งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดทำโดย นางสาวอัจจิมา ช่างเก็บ รหัส 56010037 กลุ่ม 05 คณะ พยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดทำโดย นางสาวอัจจิมา ช่างเก็บ รหัส 56010037 กลุ่ม 05 คณะ พยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดทำโดย นางสาวอัจจิมา ช่างเก็บ รหัส 56010037 กลุ่ม 05 คณะ พยาบาลศาสตร์

3 ที่ตั้ง

4 พื้นที่ของอุทยาน มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่า ดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่า เหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่ง ได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป

5 แหล่งท่องเที่ยว

6 น้ำตกเหวสุ วัต  เป็นน้ำตกที่มี ชื่อเสียงมานาน อยู่ สุดถนนธนุรัตน์ หรือ จะเดินเท้าต่อจาก น้ำตกผากล้วยไม้ ประมาณ 3 กม. เป็น น้ำตกขนาดกลาง มี ความสูงประมาณ 20 เมตร

7 น้ำตกกรอง แก้ว  เป็นน้ำตกตื้นๆ เกิด จากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะดูสวยงาม มากเหมาะสำหรับการ เล่นน้ำ ใกล้บริเวณ น้ำตกจะมีสะพาน แขวนข้ามลำห้วยถึง 2 สะพาน ห้วยลำตะ คองเป็นแนวแบ่งเขต 2 จังหวัดคือ นครนายกและ นครราชสีมา อยู่ห่าง ที่ทำการเพียง 100 เมตร

8 น้ำตกผา กล้วยไม้  เป็นน้ำตกขนาด กลาง อยู่ในห้วยลำ ตะคอง ห่างที่ทำ การอุทยานฯ 4 กม. ในบริเวณน้ำตกนี้จะ มีกล้วยไม้หวายแดง ขึ้นอยู่ นักท่องเที่ยว สามารถใช้ทาง รถยนต์หรือเดินเท้า เพื่อเข้าถึงตัวน้ำตก

9 น้ำตกเหว นรก  น้ำตกขนาดใหญ่ และสูงที่สุดอยู่ทาง ทิศใต้ของอุทยานฯ มี ทั้งหมด 3 ชั้น ชั้น แรกสูงประมาณ 60 เมตร มีน้ำไหลผ่าน หน้าผาชั้นนี้จะพุ่ง ไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ถัดลง ไปใกล้ๆ กัน สายน้ำ จะไหลลงสู่หุบเหว เบื้องล่างเป็น มุม 90 องศา สูงประมาณ 150 เมตร ในฤดูฝน น้ำจะไหลแรงมาก

10 The Bloom  "The Bloom by ทีวีพูล " สวนดอกไม้ ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อ ที่ 100 กว่าไร่ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจแห่งใหม่ ใน อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา พื้นที่ ที่มีโอโซนดีติด อันดับ 7 ของโลก

11 Palio Khaoyai  แหล่งช็อปปิ้ง และ แหล่งบันเทิง ตกแต่งสไตล์อิตาลี มีร้านเล็กๆเป็นแนว ลดหลั่นเรียงกัน รอ ต้อนรับลูกค้า และผู้ มาเยือนจากที่ต่างๆ ประมาณ 120 ร้านค้า

12 หอดูสัตว์  ทางอุทยาน แห่งชาติได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว ใช้ดูสัตว์ที่ลงมากิน ดินโป่ง มีทั้งหมด 3 แห่งคือ 1. หอดูสัตว์หนอง ผักชี 2. หอดูสัตว์มอ สิงโต 3. หอดูสัตว์คลอง ปลากั้ง

13 จุดชมวิวผา ตรอมใจ  เมื่อมองออกไปจะ แลเห็นทุ่งหญ้า กว้างไกลสุดลูกหู ลูกตา บริเวณนี้ ค่อนข้างเงียบสงบ เนื่องจากเป็นเขต ทหารและอยู่ไกล จากแหล่งท่องเที่ยว อื่น

14 อ่างเก็บน้ำ สายศร  เป็นอ่างเก็บน้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภคภายใน บริเวณอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเป็นแหล่ง น้ำของสัตว์ป่า

15 หนองผักชี  แต่เดิมนั้นเคยมี ชาวบ้านขึ้นมาจับ จองพื้นที่อาศัยอยู่ บนเขาใหญ่ และ ถางป่าเพื่อปลูก พืชผักบางอย่าง เช่น ผักชี พริก เป็น ต้น โดยอาศัยแหล่ง น้ำคือหนองผักชีนี้ เพื่อการเกษตรกรรม

16


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดทำโดย นางสาวอัจจิมา ช่างเก็บ รหัส 56010037 กลุ่ม 05 คณะ พยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google