งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

2 จำนวนนับโดยทั่วไปสามารถแสดงได้ 3 แบบ
คือ 1. แสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิก 2. แสดงโดยใช้ตัวเลขไทย 3. แสดงโดยใช้ตัวหนังสือ

3 ร่มที่เห็นเขียนแทนด้วย
ตัวเลขฮินดูอาราบิก 1 ร่มที่เห็นเขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย ๑ ตัวหนังสือ หนึ่ง

4 ร่มที่เห็นเขียนแทนด้วย
ตัวเลขฮินดูอาราบิก 2 ร่มที่เห็นเขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย ๒ ตัวหนังสือ สอง

5 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 3 ตัวเลขไทย ๓ เขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ สาม

6 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 4 ตัวเลขไทย ๔ เขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ สี่

7 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 5 เขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย ๕ ตัวหนังสือ ห้า

8 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 6 เขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย ๖ ตัวหนังสือ หก

9 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 7 เขียนแทนด้วย ตัวเลขไทย ๗ ตัวหนังสือ เจ็ด

10 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 8 ตัวเลขไทย ๘ เขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ แปด

11 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 9 ตัวเลขไทย ๙ เขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ เก้า

12 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 10 ตัวเลขไทย ๑๐ เขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ สิบ

13 จากภาพมีจำนวนเท่าไร 1 3 2 4 5

14 โยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับตัวหนังสือ
เจ็ด 1 2 ห้า สอง 5 เก้า 7 หนึ่ง 9

15 นำเลขไทยมาใส่ให้ถูกต้องตามเลขที่กำหนด
3 2 ๑๐ 6 4 10

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google