งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิด ผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิด ผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิด ผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable

2 Contrast Media

3 สารทึบรังสี (Contrast Media) หมายถึง สารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา เพื่อให้เกิดความแตกต่างในการดูดกลืนรังสี ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะหรือ โครงสร้างอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เป็นผลให้เห็น อวัยวะที่ต้องการตรวจได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถ นำเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การ รับประทาน, การสวนเข้าทางทวารหนัก และฉีด เข้าหลอดเลือด หรือเข้าช่องโพรงของร่างกาย

4 Iodinated contrast media แบง 4 ประเภท –ionic monomers, ionic dimers Hexabrix, Telebrix –nonionic monomers, nonionic dimers Iopamidol, Ominpaque, Iopromide

5 iodinated contrast media hypersensitivity – แบบ immediate ( < 1 hr) severe immediate-  IgE mediated –non immediate ( > 1 hr) T-cell mediated

6 ปจจัยเสี่ยง เคยเกิด immediate hypersensitivity เปลี่ยนมาใช้ nonionic contrast media severe allergy, bronchial asthma, cardiac disease, beta-blocker viral infection auto immune disease –systemic lupus erythematosus

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิด ผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google