งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารปลอดภัยด้านประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารปลอดภัยด้านประมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารปลอดภัยด้านประมง
การตรวจสอบการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 1สิ่งแปลกปลอม - ต้องไม่พบ เส้นผม สิ่งปฏิกูลของ หนู นก หนอน แมลง กรวดทราย 2.วัตถุเจือปนอาหาร - ห้ามใช้โซเดียมไนเตรท โปรแตสเซี่ยมไนไตรท์ บอแร็กซ์ ฟอสเฟส และสี 3.ความเป็นกรด-ด่าง - PH ระหว่าง จุลินทรีย์ -ซาโมเนล่า คอสตริเนี่ยม อีโคไล ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม

2 ตรวจประเมินทางประสาทสัมผัส
ประเมินจากผู้ทดสอบ 10 คน - สี - กลิ่น -รสชาติ -ลักษณะเนื้อสัมผัส

3 ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน ต้องปรับปรุง 2. ระดับคะแนน ยอมรับได้ 3
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน ต้องปรับปรุง 2. ระดับคะแนน ยอมรับได้ 3. ระดับคะแนน พอใช้ 4. ระดับคะแนน ดี 5. ระดับคะแนน ดีมาก

4 หลักเกณฑ์และมาตรฐาน การตรวจติดตามฟาร์ม
หลักเกณฑ์และมาตรฐาน การตรวจติดตามฟาร์ม สารที่ไม่อนุญาตสำหรับการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 1. ในการจัดการฟาร์ม 1.1 จุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 1.2 สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักต่างๆ 1.3 ปุ๋ยเทศบาลหรือปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง สารสังเคราะห์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต 2. ในอาหารสัตว์ 2.1 เคมีภัณฑ์กลุ่มเบตาอะโกนิสท์ 2.2 เคมีภัณฑ์ชนิดคลอแรมเฟนนิคอล ฟูราโซลิโดน อะโวพาร์ซิน ไนโตรฟูราโซน 2.3 ยูเรีย 2.4 กรดอะมิโนบริสุทธิ์ 2.5 สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการกินอาหาร 2.6 วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 2.7 สีผสมอาหารสังเคราะห์ 2.8 สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่ห้ามใช้ในอาหารสัตว์น้ำที่ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ

5 สารที่อนุญาตสำหรับการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์
1 ปัจจัยการผลิตที่ใช้เป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1.1 สารอินทรีย์ 1.1.1 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ได้แกปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื้อย เปลือกไม้ เศษไม้และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรต่างๆ 1.1.2 ปุ๋ยคอก 1.1.3 ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชสดและวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มในรูปอินทรีย์สาร 1.1.4 ของเหลือใช้จากกระบวนการในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมเช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานมันสำปะหลัง โรงงานน้ำปลา 1.1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห์ 1.1.6 แบคทีเรีย ราและเอนไซม์

6 1.2 สารอนินทรีย์ หินฟอสเฟต หินปูนบดในรูปของแร่แคลไซท์หรือโดโลไมท์ ห้ามใช้หินปูนโดโลไมท์ที่นำไปเผา แคลเซียมซิลิเกต โซเดียมซิลิเกต แมกนีเซียมซัลเฟต แร่ดินเหนียวเช่น สเมคไตท์ คาโอลิไนท์ คลอไรท์ ฯลฯ แร่เพอร์ไลท์ ซีโอไลท์ เบนโทไนท์ หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรด์น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล เปลือกหอย โพแทสเซียมที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ เกลือสินเธาว์ ออกซิเจน


ดาวน์โหลด ppt อาหารปลอดภัยด้านประมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google