ไอเกิน 2 อาทิตย์ มีสิทธิ์เป็นวัณโรคปอด ***

7 ถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรค...... ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อ... ตรวจเสมหะ ร่วมกับเอกซเรย์ ผู้มีอาการสงสัยต้อง ตรวจเสมหะ อย่างน้อย 3 ครั้ง ติดต่อกัน

8 ถ้าท่านป่วยเป็นวัณโรค... อย่าตกใจเพราะ... วัณ โรค สามารถรักษาให้หายขาด ได้................. กินยาตามที่แพทย์สั่ง อย่างสม่ำเสมอจนครบกำหนด 1. ห้ามหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้น เพราะยังมีเชื้อวัณโรคอยู่ 2. ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 3.

9 ควรงดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติด กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก และผลไม้ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม 4. 5. 6. 7.

10 บ้วนเสมหะลงในภาชนะ ที่มีฝาปิดมิดชิด นำไปฝัง / เผา จัดบ้านให้อากาศถ่ายเท แสงแดดส่องถึง นำเครื่องนอน ออกตากแดด ควรพาทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะ เด็กไปรับการตรวจ 8. 9. 10.

11 ถ้าคุณมีผู้ป่วย วัณโรค ใน ครอบครัวไม่ต้องกลัว.... เพราะว่า.. คุณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ สามารถป้องกัน และควบคุมวัณโรค เพื่อคนที่คุณ รักและตัวคุณเอง โดย... ดูแลผู้ป่วยกินยาทุกวันให้ครบ ทุกขนานทุกมื้อ จนครบกำหนดรักษา แนะนำ ช่วยเหลือและให้ กำลังใจผู้ป่วย

12 สังเกต หรือถามผู้ป่วยถึง อาการแพ้ยา เช่น มีผื่นคัน รุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เวียน ศีรษะ ตัวเหลือง ตาเหลือง หู อื้อ ทำความสะอาดและหมั่นนำ เครื่องนอนของผู้ป่วยออก ตากแดด อย่างสม่ำเสมอ จัดบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัย ให้มีอากาศถ่ายเท แสงแดด ส่องถึง นำสมาชิกใน ครอบครัวมารับบริการ ตรวจหาวัณโรคทุกคน

13 อยู่อย่างไร.... ปลอดภัยวัณ โรค.... วัณโรคไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพียงแค่ คุณรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ * ออกกำลังกาย * กินอาหารที่มีประโยชน์ * ไม่สำส่อนทาง เพศเพราะ อาจติดเชื้อเอดส์ทำ ให้ภูมิคุ้มกัน เสื่อมและป่วยเป็น วัณโรคง่ายขึ้น * ตรวจร่างกายโดยเอกซเรย์ปอด อย่างน้อยปีละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt คุณอาจจะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค มากกว่าคนอื่น...!!! สำรวจว่าตนเองเสี่ยงต่อวัณโรคหรือไม่ !!!!!!! มีผู้ป่วยวัณโรค ในครอบครัวที่ยังไม่ได้ รับการรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google