งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารที่ มีผลกระทบต่อเด็กฯ สนช ความรับผิดของผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารที่ มีผลกระทบต่อเด็กฯ สนช ความรับผิดของผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารที่ มีผลกระทบต่อเด็กฯ สนช ความรับผิดของผู้ ประกอบธุรกิจสื่อ ทางเพศบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

2 กว่าจะมาเป็นหัวข้อ งานวิจัย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เสวนาวิชาการเรื่องการประทุษร้ายต่อ สังคมบนอินเทอร์เน็ต ๑๑ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๒

3 ประเด็นปัญหาที่ทุกคน เห็นตรงกันสื่อลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ล่อลวงผ่านแช็ต เจาะระบบ ไวรัส ลิขสิทธิ์ ผลกระทบ สังคม ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ

4 ตกลงใจที่จะทำงานด้าน สื่อลามกอนาจาร “ โต๊ะ ไอที ” โครงการ ศึกษาปัญหา พฤติกรรม มนุษย์ใน สังคมไทยบน อินเทอร์เน็ต ศึกษา สถานก ารณ์ ปัญหา บุคค ล การ กระทำ ปัญห าที่ สังคม อยาก ได้ คำตอ บ งาน วิชากา รที่ ใช้ได้ ใน สังคม ไทย

5 ปัญหาพื้นฐานคืออะไร อะไรคือสื่อลามกอนาจาร ??? มีเสรีภาพในการประกอบการหรือไม่ ??? มีความรับผิด รับผิดชอบ หรือไม่ ???

6 ความรู้ความเข้าใจ สื่อทางเพศ เสรีภาพ กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ การบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ปัญหาที่เรากำลังเผชิญ ประกอบการ

7 เป้าหมายของ การศึกษา ศึกษา สถานการณ์ เพื่อประเมิน การจัดการ เพื่อแสวงหา แนวทาง การจัดการ สถานการณ์การประกอบการ ธุรกิจสื่อทางเพศ ความเข้าใจในสื่อทางเพศ ที่ปรากฎในสังคมไทย แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการประกอบการ ในธุรกิจสื่อทางเพศ การจัดการต่อ การประกอบการที่มีอยู่ เพียงพอหรือไม่เป็นอย่างไร

8 ศึกษา สถานการณ์ เพื่อประเมิน การจัดการ เพื่อแสวงหา แนวทาง การจัดการ สถานการณ์การประกอบการ ธุรกิจสื่อทางเพศ ความเข้าใจในสื่อทางเพศ ที่ปรากฎในสังคมไทย แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการประกอบการ ในธุรกิจสื่อทางเพศ การจัดการต่อ การประกอบการที่มีอยู่ เพียงพอหรือไม่เป็นอย่างไร วิธีการในการทำงาน (Methodology) การสำรวจภาคสนาม การศึกษาจากเอกสาร ตำรา การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีวิชาการ ถึง เวลา ลง มือ ทำงา น

9 การสำรวจภาคสนาม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 มีเว็บไซต์แบบนี้กว่า 100,000 เว็บไซต์ มีการแจ้งเหตุบอกชื่อเว็บไซต์เหล่านี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว็บลามก อนาจาร ( ไทย ) 440 ไซต์ เว็บลามก อนาจาร ( ต่างประเทศ ) 182 ไซต์ เว็บลามก อนาจาร ( ภาพเด็ก ) 28 ไซต์ เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ไทย ) 149 ไซต์ เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ต่างประเทศ ) 7 ไซต์ เว็บขาย บริการทางเพศ 28 ไซต์ ทำไมยังคงมีอยู่

23

24

25

26

27

28

29 เริ่มต้นกำหนดคำถาม ในงานวิจัย ๑. การประกอบการในธุรกิจสื่อ ทางเพศเป็นอย่างไร ๒. มีเสรีภาพหรือไม่ ๓. การจัดการต่อการประกอบการ โดยภาครัฐเป็นอย่างไร ๔. การจัดการต่อการประกอบการ โดยภาคเอกชนเป็นอย่างไร ๕. แนวทางในการจัดการควรเป็น อย่างไร สรุป วันนี้ในงานวิจัยต้องการคำตอบอยู่ ๕ เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารที่ มีผลกระทบต่อเด็กฯ สนช ความรับผิดของผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google