งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบศิลป์ : รูปร่าง และรูปทรง. รูปร่าง (Shape)  บริเวณเนื้อที่ของสี เนื้อที่ของแสงและเงา มีลักษณะ เป็น 2 มิติ  รูปนอกหรือเส้นรอบนอก ที่แสดงความกว้างกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบศิลป์ : รูปร่าง และรูปทรง. รูปร่าง (Shape)  บริเวณเนื้อที่ของสี เนื้อที่ของแสงและเงา มีลักษณะ เป็น 2 มิติ  รูปนอกหรือเส้นรอบนอก ที่แสดงความกว้างกับความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบศิลป์ : รูปร่าง และรูปทรง

2 รูปร่าง (Shape)  บริเวณเนื้อที่ของสี เนื้อที่ของแสงและเงา มีลักษณะ เป็น 2 มิติ  รูปนอกหรือเส้นรอบนอก ที่แสดงความกว้างกับความ ยาวไม่มีความหนาหรือความลึก

3 ตัวอย่าง

4

5

6

7

8

9

10

11 ตัวอย่างการใช้รูปร่างในงานศิลปะ

12

13

14

15

16

17

18 รูปทรง (Form)  บริเวณรูปร่างของวัตถุสิ่งของที่มีลักษณะ 3 มิติ คือ มี ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ใช้เรียกสิ่งที่ เป็นรูปและเกิดขึ้นจริง มีความทึบตัน กินเนื้อที่ใน อากาศและสัมผัสได้ เช่น งานประติมากรรม

19  เส้นที่นำมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว และความลึก ที่มองเห็นเป็น 3 มิติในงานจิตรกรรม

20 ความแตกต่างระหว่างรูปร่าง กับ รูปทรง

21 รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  รูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี รูปทรงเหล่านี้แสดงความกว้าง ความยาว และมิติใน ความลึกหรือหนา มีความเป็นมวลและปริมาตร

22  รูปทรงธรรมชาติ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ ได้แก่ รูปทรง คน สัตว์ พืช โดยนำมา ถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ และให้มี ความรู้สึกมีชีวิต

23

24

25  รูปทรงอิสระ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นเองอย่าง อิสระ ไม่มีโครงสร้างแน่นอน ได้แก่ รูปทรงหยดน้ำ เปลวไฟ ก้อนเมฆ ควัน ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมีรูปทรงที่ แปลกให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและเป็นอิสระ

26

27

28 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง กับพื้น  รูป หมายถึง รูปร่างหรือรูปทรงที่เกิดจาก ส่วนประกอบทางศิลปะรวมตัวกันปรากฏเป็นภาพคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ  พื้น หมายถึง บริเวณที่ว่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ ล้อมรอบรูปทรง

29 แบ่งได้เป็น 2 แบบ  แบบรูปทรงปิด คือ รูปทรงที่ถูกกำหนดบริเวณโดย เส้นหรือสี เป็นรูปทรงที่ถูกตัดจากส่วนพื้นอย่าง ชัดเจน ภาพรูปทรงปิดมีลักษณะภาพที่ชัดเจน เส้น รอบนอกคมชัด โดยมีเส้นหรือสีตัดกับส่วนพื้นภาพ

30  แบบรูปทรงเปิด คือ ภาพรูปทรงจะเปิดเส้นรอบนอก หรือพร่าเลือน โดยไม่ปิดกั้นบริเวณทั้งหมด แต่จะ ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างรูปกับพื้นภาพ ลักษณะ ของภาพจะดูผสมผสาน และมีบรรยากาศ

31 ตัวอย่างการใช้รูปทรงในงานศิลปะ

32

33

34

35

36

37

38

39 งาน  ให้นิสิตออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อของนิสิตเอง โดยใช้องค์ประกอบศิลป์รูปร่างหรือรูปทรง จัดวาง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้สวยงาม

40


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบศิลป์ : รูปร่าง และรูปทรง. รูปร่าง (Shape)  บริเวณเนื้อที่ของสี เนื้อที่ของแสงและเงา มีลักษณะ เป็น 2 มิติ  รูปนอกหรือเส้นรอบนอก ที่แสดงความกว้างกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google