งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดย กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดย กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดย กฎหมาย

2 รู้สึกอย่างไรกับปรากฏการณ์ในลักษณะ ดังกล่าวนี้

3

4

5

6 ทรรศนะแบบทวิเพศ เพศของมนุษย์เป็นไปตามเพศกำเนิด การ จำแนกเพศมีเพียงแค่เพศหญิงและชาย บทบาทของหญิงชายก็จะดำเนินไปตาม กรอบของเพศกำเนิด กฎหมายมีข้อกำหนดการใช้คำนำหน้านาม การแต่งกาย สถานที่ในทางสาธารณะต่างๆ ก็จะมีการ ออกแบบไว้รองรับสำหรับเพศชายและ หญิงเท่านั้น

7

8 Sodom and Gommorah cities mentioned in the Book of Genesis and Bible Divine judgment by God was then passed upon Sodom and Gomorrah and two neighboring cities, which were completely consumed by fire and brimstone.

9 Sodom and Gommorah Sodom and Gomorrah have been used as metaphors for vice and homosexuality viewed as a deviation.

10 “Sodomy”

11

12 เพศวิถี หรือการปฏิบัติอันสืบจากความ ต้องการทางเพศก็ต้องอยู่ในกรอบของรัก ต่างเพศ ระหว่างชายกับหญิง การแต่งงาน / การก่อตั้งครอบครัวของ บุคคล ก็ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องของชายกับ หญิงเท่านั้น (heterosexual marriage) การกระทำที่อยู่นอกกรอบเป็นความ ผิดปกติ ไม่สามารถอนุญาตให้กระทำได้

13

14 กฎหมายมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการ “ สร้าง ” เพศ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับเพศ แม้ว่าอาจที่คนในสังคมโดย ไม่ตระหนักรู้ เพราะคิดว่าเป็นธรรมชาติ

15

16

17 บวชแล้วเปลี่ยนใจ

18

19 ศีลธรรม - การเมือง - กฎหมาย

20

21 Jesus’s Salvation

22 New Law The Trinity are “missioned”. (Jesus) Death of Jesus (The Son back into Spirit)-Jesus’s salvation for all human. “The Grace” “Grace is unconditional love toward a person who does not deserve it.” “Grace” is the most important concept in the Bible, Christianity, and the world. It is most clearly expressed in the promises of God revealed in Scripture and embodied in Jesus Christ.

23 การท้าทายจากทรรศนะแบบพหุเพศ เพศของมนุษย์มีความซับซ้อน อารมณ์และ พฤติกรรมทางเพศไม่ได้ถูกกำหนดจาก เพศกำเนิดแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นสิ่ง ที่ถูกประกอบสร้าง (constructed) ขึ้น เพศของมนุษย์สามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงได้ ไม่จำกัดเฉพาะเพศกำเนิด เท่านั้น

24

25 การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 9 ของ องค์การอนามัยโรค ค. ศ. 1978 เห็นว่า บุคคลที่มีความสนใจในทางเพศกับบุคคล ที่มีเพศเดียวกันกับตนเป็นบุคคลที่มีกาม วิปริต การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 10 ค. ศ. 1992 องค์การอนามัยโลกได้ถอนรายชื่อ ของการรักเพศเดียวกันออกจากการเป็น โรคทางจิต (mental disease) ชนิดหนึ่ง

26 หากไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขด้านเพศกำเนิด จะจำแนกเพศมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง ด้วยปัจจัยอะไร

27 ระบบกฎหมายบนฐานคิดแบบทวิเพศ พื้นที่สาธารณะที่ยังจำแนกเพศชายหญิง ก่อให้ก่อความยุ่งยากอย่างสำคัญ รวมถึงสถาบันครอบครัวที่อยู่บนฐานการ แต่งงานแบบต่างเพศเป็นหลัก

28

29

30 การท้าทายต่อระบบครอบครัวแบบดั้งเดิม

31

32 ชายรักชาย หญิงรักหญิง คู่รักเพศเดียวกัน มิใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด หากเป็น รสนิยมแบบหนึ่ง

33

34 ระบบการสมรสแบบต่างเพศ >>> ชาย หญิง >>> ระบบครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก ระบบการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน >>> ชาย ชาย / หญิง หญิง >>> ระบบครอบครัว แบบใหม่

35

36 14 กุมภาพันธ์ 2555 “ บรรยากาศการจดทะเบียนสมรสในเขตบางรัก คึกคักมีคู่รักมาเข้าแถวจดทะเบียนสมรสกันอย่าง ต่อเนื่อง โดยคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสมีหลาย รูปแบบ อาทิ คู่รักสูงอายุที่รักกันมายาวนาน คู่รักวัยรุ่น คู่รักที่จูงลูกน้อยมาร่วมเป็นพยานรัก นอกจากนี้ยังพบคู่รักเพศที่สามมาจดทะเบียน สมรส โดยฝ่ายหญิงที่มีใจเป็นผู้ชาย คือ น. ส. บ อายุ 24 ปี ได้สมรสกับฝ่ายชายที่มีใจเป็นหญิง นาย ส อายุ 22 ปี โดยนาย ส กล่าวว่า ตนและ แฟนได้รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ และได้คบหาดู ใจกันร่วม 4 ปี ด้วยนิสัยที่เข้ากันได้ ต่างฝ่าย ต่างตามใจ รู้ใจ จึงตกลงใจมาจดทะเบียนสมรส กัน ส่วนเรื่องเพศก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความรัก อยู่ที่ใจของทั้งคู่มากกว่าและพ่อแม่ก็ไม่ขัดข้อง

37 มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 ด้าน การเปลี่ยนเพศในทางกฎหมาย ยอมรับให้บุคคลสามารถเปลี่ยนเพศในทาง กฎหมายที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เงื่อนไขบางประการ บรรลุนิติภาวะ มีการ ใช้ชีวิตในอีกเพศหนึ่ง ได้รับการรับรองโดย ผู้เชี่ยวชาญ มีสถานะตามเพศใหม่

38 การยอมรับการใช้ชีวิตร่วมของคู่รัก เพศเดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันไป 3 ระดับ ระดับที่หนึ่ง ยอมรับการจัดการทรัพย์สิน ร่วมกัน ระดับที่สอง ยอมรับเสมือนการจดทะเบียน ระหว่างชายหญิง แต่มีข้อจำกัดบาง ประการ ระดับที่สาม ยอมรับในแบบเดียวกันกับการ สมรสของชายหญิง

39 แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มีความยุ่งยากใน สังคมไทยไม่น้อยในหลากหลายมิติ

40

41

42 ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญ ยังไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แม้เรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงของบุคคล การรับบุตรบุญธรรม หรือการตั้งครรภ์ด้วย การใช้เทคโนโลยี กระทบไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น การประกอบอาชีพ

43 Enjoy your identity and sexuality ขอให้มีความสุขกับอัตลักษณ์และเพศวิถี ของตนเองในโลกสมัยใหม่

44 ห้องสอบกลางภาค 1/2557 176100-001 SB1122 SB4105 SB4106 176200 SB4410 176100-002 SB4107 SB4202 SB4203 SB4208 SB4209 SB4210


ดาวน์โหลด ppt LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender การจัดระเบียบทางเพศโดย กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google