งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รสทางวรรณคดี ไทย...... สัลลาปังค พิสัย. สัลลาปังคพิสัย คำว่า “ สัลลาปังคพิสัย ” เกิดจาก คำว่า สัลล + พิไสย สัลล น. ความโศกโศกาเศร้าร่ำ น้ำตานอง, ความเจ็บปวดแปลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รสทางวรรณคดี ไทย...... สัลลาปังค พิสัย. สัลลาปังคพิสัย คำว่า “ สัลลาปังคพิสัย ” เกิดจาก คำว่า สัลล + พิไสย สัลล น. ความโศกโศกาเศร้าร่ำ น้ำตานอง, ความเจ็บปวดแปลบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รสทางวรรณคดี ไทย...... สัลลาปังค พิสัย

2 สัลลาปังคพิสัย คำว่า “ สัลลาปังคพิสัย ” เกิดจาก คำว่า สัลล + พิไสย สัลล น. ความโศกโศกาเศร้าร่ำ น้ำตานอง, ความเจ็บปวดแปลบ ๆ แลบแล่นในเนื้อใจ, การครวญ คร่ำรำพันรำพึง / สัลลาป น. การ พูดจากัน + องค์ น. บท, ชิ้น อัน, ตัว

3 พิไสย น. ความสามารถ ฤาจะแผลง มาจาก วิสัย ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติ ของสิ่งนั้น ๆ ฤาสันดาน ก็อาจเป็นได้ คือ การโอดคร่ำครวญ หรือบทโศก อันว่าด้วยการจากพรากสิ่งอันเป็นที่ รัก. มีใช้ให้เกลื่อนกล่นไปในบรรดา นิราศ ( ก. ไปจาก, ระเหระหน, ปราศจาก, ปราศจากความหวัง, ไม่มี ความต้องการ, หมดอยาก, เฉยอยู่ ) สัลลาปังคพิสัย

4 บท โศกของนางวัน ทอง ซึ่งคร่ำครวญอาลัยรักต้นไม้ในบ้านขุนช้าง อัน แสดงให้เห็นว่านางไม่ต้องการติดตามขุนแผน ไปแต่ก็ต้องไปเพราะขุนแผนร่าย มนตร์สะกด เมื่อเห็นว่านางมัวร่ำไรลาต้นไม้ สิ่งของอยู่ นั่นเอง จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผน พานางวันทองหนี ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุล ยี่สุ่นสี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยกี่ปีจะมา พบ ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย )

5 สุนทรภู่คร่ำครวญถึง รัชกาลที่ 2 สุนทรภู่คร่ำครวญถึงรัชกาลที่ 2 ซึ่งสวรรคตแล้ว เป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้องตกระกำลำบาก เพราะไม่ เป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 3 ต้องระเห็จ เตร็ดเตร่ไปอาศัยในที่ต่างๆ ขณะล่องเรือผ่าน พระราชวัง สุนทรภู่ซึ่งระลึกถึงความหลังก็คร่ำ ครวญ อาลัยถึงอดีตที่เคยรุ่งเรือง จากนิราศ ภูเขาทอง เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ ละอองอบรสรื่นชื่น นาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ ์ ( พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ))

6 กาพย์นางลอย กาพย์นางลอย ตอนหนึ่งในบท พากย์รามเกียรติ์ แสดงคำรำพัน อาลัยอาวรณ์ของพระรามที่มีต่อนาง สีดา ( นางเบญกายปลอมตัว แกล้ง ทำเป็นตายลอยน้ำมา )

7 พระโกศทองจะรองรับ สำหรับ ราชเทวี เชิญศพขึ้นสู่สีวิกาแก้ว อันเรืองรอง เข้าสู่พระเมรุมาศ อันโอภาสด้วย เทียนทอง แสงเพลิงจะเริงรอง ไปต้องสีวิสูตร พลาย อัจกลับจงกลกลีบ ประทีป ทองจะส่องฉาย พู่ห้อยเพดารราย ระรวยรื่น รำเพยลม พระวิสูตรจะวงวัง บัลลังก์ทิพ บรรทม รูปภาพจะเคียมคม กินนรฟ้อนอยู่ ผาดผัน อีกพระญาติวงศา ก็จะมาประชุม กัน แสนสาวพระกำนัล จะนอบน้อม ประนมกร ยามค่ำจะร่ำไห้ วิเวกใจให้ อาวรณ์ เสียงสังข์และแตรงอน จะประโคมอยู่ ครืนเครง ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย )

8 ที่มา http://forum.02dual.com/index.php?topic=165.0 http://www.thaigoodview.com/library/studentsho w/st2545/5-5/no19/sunlapung.html


ดาวน์โหลด ppt รสทางวรรณคดี ไทย...... สัลลาปังค พิสัย. สัลลาปังคพิสัย คำว่า “ สัลลาปังคพิสัย ” เกิดจาก คำว่า สัลล + พิไสย สัลล น. ความโศกโศกาเศร้าร่ำ น้ำตานอง, ความเจ็บปวดแปลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google