งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail ). จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail ). จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ( )

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ใน รูปแบบของสัญญาณข้อมูล ที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมาย จากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และ เปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคม ทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ ตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับปลายทางทันที

3 address เปรียบได้กับ ชื่อที่อยู่ ของแต่ละคน แต่ละ จะเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการซ้ำเลยทั่วโลก address ประกอบด้วยสองส่วนแยกด้วย (“at”) และต้องไม่มีช่องว่าง เช่น dmail.dru.ac.th ชื่อโดเมนหรือชื่อเครื่อง user name or Computer Name

4 วิธีการสมัคร 1. วิธีที่คุณที่ยังไม่มี ขั้นแรกให้คุณเลือก เสียก่อนว่า คุณต้องการจะใช้บริการฟรี ของที่ ไหน หากคุณไม่รู้ว่าจะใช้ที่ไหนดี ขอแนะนำให้คุณ อ่านบทความเรื่องรายชื่อผู้ให้บริการฟรี เสียก่อน 2. จากนั้นเมื่อได้ ที่ต้องการแล้ว ทีนี้เราจะ ไปสมัครขอใช้บริการตัวอย่างการสมัคร Hotmail ก็ ให้คุณเข้าไปที่ แล้วเมื่อเข้าได้ แล้ว กดที่ Sign up now! บริเวณมุมขวาบน

5 3. หน้าจอต่อไปจะมีข้อตกลงต่างๆ ให้คุณ อ่าน จากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่ ปุ่ม I Accept บริเวณล่างๆ เพื่อยอมรับ 4. สำหรับที่ Hotmail นั้น ในหน้าจอต่อไปนี้ จะเป็นหน้าจอกรอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งคุณยัง ไม่ต้องกรอกอะไรลงไป ให้คุณเลือกประเทศ ก่อนครับ ในช่อง Country/Region ให้เลือกที่ Thailand ครับ จากนั้นรอซักครู่ ซึ่ง Browser ของคุณจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง เนื่องจากทาง Hotmail ได้แยกเอาไว้ว่า ในแต่ละประเทศ นั้น ใช้แบบฟอร์มในการสมัคร คนละฟอร์ม แยกกัน ( หากเป็นที่อื่นคุณก็สมัครตามปกติ )

6 5. เมื่อโหลดหน้าที่เป็นแบบฟอร์ม ออกมา เรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เหมือนทั่วๆ ไป ในช่องอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่จะของอธิบายใช่ช่อง Sign-In Name หมายถึง ชื่อที่คุณต้องการ ต่อท้ายครับ แต่เวลาสมัคร คุณไม่ต้องใส่ Secret Question หมายถึง คำถามลับ ซึ่งมีประโยชน์มาก เวลาที่คุณลืม Password Answer to Secret Question หมายถึง คำตอบของคำถามลับ

7

8 ทำนองที่ว่าเมื่อคุณจำ Password ไม่ได้ จะมี คำถามลับมาถามคุณ หากคุณตอบคำถามถูก ทาง Hotmail ก็จะยอมให้คุณเปลี่ยนรหัสใหม่ขอ แนะนำให้ใส่คำตอบที่ เดายากนะครับ ไม่งั้น ของคุณอาจจะถูกผู้ไม่หวังดี เข้ามาเดา คำตอบจากคำถามลับก็ได้แล้วเขาก็จะสามารถ ขโมย ของคุณไปได้ หากเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Sign Up ได้เลย

9 6. หากไม่มีอะไรผิดพลาด หมายถึงว่า ชื่อ ที่คุณต้องการนี้ยังว่างอยู่ หรือว่าคุณ กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ก็จะมีหน้าจอ ปรากฎขึ้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร ที่ Hotmail จากนั้นให้คุณกดปุ่ม Continue at Hotmail เพื่อ Log In เข้า ของคุณครั้งแรกได้เลย

10 วิธีใช้งาน ในการใช้งาน จำเป็นจะต้องมี Address เสียก่อน โดย Address จะ เป็นเหมือนที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของแต่ละคน มักจะแทนด้วยชื่อหรือรหัสที่ใช้แทนตัว แล้ว ตามด้วยชื่อของ Mail Server ที่ให้บริการ เช่น โดยทั่วไป Address จะประกอบด้วย - User ID ใช้เป็นชื่อหรือรหัสประจำตัวของ ผู้ใช้บริการแต่ละคน - - Domain Name ของ Mail Server ที่ใช้ บริการ

11 เมื่อต้องการส่ง มีส่วนประกอบสำคัญที่ ต้องให้รายละเอียด คือ 1. To: ระบุ E- Mail Address ของผู้รับปลายทาง 2. Subject: ใส่หัวเรื่องย่อๆของเนื้อหา 3. CC (Carbon Copy): เป็นการ ระบุ Address ของผู้ที่เรา ต้องการให้ได้รับ สำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วย 4. BCC (Blind Carbon Copy): เช่นเดียวกับ CC แต่ทำให้ผู้รับไม่ทราบว่าเราต้องการ ส่งใคร 5. Attachment: เราสามารถแนบไฟล์ไปกับ การส่ง ด้วยก็ได้ 6. Body: เป็นเนื้อหาข้อความของจดหมาย

12

13 ประโยชน์ของ ปัจจุบันนี้ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทำให้ระบบการ ติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกันสามารถทำได้อย่าง ง่ายดาย อินเตอร์เน็ตนับเป็นระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมี ผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน ติดต่อเข้าใช้ อินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง

14 นับเป็นทางเลือกใหม่ของการ ติดต่อสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้การส่งหรือรับ ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ที่ใด เป็นไปได้ ในช่วงเวลาที่สั้นและรวดเร็ว สามารถส่งหรือรับ ข้อมูลได้ทันที และตลอดเวลาที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับค่าโทรศัพท์ที่ใช้ และ ค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการจากผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต

15 เราใช้ เพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (File) คอมพิวเตอร์ได้ ทุกประเภท ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงข้อความ จดหมายเพื่อพูดคุยธรรมดาหรือเป็นแฟ้มข้อมูล รูปภาพ รวมทั้งยังสามารถแนบแฟ้มข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย ในเชิงธุรกิจ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและ ระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยัง สามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกันถึงผู้รับ ปลายทางได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนำ E- Mail มาใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการได้อีกด้วย

16 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail ). จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google