งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโลก เรื่อง การเคลื่อนที่ ของโลก การแบ่งซีก โลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโลก เรื่อง การเคลื่อนที่ ของโลก การแบ่งซีก โลก 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโลก เรื่อง การเคลื่อนที่ ของโลก การแบ่งซีก โลก 2

3 สาระการเรียนรู้ ความรู้เรื่อง โลก - การเคลื่อนที่ของโลก - การแบ่งซีกโลก 3

4 เติมคำหรือ ข้อความ 1. ลักษณะของวง โคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์ คือ รูปแบบใด ……………………… ……………………… …… 2. เส้นสมมติที่ลากบน ผิวโลกเชื่อม ขั้วโลกเหนือและขั้วโลก ใต้เรียกว่า …………………………………………………… 4

5 3. ช่วงเวลาที่โลกโคจรเข้าใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุดตรงกับ วันอะไร ……………………………….. 4. วันใดที่แกนของโลกหัน ขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ มากที่สุด …………………………….. 5

6 5. ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง ตั้งฉากกับผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทำให้ระยะเวลากลางวัน กลางคืน ยาวเท่ากันทั่วโลกเรียกว่าอะไร ………………………………………………….. 6

7 โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและ เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 7

8 มีลักษณะที่เป็นวัตถุทรงกลม ที่มีหินเป็นองค์ประกอบ หมุนรอบตัวเองอยู่ในจักรวาล 8

9 9 สีน้ำเงิน คือ เปลือกโลกชั้นนอก สีแดง คือ เปลือกโลกชั้นใน สีเหลืองเข้ม คือ แกนชั้นนอก สีเหลือง คือแกนชั้น 1. บรรยากาศ 2. เปลือกโลก 3. เนื้อโลก 4. แก่นโลก

10 รูปร่างของโลก ตรงส่วนบนและส่วนล่างของโลก ค่อนข้างแบน มีเส้นศูนย์สูตร ซึ่ง เป็นเส้นสมมติที่สมมติขึ้น เพื่อ บอกส่วนที่กว้างที่สุดของโลก 10

11 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดในแนว ศูนย์สูตรยาว 12,759 กิโลเมตร วัดในแนวขั้วโลกเหนือไปยังขั้ว โลกใต้ยาว 12,719 กิโลเมตร 1

12 มีเส้นรอบวงวัดในแนวขั้วโลก เหนือมายังขั้วโลกใต้ ยาว 40,000 กิโลเมตร และ เส้นรอบวงวัดที่ศูนย์สูตรยาว 40,075 กิโลเมตร แสดงว่า โลกมีสัณฐาน …………………………. 1212

13 1313 * โลกเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 109 เท่า * ใหญ่กว่าดวงจันทร์ 4 เท่า * เป็นดาวเคราะห์ใหญ่เป็น อันดับ 5 * อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ เป็นอันดับ 3 * มีเนื้อที่พื้นผิว 511 ล้าน ตรกม. * มีน้ำปกคลุมร้อยละ 71 * เป็นพื้นดินร้อยละ 29

14 1. การเคลื่อนที่ของโลก - หมุนรอบตัวเอง - โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1414

15 การหมุนรอบตัวเองของโลก - ทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ - ทำให้เกิดฤดูกาล 1515

16 1616

17 กลางวัน - กลางคืน 1717 การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

18 1818 โคจรรอบดวงอาทิตย์ ฤดูกาล

19 พบกันใหม่ เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก 19


ดาวน์โหลด ppt 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโลก เรื่อง การเคลื่อนที่ ของโลก การแบ่งซีก โลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google