งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

35 ปี ที่ทรงงาน ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ” ค้นพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "35 ปี ที่ทรงงาน ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ” ค้นพบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 35 ปี ที่ทรงงาน ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ” ค้นพบ

2 ความอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “เกษตร” คือ “ชีวิต” จึงใช้เกษตร สร้างคน

3 ใช้เกษตร เชื่อมสู่มิติอื่น เพื่อสร้างคน

4 ใช้ “สหกรณ์” สร้างคนมี “คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม”

5 สร้างศักยภาพเด็กนักเรียน เป็นผู้ลงมือทำเอง ครูคือผู้เอื้อและผู้เสริม

6 ทั้ง 8 องค์ประกอบต้องเชื่อมร้อย และ เสริมกัน

7 ไปทีละขั้นทีละตอน Step by Step

8 ได้คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “คุณภาพ 4 ด้าน” พลศึกษา หัตถศึกษา จริยศึกษา พุทธิศึกษา

9 เด็กไทยแก้มใส ขับเคลื่อนได้ด้วย

10 3 3  รักเด็กไทย  รักสมเด็จพระเทพฯ  รักแผ่นดินแม่

11 ศรัทธา ความเพียร ความรู้ ทุน

12 ขยาย โรงเรียน แก้มใส ทั่วราชอาณาจักร เส้นทางสู่ดวงดาว ผู้สร้าง ประวัติศาสตร์ ผู้หว่าน เวทีแห่ง เกียรติยศ และ ความภาคภูมิ เด็กไทย แก้มใส โรงเรียน แก้มใส ต้นแบบ สร้าง สนับสนุน เสริมพลัง ถอด บทเรียน ฝ่าฟัน เพียร

13 Healthy Food, Healthy Kids

14 ชาติไทย ท่านคือผู้คืนความสุข ที่ยั่งยืน ให้กับคนไทยและชาติไทย อย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt 35 ปี ที่ทรงงาน ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ” ค้นพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google