งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานโดย 1. นางสาวกนกนันทน์ สารสมัคร 423146-0 2. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรือง เนตร 423171-2 3. นางสาววนิดา วะชุม 423174-5 4. นายอนุชา โสมาบุตร 423192-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานโดย 1. นางสาวกนกนันทน์ สารสมัคร 423146-0 2. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรือง เนตร 423171-2 3. นางสาววนิดา วะชุม 423174-5 4. นายอนุชา โสมาบุตร 423192-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลงานโดย 1. นางสาวกนกนันทน์ สารสมัคร 423146-0 2. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรือง เนตร 423171-2 3. นางสาววนิดา วะชุม 423174-5 4. นายอนุชา โสมาบุตร 423192-8

3 5.1 ขนาดภาพ ขนาดของภาพในกล้องถ่ายรูปขึ้นอยู่กับ ค่า v, u และ f ดังนี้ ใน คล้ายสองรูป รูปที่ 1 ส่วนประกอบที่ ทำให้เกิดภาพ ดังนั้น I / O = v/u ซึ่ง I = O *(v/u) ……………..(1) O uv f I

4 ถ้าวัตถุอยู่ไกล ภาพจะเกิดระหว่าง จุดโฟกัสของเลนส์ ( ยกเว้นวัตถุอยู่ใกล้ ) หรืออาจจะมีค่า มากกว่าเล็กน้อยซึ่งอาจถือได้ว่า f เกือบเท่ากับ v I = o *(f/u) ………………….(2) หรือ I/O = f/u นั่นคือ m = f/u …………………(3) เมื่อ m คือกำลังขยายของ ภาพที่เกิดบนฟิล์ม

5 5.2. ความยาวโฟกัสของเลนส์และมุม ภาพ (Focal length and Angle of view) ความยาวโฟกัสของเลนส์เป็น ส่วนประกอบอีกประการหนึ่งที่ทำให้ได้ภาพ มีกำลังขยาย ถ้ารู้ขนาดของฟิล์มที่ใช้, ความยาวโฟกัสของเลนส์ ก็สามารถหามุม ภาพ (Angle of view) มุมภาพโดยทั่วไป เหมือนกับมุม A ซึ่งประกอบด้วยเส้น AB และ AC เมื่อ AF เป็นความยาวโฟกัสของ เลนส์ และ BC เป็นเส้นทะแยงมุมของเน กาตีฟ B F C f A

6 มุมภาพ อาจหาได้จากตารางต่อไปนี้ เส้นทะแยงมุมมุมภาพเส้นทะแยง มุมมุมภาพ ความยาวโฟกัส ( องศา ) ความ ยาวโฟกัส ( องศา ) 0.35201.2765 0.44251.4070 0.54301.5375 0.63351.6880 0.73401.8385 0.83452.0090 0.93502.38100 1.04552.86110 1.15603.46120

7 5.3.Covering power of a lens เลนส์ฉายทุกเลนส์จะฉายแสงออกมาปรากฏที่จอเป็นรูปวงกลม เรียกว่า วงกลมแห่งความส่องสว่าง (Circle of illumination) ความสว่างตรงขอบนอกจะมีความเข้มน้อยกว่าบริเวณตรงกลาง ดังนั้นในการที่จะนำเลนส์ไปทำเป็นเลนส์กล้องถ่ายรูป หรือนำไปใช้เป็นเครื่องฉาย จึงนิยมที่จะคัดบริเวณขอบออกโดย หาส่วนบังแสงไม่ให้ปรากฏบนจอ คงให้เกิดภาพเฉพาะบริเวณ ที่มีความเข้มพอดี ซึ่ง เรียกว่า circle of good definition

8 The convering power of a lens

9 เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ ความยาวของเส้นทะแยงมุมของ ฟิล์มที่ใช้ ความยาวโฟกัสของเลนส์ ชนิดนี้ เรียกว่า ความยาวโฟกัส ปกติ (normal focus length) เลนส์จะมีมุมภาพ 53 องศา ซึ่งมีมุม ภาพพอๆ กับมุมภาพของดวงตา คนเราในขณะที่ไม่ส่ายศรีษะไปมา 5.4 เลนส์นอร์มอล (Normal focus lens)

10

11

12

13

14

15

16

17 เลนส์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความยาวโฟกัส ของเลนส์ยาวกว่าเส้นทแยงมุมของ ฟิล์มที่ใช้ เลนส์ชนิดนี้มีมุมภาพ ประมาณ 30 องศา ใช้ในการถ่ายที่ เราเจาะจงให้ได้ภาพวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ชัดเจนโดยเฉพาะ เลนส์นี้สร้างขึ้นเพื่อ ต้องการถ่ายรูปคน (portraits) หรือ ถ่ายภาพเพื่อทำหนังสือแคตตาลอก ขายสินค้า เลนส์ชนิดนี้เรารู้ในชื่อว่า เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens)

18

19

20

21

22

23

24 ในแง่ของการถ่ายรูปความลึกที่จะกล่าวถืงเราคำนึงถึง ระนาบ 2 ระนาบคือ ก. ระนาบที่ฟิล์มบรรจุอยู่ในกล้อง ข. ระนาบของวัตถุที่จะถ่ายตั้งอยู่ ความคมชัดของภาพที่ได้รับจากการถ่ายรูปซึ่งเกิดจาก ระนาบ 2 ระนาบนี้ ส่วนใหญ่เราทราบอยู่ในรูปของความ ชัดลึกของโฟกัส และความชัดลึกดังจะกล่าวถึงรายระเอียด ต่อไป 5.7 ความลึก ( Depth )

25 5.7.2 ความชัดลึกของโฟกัส (Depth of focus) คือ ระยะทางที่ฟิล์มอาจจะเลื่อนได้ก่อนที่ภาพ จะชัด 5.7.1.Circle of confusion คือ วงกลมภาพบนฟิล์มหรือ กระดาษอัดรูปที่ เกิดจากเลนส์ของจุดซึ่งห่างจาก กล้องถ่ายรูปใกล้ หรือไกลกว่าระยะที่กล้องปรับชัด

26 แสดงความลึกของโฟกัส

27 5.7.3 ความชัดลึก (Depth of field) คือ ช่วงระยะของวัตถุปรากฏที่ยังทำให้ได้ภาพชัด

28 แฟคเตอร์ที่มีผลต่อความชัดลึก ก. ขนาดของรูรับแสงขนาดของรูรับ แสงมีอิทธิพลต่อ ความชัดลึกมาก ขนาดของเส้นผ่าน ศูนย์กลางของ Circle of confusion ขึ้นอยู่กับขนาดมุมของรังสีที่ ผ่านเลนส์ไปเกิดภาพ มุมของรังสีนอกสุดจะมีค่ามาก ดังนั้น Circle of confusion ก็จะมีค่ามากด้วย เมื่อเราเปิดรูรับแสงเล็กลงเราตัดรังสีทาง ด้านริมเลนส์ออกคงเหลือเฉพาะรังสีใกล้ แกนที่ขนานแกน เลนส์หรือเกือบจะขนาน ทำให้ Circle of confusion เป็นขนาดที่ยอมรับว่าชัดมาก ขึ้น

29 ข. ระยะทางระหว่างกล้องกับวัตถุ ความชัดลึกจะมี ค่ามากเมื่อถ่ายรูปไกล ๆ ถ้าถ่ายวัตถุใกล้ ๆ ความสัมพันธ์ของแสงสะท้อนจากวัตถุ จะไม่ขนานกับ แกนเลนส์ทำให้ได้

30

31

32

33 d= เส้นผ่าศูนย์กลางของรูรับแสงที่ใช้

34 5.7.5 ความสัมพันระหว่างระยะไฮเปอร์โฟกัสและความ ชัดลึก สูตรที่แสดงความสัมพันธืมีดังนี้ ถ้าให้ Dn เป็น ระยะจากกล้องถึงจุดใกล้สุดของความชัดลึก และ Df เป็น ระยะจากกล้องถึงจุดไกลสุดของความชัดลึก Dn = h*u/h+u (5.17) Df = h*u/h-u (5.18) ดังนั้น ระยะความชัดลึก =Df – Dn (5.19) 5.7.6 สเกลความชัดลึก (Depth of field scale ) ในกล้องถ่ายรูปบางชนิดจะมีสเกลบอกความ ชัดลึก เพื่อความสะดวกจะได้กะระยะที่ชัดได้อย่าง หยาบ ๆ มีเป็นแบบเส้นตรง หรือแบบจานหมุน


ดาวน์โหลด ppt ผลงานโดย 1. นางสาวกนกนันทน์ สารสมัคร 423146-0 2. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรือง เนตร 423171-2 3. นางสาววนิดา วะชุม 423174-5 4. นายอนุชา โสมาบุตร 423192-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google