งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ส่วนตัว นางสาวกรรณิกา เพชรปัญญา ชื่อเล่น : กวาง วันเกิด : 18 กรกฎาคม 2533 ที่อยู่ : 29 ม.5 ถ. พนังจิต ตวงค์พันธ์รังสรรค ต. ใน เมือง อ. เมืองลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ส่วนตัว นางสาวกรรณิกา เพชรปัญญา ชื่อเล่น : กวาง วันเกิด : 18 กรกฎาคม 2533 ที่อยู่ : 29 ม.5 ถ. พนังจิต ตวงค์พันธ์รังสรรค ต. ใน เมือง อ. เมืองลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ ส่วนตัว

3 นางสาวกรรณิกา เพชรปัญญา ชื่อเล่น : กวาง วันเกิด : 18 กรกฎาคม 2533 ที่อยู่ : 29 ม.5 ถ. พนังจิต ตวงค์พันธ์รังสรรค ต. ใน เมือง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

4 ประสบการณ์ในการฝึกวิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์ / บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำห้องสมุดสู่ชุมชน / กิจกรรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ฯลฯ

5 ประสบการณ์ในการทำงานที่ ผ่านมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตำแหน่งเจ้าหน้าห้องสมุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ส่วนตัว นางสาวกรรณิกา เพชรปัญญา ชื่อเล่น : กวาง วันเกิด : 18 กรกฎาคม 2533 ที่อยู่ : 29 ม.5 ถ. พนังจิต ตวงค์พันธ์รังสรรค ต. ใน เมือง อ. เมืองลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google