งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก( 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก( 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก( 3)
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก( 3) เรื่อง ความรู้เรื่อง โลก จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลก เรื่อง การเคลื่อนที่ของโลก การแบ่งซีกโลก

3 - การเคลื่อนที่ของโลก - การแบ่งซีกโลก
สาระการเรียนรู้ 3 ความรู้เรื่อง โลก - การเคลื่อนที่ของโลก - การแบ่งซีกโลก            

4 1.ลักษณะของวงโคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์ คือรูปแบบใด ……………………………………………………
4 เติมคำหรือข้อความ 1.ลักษณะของวงโคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์ คือรูปแบบใด …………………………………………………… 2. เส้นสมมติที่ลากบนผิวโลกเชื่อม ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เรียกว่า

5 3. ช่วงเวลาที่โลกโคจรเข้าใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุดตรงกับ
5 3. ช่วงเวลาที่โลกโคจรเข้าใกล้ ดวงอาทิตย์มากที่สุดตรงกับ วันอะไร……………………………….. 4. วันใดที่แกนของโลกหัน ขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ มากที่สุด……………………………..

6 5. ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง ตั้งฉากกับผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร
6 5. ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง ตั้งฉากกับผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทำให้ระยะเวลากลางวัน กลางคืน ยาวเท่ากันทั่วโลกเรียกว่าอะไร …………………………………………………..

7 โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ มีสภาพแวดล้อม
7 โลก คืออะไร โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในระบบสุริยะ มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและ เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

8 มีลักษณะที่เป็นวัตถุทรงกลม ที่มีหินเป็นองค์ประกอบ
8 โลก มีลักษณะที่เป็นวัตถุทรงกลม ที่มีหินเป็นองค์ประกอบ หมุนรอบตัวเองอยู่ในจักรวาล

9 1.บรรยากาศ 2.เปลือกโลก 3.เนื้อโลก 4.แก่นโลก
9 1.บรรยากาศ 2.เปลือกโลก 3.เนื้อโลก 4.แก่นโลก สีน้ำเงิน คือ เปลือกโลกชั้นนอก สีแดง คือ เปลือกโลกชั้นใน สีเหลืองเข้ม คือ แกนชั้นนอก สีเหลือง คือแกนชั้น

10 รูปร่างของโลก ตรงส่วนบนและส่วนล่างของโลก
10 รูปร่างของโลก ตรงส่วนบนและส่วนล่างของโลก ค่อนข้างแบน มีเส้นศูนย์สูตร ซึ่ง เป็นเส้นสมมติที่สมมติขึ้น เพื่อ บอกส่วนที่กว้างที่สุดของโลก

11 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก
11 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดในแนว ศูนย์สูตรยาว 12,759 กิโลเมตร วัดในแนวขั้วโลกเหนือไปยังขั้ว โลกใต้ยาว 12,719 กิโลเมตร

12 มีเส้นรอบวงวัดในแนวขั้วโลก เหนือมายังขั้วโลกใต้
12 มีเส้นรอบวงวัดในแนวขั้วโลก เหนือมายังขั้วโลกใต้ ยาว 40,000 กิโลเมตร และ เส้นรอบวงวัดที่ศูนย์สูตรยาว 40,075 กิโลเมตร แสดงว่า โลกมีสัณฐาน………………………….

13 *โลกเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 109 เท่า *ใหญ่กว่าดวงจันทร์ 4 เท่า
13 *โลกเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 109 เท่า *ใหญ่กว่าดวงจันทร์ 4 เท่า * เป็นดาวเคราะห์ใหญ่เป็นอันดับ 5 * อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับ 3 * มีเนื้อที่พื้นผิว 511 ล้าน ตรกม. * มีน้ำปกคลุมร้อยละ 71 * เป็นพื้นดินร้อยละ 29

14 14 1.การเคลื่อนที่ของโลก - หมุนรอบตัวเอง - โคจรรอบดวงอาทิตย์

15 การหมุนรอบตัวเองของโลก
15 การหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ - ทำให้เกิดฤดูกาล

16 โลกหมุน โลกโคจร ต่างกันอย่างไร ?
16 โลกหมุน โลกโคจร ต่างกันอย่างไร ?

17 17 การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เกิดอะไรขึ้นบ้าง ? กลางวัน-กลางคืน

18 18 โคจรรอบดวงอาทิตย์ ฤดูกาล

19 เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก
19 พบกันใหม่ เรื่อง ตำแหน่งบนพื้นโลก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกภพและโลก( 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google