งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11 เมษายน 2546 ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารที่มีผลกระทบต่อเด็กฯ สนช ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ นักวิจัยประจำโครงการศึกษาปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต กองทุนศ.คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 กว่าจะมาเป็นหัวข้องานวิจัย
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เสวนาวิชาการเรื่องการประทุษร้ายต่อสังคมบนอินเทอร์เน็ต ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒

3 ประเด็นปัญหาที่ทุกคนเห็นตรงกัน
เจาะระบบ สื่อลามกอนาจาร ไวรัส หมิ่นประมาท ลิขสิทธิ์ ล่อลวงผ่านแช็ต ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบสังคม

4 ตกลงใจที่จะทำงานด้านสื่อลามกอนาจาร
“โต๊ะไอที” โครงการศึกษาปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต งานวิชาการที่ใช้ได้ในสังคมไทย ปัญหาที่สังคมอยากได้คำตอบ ศึกษาสถานการณ์ปัญหา บุคคล การกระทำ

5 ปัญหาพื้นฐานคืออะไร อะไรคือสื่อลามกอนาจาร???
มีเสรีภาพในการประกอบการหรือไม่??? มีความรับผิด รับผิดชอบ หรือไม่???

6 ปัญหาที่เรากำลังเผชิญ
ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย สื่อทางเพศ ไม่มีประสิทธิภาพ เสรีภาพ ไม่เพียงพอ ประกอบการ การบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ

7 เป้าหมายของการศึกษา ศึกษา เพื่อประเมิน สถานการณ์ การจัดการ เพื่อแสวงหา
แนวทาง การจัดการ สถานการณ์การประกอบการ ธุรกิจสื่อทางเพศ เพียงพอหรือไม่ เป็นอย่างไร ความเข้าใจในสื่อทางเพศ ที่ปรากฎในสังคมไทย แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการประกอบการ ในธุรกิจสื่อทางเพศ การจัดการต่อ การประกอบการที่มีอยู่

8 วิธีการในการทำงาน (Methodology)
ศึกษา สถานการณ์ เพื่อประเมิน การจัดการ เพื่อแสวงหา แนวทาง การจัดการ สถานการณ์การประกอบการ ธุรกิจสื่อทางเพศ เพียงพอหรือไม่ เป็นอย่างไร การสำรวจภาคสนาม ความเข้าใจในสื่อทางเพศ ที่ปรากฎในสังคมไทย ถึงเวลาลงมือทำงาน การศึกษาจากเอกสาร ตำรา แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการประกอบการ ในธุรกิจสื่อทางเพศ การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดการต่อ การประกอบการที่มีอยู่ การจัดเวทีวิชาการ

9 การสำรวจภาคสนาม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 มีเว็บไซต์แบบนี้กว่า 100,000 เว็บไซต์
มีการแจ้งเหตุบอกชื่อเว็บไซต์เหล่านี้ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว็บลามก อนาจาร (ไทย ) 440 ไซต์ เว็บลามก อนาจาร ( ต่างประเทศ ) 182 ไซต์ เว็บลามก อนาจาร ( ภาพเด็ก ) 28 ไซต์ เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ไทย ) 149 ไซต์ เว็บขาย วัตถุลามก อนาจาร ( ต่างประเทศ ) 7 ไซต์ เว็บขาย บริการทางเพศ 28 ไซต์ ทำไมยังคงมีอยู่

23

24

25

26

27

28

29 เริ่มต้นกำหนดคำถามในงานวิจัย
๑. การประกอบการในธุรกิจสื่อทางเพศเป็นอย่างไร ๒. มีเสรีภาพหรือไม่ ๓. การจัดการต่อการประกอบการโดยภาครัฐเป็นอย่างไร ๔. การจัดการต่อการประกอบการโดยภาคเอกชนเป็นอย่างไร ๕. แนวทางในการจัดการควรเป็นอย่างไร สรุป วันนี้ในงานวิจัยต้องการคำตอบอยู่ ๕ เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google