งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 ( บ้านบางบอน ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 ( บ้านบางบอน ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 ( บ้านบางบอน ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

2 จำนวนนับโดยทั่วไปสามารถแสดงได้ 3 แบบ คือ 2. แสดงโดยใช้ตัวเลขไทย 1. แสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิก 3. แสดงโดยใช้ตัวหนังสือ

3 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 1 ตัวเลขไทย ๑ ตัวหนังสือ หนึ่ง ร่มที่ เห็น เขียน แทน ด้วย

4 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 2 ตัวเลขไทย ๒ ตัวหนังสือ สอง ร่มที่ เห็น เขียน แทน ด้วย

5 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 3 ตัวเลขไทย ๓ ตัวหนังสือ สาม เขียนแทนด้วย

6 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 4 ตัวเลขไทย ๔ ตัวหนังสือ สี่ เขียนแทนด้วย

7 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 5 ตัวเลขไทย ๕ ตัวหนังสือ ห้า เขียนแทนด้วย

8 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 6 ตัวเลขไทย ๖ ตัวหนังสือ หก เขียนแทนด้วย

9 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 7 ตัวเลขไทย ๗ ตัวหนังสือ เจ็ด เขียนแทนด้วย

10 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 8 ตัวเลขไทย ๘ ตัวหนังสือ แปด เขียนแทนด้วย

11 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 9 ตัวเลขไทย ๙ ตัวหนังสือ เก้า เขียนแทนด้วย

12 ตัวเลขฮินดูอาราบิก 10 ตัวเลขไทย ๑๐ ตัวหนังสือ สิบ เขียนแทนด้วย

13 จากภาพมีจำนวนเท่าไร 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

14 โยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับตัวหนังสือ 2 5 7 9 สอง ห้า เจ็ด เก้า หนึ่ง 1

15 นำเลขไทยมาใส่ให้ถูกต้องตามเลขที่กำหนด 2 6 4 10 3 ๑๐ ๔ ๔ ๖ ๖ ๒ ๒ ๕ ๕ ๑ ๑ ๓ ๓ ๗ ๗

16


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 ( บ้านบางบอน ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google