งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ ประเพณีลอยเรือเป็น ประเพณีที่ สืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษ ดั้งเดิมของ ชาวอู รักลาโว้ย ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดกระบี่และจังหวัด ใกล้เคียง เมื่อถึงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ ประเพณีลอยเรือเป็น ประเพณีที่ สืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษ ดั้งเดิมของ ชาวอู รักลาโว้ย ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดกระบี่และจังหวัด ใกล้เคียง เมื่อถึงเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสำคัญ ประเพณีลอยเรือเป็น ประเพณีที่ สืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษ ดั้งเดิมของ ชาวอู รักลาโว้ย ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดกระบี่และจังหวัด ใกล้เคียง เมื่อถึงเวลา ที่กำหนดสมาชิกในชุมชน และญาติ พี่ น้องที่แยกย้ายถิ่นไปทำ มาหากิน ในแถบทะเล และหมู่เกาะ ต่าง ๆ ในทะเลอันดามันจะพากัน เดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อประกอบพิธีนี้

3 สาระ ประเพณีลอยเรือเป็น ประเพณีที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรุษอันเกี่ยวเนื่อง กับตำนานความเชื่อ ความเป็นมาและวิถีชีวิต ทุกอย่างของชาวเลอูรัก ลาโวย การจัดพิธีฉลอง เรือก็เพื่อการสะเดาะ เคราะห์ ส่งวิญญาณ กลับสู่บ้านเมืองเดิม และการส่งสัตว์ไปไถ่ บาป

4 สาระ เรือปลาจั๊กที่ทำขึ้นใน พิธีลอยเรือ ทำจากไม้ตีนเป็ดและไม้ ระกำเป็นสัญลักษณ์ของ " ยาน " ที่จะนำวิญญาณ ของคนและสัตว์ไปสู่อีก ภพหนึ่ง มีชิ้น ไม้ระกำที่สลักเสลาอย่าง สวยงามเป็นรูปลักษณ์ ต่าง ๆ ประดับประดา อยู่ในเรือ

5 พิธีกรรม ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ ช่วง เช้า ชาวเล จะเดินทางไปบริเวณที่ จะทำพิธี ผู้หญิงจะทำ ขนม ผู้ชายจะสร้างและ ซ่อมแซมที่พักชั่วคราว ช่วงเย็น ทั้งหญิงและชายจะไป รวมกันที่ศาลบรรพบุรุษ เพื่อนำอาหารเครื่องเซ่น ไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นการบอกกล่าวให้ มาร่วมพิธีลอยเรือ

6 พิธีกรรม เช้าของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ผู้ชาย ส่วนหนึ่งเดินทางไปตัดไม้ เพื่อนำไม้มาทำเรือแล้วจะแห่ ไม้ไปวนรอบศาลบรรพบุรุษ เพื่อนำกลับมาทำเรือ " ปลาจั๊ก " คืนวันขึ้น ๑๔ ค่ำ มีพิธีฉลองเรือ โต๊ะหมอจะทำ พิธีในช่วงเริ่มฉลองเรือและมี พิธีสาดน้ำตอนเที่ยงคืน ( เลฮฺบาเลฮฺ ) และทำพิธีอีก ครั้งในช่วงเช้าตรู่วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ก่อนนำเรือไปลอยใน ทิศทางลมซึ่งแน่ใจว่าเรือจะ ไม่ลอยกลับเข้าฝั่ง หลังจาก นั้นแยกย้ายกันนอนพักผ่อน

7 พิธีกรรม บ่ายวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ผู้ชาย ส่วนหนึ่งแยกย้ายไปตัดไม้ และหาใบกะพร้อเพื่อทำ ไม้กันผีสำหรับทำพิธี ฉลองในเวลากลางคืน โดยมีพิธีกรรมเหมือนกับ พิธีฉลองเรือทุกประการ จนกระทั่งใกล้จะสว่างโต๊ะ หมอจะทำพิธีเสกน้ำมนต์ ทำนายโชคชะตา และ สะเดาะเคราะห์ให้สมาชิก ที่เข้าร่วมพิธีก่อนจะอาบ น้ำมนต์ และแยกย้ายกัน กลับบ้านโดยนำไม้กันผีไป ปักบริเวณรอบหมู่บ้านด้วย

8 วิธีดำเนินการ 1. ระดมสมองในกลุ่มเพื่อ หาประเด็นที่จะจัดทำ 2. หาแหล่งทรัพยากรที่ใช้ ในการเรียนรู้ 3. เขียนบทและ Storyboard 4. ลงพื้นที่ในการถ่ายทำ 5. ตัดต่อภาพและลงเสียง 6. นำผลงานมาร่วมกัน อภิปราย 7. ส่งผลงาน

9 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายนิพนธ์ บริเวธานันท์ 2. นายรอบรู้ คู่อ่าน 3. นางสาวฟังดี มี เหตุผล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์.........................................

10 แหล่งการเรียนรู้ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต 2. ประเพณีไทย. คอม 3. ชุมชนอูรักละโว้ย จ. ภูเก็ต

11 อ้างอิง ประเพณีท้องถิ่น. พฤศจิกายน 3, 2510, ประเพณี. คอม, http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/view.asp?id= 0669 http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/view.asp?id= 0669 ภูมิปัญญาท้องถิ่น. พฤศจิกายน 3, 2510, ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด ภูเก็ต, http://phuket-knowledge.freevar.com/phuket-fetivel.html องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. พฤศจิกายน 3, 2510, จังหวัดภูเก็ต, http://www.phuketcity.org/


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ ประเพณีลอยเรือเป็น ประเพณีที่ สืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษ ดั้งเดิมของ ชาวอู รักลาโว้ย ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดกระบี่และจังหวัด ใกล้เคียง เมื่อถึงเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google