งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย
LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย

2 รู้สึกอย่างไรกับปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้

3

4

5

6 ทรรศนะแบบทวิเพศ เพศของมนุษย์เป็นไปตามเพศกำเนิด การจำแนกเพศมีเพียงแค่เพศหญิงและชาย บทบาทของหญิงชายก็จะดำเนินไปตามกรอบของเพศกำเนิด กฎหมายมีข้อกำหนดการใช้คำนำหน้านาม การแต่งกาย สถานที่ในทางสาธารณะต่างๆ ก็จะมีการออกแบบไว้รองรับสำหรับเพศชายและหญิงเท่านั้น

7

8 Sodom and Gommorah cities mentioned in the Book of Genesis and Bible
Divine judgment by God was then passed upon Sodom and Gomorrah and two neighboring cities, which were completely consumed by fire and brimstone.

9 Sodom and Gommorah Sodom and Gomorrah have been used as metaphors for vice and homosexuality viewed as a deviation.

10 “Sodomy”

11

12 เพศวิถี หรือการปฏิบัติอันสืบจากความต้องการทางเพศก็ต้องอยู่ในกรอบของรักต่างเพศ ระหว่างชายกับหญิง
การแต่งงาน/การก่อตั้งครอบครัวของบุคคล ก็ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องของชายกับหญิงเท่านั้น (heterosexual marriage) การกระทำที่อยู่นอกกรอบเป็นความผิดปกติ ไม่สามารถอนุญาตให้กระทำได้

13

14 กฎหมายมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการ “สร้าง” เพศ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศ แม้ว่าอาจที่คนในสังคมโดยไม่ตระหนักรู้ เพราะคิดว่าเป็นธรรมชาติ

15

16

17 บวชแล้วเปลี่ยนใจ

18

19 ศีลธรรม-การเมือง-กฎหมาย

20

21 Jesus’s Salvation

22 New Law The Trinity are “missioned”. (Jesus)
Death of Jesus (The Son back into Spirit)-Jesus’s salvation for all human. “The Grace” “Grace is unconditional love toward a person who does not deserve it.” “Grace” is the most important concept in the Bible, Christianity, and the world. It is most clearly expressed in the promises of God revealed in Scripture and embodied in Jesus Christ.

23 การท้าทายจากทรรศนะแบบพหุเพศ
เพศของมนุษย์มีความซับซ้อน อารมณ์และพฤติกรรมทางเพศไม่ได้ถูกกำหนดจากเพศกำเนิดแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง (constructed) ขึ้น เพศของมนุษย์สามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงได้ ไม่จำกัดเฉพาะเพศกำเนิดเท่านั้น

24

25 การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 9 ขององค์การอนามัยโรค ค.ศ เห็นว่าบุคคลที่มีความสนใจในทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันกับตนเป็นบุคคลที่มีกามวิปริต การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 10 ค.ศ องค์การอนามัยโลกได้ถอนรายชื่อของการรักเพศเดียวกันออกจากการเป็นโรคทางจิต (mental disease) ชนิดหนึ่ง

26 หากไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขด้านเพศกำเนิด จะจำแนกเพศมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง
ด้วยปัจจัยอะไร

27 ระบบกฎหมายบนฐานคิดแบบทวิเพศ
พื้นที่สาธารณะที่ยังจำแนกเพศชายหญิง ก่อให้ก่อความยุ่งยากอย่างสำคัญ รวมถึงสถาบันครอบครัวที่อยู่บนฐานการแต่งงานแบบต่างเพศเป็นหลัก

28

29

30 การท้าทายต่อระบบครอบครัวแบบดั้งเดิม

31

32 ชายรักชาย หญิงรักหญิง คู่รักเพศเดียวกัน มิใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด หากเป็นรสนิยมแบบหนึ่ง

33

34 ระบบการสมรสแบบต่างเพศ >>> ชาย หญิง >>> ระบบครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก
ระบบการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน >>> ชาย ชาย/หญิง หญิง >>> ระบบครอบครัวแบบใหม่

35

36 14 กุมภาพันธ์ 2555 “บรรยากาศการจดทะเบียนสมรสในเขตบางรักคึกคักมีคู่รักมาเข้าแถวจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่อง โดยคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสมีหลายรูปแบบ อาทิ คู่รักสูงอายุที่รักกันมายาวนาน คู่รักวัยรุ่น คู่รักที่จูงลูกน้อยมาร่วมเป็นพยานรัก นอกจากนี้ยังพบคู่รักเพศที่สามมาจดทะเบียนสมรส โดยฝ่ายหญิงที่มีใจเป็นผู้ชาย คือ น.ส. บ อายุ 24 ปี ได้สมรสกับฝ่ายชายที่มีใจเป็นหญิง นาย ส อายุ 22 ปี โดยนาย ส กล่าวว่า ตนและแฟนได้รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ และได้คบหาดูใจกันร่วม 4 ปี ด้วยนิสัยที่เข้ากันได้ ต่างฝ่ายต่างตามใจ รู้ใจ จึงตกลงใจมาจดทะเบียนสมรสกัน ส่วนเรื่องเพศก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความรัก อยู่ที่ใจของทั้งคู่มากกว่าและพ่อแม่ก็ไม่ขัดข้อง

37 มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 ด้าน
การเปลี่ยนเพศในทางกฎหมาย ยอมรับให้บุคคลสามารถเปลี่ยนเพศในทางกฎหมายที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เงื่อนไขบางประการ บรรลุนิติภาวะ มีการใช้ชีวิตในอีกเพศหนึ่ง ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ มีสถานะตามเพศใหม่

38 การยอมรับการใช้ชีวิตร่วมของคู่รักเพศเดียวกัน
แต่อาจมีความแตกต่างกันไป 3 ระดับ ระดับที่หนึ่ง ยอมรับการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน ระดับที่สอง ยอมรับเสมือนการจดทะเบียนระหว่างชายหญิง แต่มีข้อจำกัดบางประการ ระดับที่สาม ยอมรับในแบบเดียวกันกับการสมรสของชายหญิง

39 แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มีความยุ่งยากในสังคมไทยไม่น้อยในหลากหลายมิติ

40

41

42 ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญ
ยังไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้แม้เรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงของบุคคล การรับบุตรบุญธรรม หรือการตั้งครรภ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี กระทบไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น การประกอบอาชีพ

43 Enjoy your identity and sexuality
ขอให้มีความสุขกับอัตลักษณ์และเพศวิถีของตนเองในโลกสมัยใหม่

44 ห้องสอบกลางภาค 1/2557 176100-001 SB1122 SB4105 SB4106 176200 SB4410
SB4107 SB4202 SB4203 SB4208 SB4209 SB4210


ดาวน์โหลด ppt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google