งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เครื่องแต่งกายของ คนไทยสมัยต่าง ๆ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เครื่องแต่งกายของ คนไทยสมัยต่าง ๆ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เครื่องแต่งกายของ คนไทยสมัยต่าง ๆ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2

2 บุรุษและสตรีเกล้า ผมสูง สวมเสื้อไม่มีแขน ผ่าหน้า ติดกระดุม นุ่ง กางเกง 2 การแต่งกายในสมัยนี้อยู่ ในยุคบุกป่าฝ่าดง จึง แต่งให้กระชับเข้า โดย การรัดขากางเกง มุ่นผม ให้สูงขึ้นทั้งบุรุษ และสตรี เสื้อก็ใช้ปิดคอ และแขนยาว การประดับ อาภรณ์ต่าง ๆ ก็มีอยู่บ้าง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 3

3 เนื่องจากไทยน่านเจ้าได้มีระบบ การจัดตำแหน่งขุนนางขึ้นอย่าง ครบครัน ดังนั้นการแต่งกายเพื่อ เสริมความสง่าผ่าเผยจึงอาจมีขึ้น ด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีหนัง เสือคลุมกาย ผ้ารัดพุงสีทอง ชั้นสูงกว่านี้ใช้ผ้ารัดพุงสีแดงแถบ เหลือง ชั้นผู้น้อยใส่เสื้อแบบเสื้อ กั๊ก ด้านหน้ามีลายปักหรือผ้าห้อย คล้องคอบอกชั้นยศ สตรีชั้นผู้ดีใน สมัยน่านเจ้านุ่งซิ่นไหม บนเอวมี ผ้าซิ่นไหมประดับอีกผืนหนึ่ง ไว้ ผมสูง บางทีประดิษฐ์ผมเป็นเปีย ห้อยแล้วม้วนไว้ด้านหลัง ต่างหูทำ ด้วยไข่มุก ทับทิม หรืออำพัน 3 คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 4

4 บุรุษนุ่งโจงกระเบนหรือโธตีตาม แบบอินเดียใต้ยาวคลุมหัวเข่า คาด เข็มขัดและพับขอบผ้านุ่ง ชักชาย ผ้าออกมาค่อนข้างมากปิดหัวเข็ม ขัด เครื่องประดับร่างกายมีทั้ง เครื่องประดับศีรษะ กรองคอ ต่าง หู พาหุรัด กำไลข้อมือ และเข็มขัด ทั้งบุรุษและสตรีน่าจะไว้ผมยาว เกล้าผมมุ่นเป็นมวยไว้กลาง กระหม่อม และมีเครื่องประดับ ศีรษะ เช่น พวงดอกไม้รัดรอบมวย ผม เกี้ยวสำหรับประดับ รอบมวยผม เทริด ( เครื่องประดับ ศีรษะรูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบ หน้า ) ชฎามกุฎทรงกรวยยอดตัด ด้านหน้าทำเป็นกรอบหน้า 4 คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 5

5 บุรุษสมัยทวารวดีเกล้าผมมวย ไม่ สวมเสื้อ นุ่งผ้าผืนยาวครึ่งแข้งหรือ นุ่งโจงกระเบนแบบโธตี ตกแต่งร่างกายด้วยตุ้มหู กรองคอ กำไลแขน กำไลมือ ไม่สวม รองเท้า 5 สตรีสมัยทวารวดีไว้ผมเกล้ามวย ไม่นิยมสวมเสื้อ ใช้ผ้าสะพาย เฉียงบาง ๆ นุ่งผ้าผืนเดียวทบ ซ้อนกันข้างหน้า ยาวครึ่งแข้ง ตกแต่งร่างกายด้วยตุ้มหู กรอง คอ กำไลแขน กำไลมือ ไม่สวม รองเท้า คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 6

6 บุรุษสมัยศรีวิชัยไว้ผมทรงเกล้า ตรงเป็นกระพุ่มมวยเรียวสูง รัด ด้วยเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อ นุ่ง ผ้าแบบชายพกต่ำ ผืนยาวครึ่ง แข้ง ตกแต่งร่างกายด้วยตุ้มหู สร้อยคอ กำไลแขน กำไลมือ ไม่ สวมรองเท้า 6 สตรีสมัยศรีวิชัยไว้ผมเกล้ามวย ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้า ยาวครึ่งแข้ง ตกแต่งร่างกายด้วย ตุ้มหู กรองคอ กำไลแขน กำไลมือ กำไลเท้า ไม่ สวมรองเท้า คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 7

7 บุรุษสมัยลพบุรีไว้ผมยาวเกล้ามวย ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าสั้นเหนือเข่า ทิ้ง ชายพกออกมาข้างนอกเป็นแผ่น ใหญ่ ตกแต่งร่างกายด้วยตุ้มหู สร้อยคอ กำไลแขน กำไลมือ กำไล เท้า ไม่สวมรองเท้า 7 สตรีสมัยลพบุรีไว้ผมเกล้ามวย ไม่ สวมเสื้อ นุ่งผ้ายาว ครึ่งแข้ง ตกแต่งร่างกายด้วยตุ้มหู กรองคอ กำไลแขน กำไลมือ กำไลเท้า ไม่สวมรองเท้า คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 8

8 8 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงว่าบุรุษ สมัยเชียงแสน นิยมนุ่งสนับเพลา ใส่เสื้อแขนยาว ปล่อยชายผ่าอก ติดกระดุม บ้างใช้ผ้าพาดบ่า ส่วน สตรีนุ่งผ้าซิ่น แบบผ้าถุง กรอมถึงข้อเท้า มีผ้ารัด อกและสไบห่ม ไว้ผมมวยเกล้ารัดมวยผมด้วย เครื่องประดับ สอด ต่างหูห้อย ขณะที่งานประติมากรรมแสดงว่าบุรุษ และสตรีชั้นสูงนุ่งผ้าจับกลีบ มีหัวเข็ม ขัดคาดทับผ้านุ่งซึ่งพับกลีบยาวลงมา ครึ่งแข้ง และนิยมนุ่งผ้าสองชาย สวม มงกุฎทรงสูง ใส่ต่างหู กรองคอและ สังวาล กำไลมือ และรัดแขน สิ้นสุดการนำเสนอ - ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เครื่องแต่งกายของ คนไทยสมัยต่าง ๆ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คลิกเม้าส์เพื่อเปิดหน้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google