งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 เป้าหมายในการบรรยาย ทำความเข้าใจกับหลักการของ Feedback Report ชี้ถึงประโยชน์ของ Feedback Report ควรทำข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ

3 กรอบความคิดของ Feedback Report

4 โลกของการเปรียบเทียบ และการแข่งขัน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงที่ดีขึ้น หรือเพื่อความอยู่รอด เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงที่ดีขึ้น หรือเพื่อความอยู่รอด

5 จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล บพร.1 ปัจจุบัน จำนวนโรงงานควบคุมประมาณ 3,100 แห่ง จำนวน บพร.1 ประมาณ 22,500 ฉบับ ข้อมูลการผลิต ประมาณ 143,700 รายการ ข้อมูลการใช้พลังงาน ประมาณ 352,700 รายการ ชื่อผลผลิต/หน่วย ประมาณ 1,000 ชนิด ชื่อเชื้อเพลิง ประมาณ 75 ชนิด

6 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ โรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มีการแจ้งชื่อผลผลิตเป็นผลผลิตที่ได้ จัดกลุ่มเป็นกลุ่มผลผลิตเดียวกัน (จำหน่าย หรือมีการตลาดเดียวกัน) โรงงานแจ้งหน่วยผลผลิตเดียวกัน โรงงานแยกค่าพลังงานรายผลผลิต โรงงานในกลุ่ม ส่ง บพร.1 เข้ามา 4 แห่งขึ้นไป กติกา ตัวชี้วัด SEC = Energy (Mj) Product (Unit of Product Group) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล บพร.1 ของ พพ. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)

7 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 32 การผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากหนัง 321 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 3211 อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย 32111 การผลิตเส้นใยธรรมชาติ 32111-001 เส้นใยฝ้าย (ตัน) 32111-002 เส้นใยไหม (ตัน) 32111-003 เส้นใยขนแกะ (ตัน) 32111 การผลิตเส้นใยธรรมชาติ 32111-001 เส้นใยฝ้าย (ตัน) 32111-002 เส้นใยไหม (ตัน) 32111-003 เส้นใยขนแกะ (ตัน) 32112 การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 32112-001 เส้นใย VISCOSE RAYON (ตัน) 32112-002 เส้นใย POLYESTER (ตัน) 32112-003 เส้นใย NYLON (ตัน) 32112-004 เส้นใย Acrylic (ตัน) 32112-005 เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (ตัน) 32112 การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 32112-001 เส้นใย VISCOSE RAYON (ตัน) 32112-002 เส้นใย POLYESTER (ตัน) 32112-003 เส้นใย NYLON (ตัน) 32112-004 เส้นใย Acrylic (ตัน) 32112-005 เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (ตัน) 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 323 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำ 3231 อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 32311 สิ่งทอสำเร็จรูป 32311-001 เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บ) (ชิ้น) 32311-002 ผ้าห่มนวม (พันชิ้น) 32311-003 ชุดชั้นใน (ตัว) 32311-004 กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป (ชิ้น) 32311-005 ผ้าขนหนู (ตัน) 32311 สิ่งทอสำเร็จรูป 32311-001 เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บ) (ชิ้น) 32311-002 ผ้าห่มนวม (พันชิ้น) 32311-003 ชุดชั้นใน (ตัว) 32311-004 กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป (ชิ้น) 32311-005 ผ้าขนหนู (ตัน) 32312 ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ 32312-001 ซิปพลาสติก (พันชิ้น) 32312 ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ 32312-001 ซิปพลาสติก (พันชิ้น) 32313 รองเท้าและเครื่องหนัง 32313-001 รองเท้ากีฬา (คู่) 32313-002 รองเท้าหนัง (คู่) 32313-003 ประกอบรองเท้า (คู่) 32313-004 ชิ้นส่วนรองเท้า (ไม่รวมพื้น รองเท้ายาง) (คู่) 32313-005 หนังสำเร็จรูป (ตารางเมตร) 32313-006 เบาะหนังรองนั่ง (ตัน) 32313-007 ผ้าหนังเทียม (ตารางเมตร) 32313-008 ถุงมือ (หนังสัตว์) (คู่) 32313-009 กระเป๋าหนัง,เข็มขัดหนัง (ชิ้น) 32313-010 ผ้าใบเสริมในยางรถยนต์ (ตัน) 32313 รองเท้าและเครื่องหนัง 32313-001 รองเท้ากีฬา (คู่) 32313-002 รองเท้าหนัง (คู่) 32313-003 ประกอบรองเท้า (คู่) 32313-004 ชิ้นส่วนรองเท้า (ไม่รวมพื้น รองเท้ายาง) (คู่) 32313-005 หนังสำเร็จรูป (ตารางเมตร) 32313-006 เบาะหนังรองนั่ง (ตัน) 32313-007 ผ้าหนังเทียม (ตารางเมตร) 32313-008 ถุงมือ (หนังสัตว์) (คู่) 32313-009 กระเป๋าหนัง,เข็มขัดหนัง (ชิ้น) 32313-010 ผ้าใบเสริมในยางรถยนต์ (ตัน) 32314 ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน 32314-001 ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนสำเร็จรูป (กิโลกรัม) 32314 ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน 32314-001 ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนสำเร็จรูป (กิโลกรัม)

8 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า 32211 ปั่นด้าย 32211-001 ปั่นด้าย (ตัน) 32211 ปั่นด้าย 32211-001 ปั่นด้าย (ตัน) 32221 ทอผ้าผืน 32221-001 ทอผ้าไหม (ตัน) 32221-002 ทอผ้าร่ม (TAFFETA) (ตัน) 32221-003 ทอผ้ายีน (DENIM) (ตัน) 32221-004 ทอผ้าดิบ (ตัน) 32221-005 ทอผ้าผืน สำเร็จรูป (ตัน) 32221 ทอผ้าผืน 32221-001 ทอผ้าไหม (ตัน) 32221-002 ทอผ้าร่ม (TAFFETA) (ตัน) 32221-003 ทอผ้ายีน (DENIM) (ตัน) 32221-004 ทอผ้าดิบ (ตัน) 32221-005 ทอผ้าผืน สำเร็จรูป (ตัน) 32222 พรมและเครื่องปูลาด 32222-001 พรมทอจักร (ตารางเมตร) 32222 พรมและเครื่องปูลาด 32222-001 พรมทอจักร (ตารางเมตร) 32223 ทอกระสอบ 32223-001 กระสอบป่าน (ตัน) 32223-002 กระสอบพลาสติก สาน (ตัน) 32223 ทอกระสอบ 32223-001 กระสอบป่าน (ตัน) 32223-002 กระสอบพลาสติก สาน (ตัน) 32231 การผลิตเครื่องปกคลุม หรือสวมศีรษะ 32231-001 วิกผม (พันชิ้น) 32231 การผลิตเครื่องปกคลุม หรือสวมศีรษะ 32231-001 วิกผม (พันชิ้น) 32232 การผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบ เครื่องแต่งกาย (ผ้า ถัก) 32232-001 ถักผ้าผืน,ผ้ายืด ทรงกระบอก (ตัน) 32232-002 ถักเสื้อยืด (ตัน) 32232-003 ถักผ้าลูกไม้ (ตัน) 32232-004 ถุงน่อง,ถุงเท้า (ตัน) 32232-005 ปักตราป้ายเสื้อ (ตัน) 32232-006 ถักยางยืดสำหรับ เครื่องแต่งกาย (ตัน) 32232 การผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบ เครื่องแต่งกาย (ผ้า ถัก) 32232-001 ถักผ้าผืน,ผ้ายืด ทรงกระบอก (ตัน) 32232-002 ถักเสื้อยืด (ตัน) 32232-003 ถักผ้าลูกไม้ (ตัน) 32232-004 ถุงน่อง,ถุงเท้า (ตัน) 32232-005 ปักตราป้ายเสื้อ (ตัน) 32232-006 ถักยางยืดสำหรับ เครื่องแต่งกาย (ตัน) 32233 เชือก แห อวน ตาข่าย สายระโยงรยางค์ 32233-001 อวนโพลีเอททิลีน, อวนไนล่อน(ตัน) 32233 เชือก แห อวน ตาข่าย สายระโยงรยางค์ 32233-001 อวนโพลีเอททิลีน, อวนไนล่อน(ตัน) 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ 32241 ฟอก ย้อม 32241-001 ฟอกย้อมผ้าผืน (ตัน) 32241-002 ฟอกย้อมเสื้อผ้า สำเร็จรูป 32241-003 ซักรีดเสื้อผ้า สำเร็จรูป (ตัน) 32241-004 รับจ้างฟอกย้อม เส้นด้าย (ตัน) 32241 ฟอก ย้อม 32241-001 ฟอกย้อมผ้าผืน (ตัน) 32241-002 ฟอกย้อมเสื้อผ้า สำเร็จรูป 32241-003 ซักรีดเสื้อผ้า สำเร็จรูป (ตัน) 32241-004 รับจ้างฟอกย้อม เส้นด้าย (ตัน) 32242 พิมพ์ผ้า 32242-001 พิมพ์ผ้า (ตาราง เมตร) 32242 พิมพ์ผ้า 32242-001 พิมพ์ผ้า (ตาราง เมตร) 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืน นอนวูฟเวน 32251 ผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 32251-001 ผ้าผืนนอนวูฟเวน (กิโลกรัม) 32251 ผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 32251-001 ผ้าผืนนอนวูฟเวน (กิโลกรัม)

9 33201 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยกเว้นที่ ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 33201-001 เครื่องใช้ในครัวเรือน (ประเภทไม้) (พันชิ้น) 33201-002 เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ลูกบาศก์ เมตร) 33201 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยกเว้นที่ ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 33201-001 เครื่องใช้ในครัวเรือน (ประเภทไม้) (พันชิ้น) 33201-002 เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ลูกบาศก์ เมตร) 33202 การผลิตเครื่องเรือนที่ทำด้วย หวาย 33 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมทั้งเครื่องเรือน 332 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้นยกเว้นที่ทำ ด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 3320 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้น ยกเว้นที่ทำด้วย โลหะเป็นส่วนใหญ่ 3311 โรงเลื่อย โรงไสไม้ และโรงทำ เครื่องไม้อื่นๆ 33111 โรงเลื่อยและโรงไสไม้ 33111-001 ไม้ปาร์เก้ (ตารางเมตร) 33111-002 ไม้แปรรูป (ลูกบาศก์เมตร) 33111 โรงเลื่อยและโรงไสไม้ 33111-001 ไม้ปาร์เก้ (ตารางเมตร) 33111-002 ไม้แปรรูป (ลูกบาศก์เมตร) 33112 การผลิตไม้บาง (วีเนียร์) ไม้อัด (พลายวูด) และแผ่นไม้บาง 33112-001 แผ่นชิ้นปาร์ติเกิ้ล (ลูกบาศก์เมตร) 33112-002 แผ่นไม้อัด (ลูกบาศก์เมตร) 33112-003 เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร) 33112 การผลิตไม้บาง (วีเนียร์) ไม้อัด (พลายวูด) และแผ่นไม้บาง 33112-001 แผ่นชิ้นปาร์ติเกิ้ล (ลูกบาศก์เมตร) 33112-002 แผ่นไม้อัด (ลูกบาศก์เมตร) 33112-003 เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร) 33190 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 3319 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 331 การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเครื่องเรือน ปัจจุบันมีกลุ่มผลผลิต 374 กลุ่ม กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต

10 สิ่งที่นำเสนอใน Feedback Report

11  ส่วนบทสรุปผู้บริหาร  คำวิจารณ์จากโปรแกรม  คำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  กราฟ SEC ตลอด 6 และ12 เดือนที่ผ่านมา  กราฟแท่งเปรียบเทียบ SEC6 หรือ SEC12 ของโรงงานกับค่า ของกลุ่ม  ค่าต่ำสุดในรอบ  ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม สิ่งที่แสดงในรายงาน Feedback Report ไม่มีผลทางกฎหมาย สิ่งที่แสดงในรายงาน Feedback Report ไม่มีผลทางกฎหมาย

12 ประเภทของ Feedback Report คำนวณร่วมกับกลุ่มได้ หน่วยผลผลิตไม่ตรงกับกลุ่ม โรงงานไม่ประสงค์จะเปรียบเทียบกับกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานมากออกนอกกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานน้อยออกนอกกลุ่ม หมายเหตุ : โรงงานที่จะได้กราฟแท่ง เปรียบเทียบค่า SEC จะต้อง o มีหน่วยตรงกับกลุ่ม o ในกลุ่มมีโรงงานมากกว่า 4 โรงงาน o มีค่าไม่มากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ กลุ่มจนผิดปกติ

13 กราฟแสดง SEC รายเดือน

14 กราฟเปรียบเทียบ SEC ในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล บพร.1 ตลอดเวลา จึงต้อง ระบุเวลา ที่นำข้อมูลมาคำนวณ จำนวนโรงงาน ที่นำข้อมูล มาคำนวณ SEC 6/12 เฉลี่ยของ กลุ่มผลผลิต SEC 6/12 ของโรงงานที่ มีค่า SEC ต่ำที่สุดใน รอบนี้ SEC 6/12 เป้าหมายที่ เป็นไปตามนโยบายของ พพ.คงที่ 3 ปี SEC 6/12 ของโรงงานเอง

15 ข้อสังเกตุเกี่ยวกับกราฟเปรียบเทียบ SEC ควรเปรียบเทียบรอบ บพร.1 ที่ตรงกันโดยเฉพาะการผลิตที่เป็นฤดูการ การเปรียบเทียบค่า SEC ในกลุ่ม(ค่าเป้าหมายคงที่) 1/46 5 unit Target Min FactoryAverage 10 SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +7 5 2/46 5 unit Target Min Factory 8 Average SEC โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +5 3 1/47 5 unit Target Min Factory 11 Average โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +8 6 2/47 3 unit Target Min Factory Average 8 โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +3 ต่างจากค่าเป้าหมาย +5 5

16 ในรายงานแสดงว่า โรงงานใช้พลังงานสูงกว่าโรงงานอื่นในกลุ่ม เนื่องมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ? โรงงานใช้พลังงาน สูงกว่าโรงงานอื่น ในกลุ่ม ลักษณะผลผลิตที่ ควบคุมคุณภาพสูง ขบวนการผลิตที่ไม่มี ประสิทธิภาพ เก็บข้อมูล แจ้งข้อมูล กรอกข้อมูลมาผิด ใช้ค่าควมร้อนไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ พวกชีวะมวล อยู่ผิดกลุ่มผลผลิต เทคโนโลยีและ ขบวนการผลิต ที่ แตกต่างจากกลุ่ม ไม่แยกค่าพลังงาน รายผลผลิต หรือมีชื่อ ผลผลิตที่ไม่แจ้งแฝงอยู่ ไม่แยกค่าพลังงาน รายผลผลิต หรือมีชื่อ ผลผลิตที่ไม่แจ้งแฝงอยู่

17 รายงานข้อมูลอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ

18 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับข้อมูล แจ้งชื่อผลผลิตให้ชัดเจน แจ้งชื่อผลผลิตย่อย เท่าที่จำเป็น หากเป็นผลผลิตใน กลุ่มเดียวกัน ก็แจ้งมาเป็นชื่อกลุ่มผลผลิตก็ได้ ผลผลิตที่แจ้ง ควรเป็นผลผลิตหลักที่ ที่มีผลต่อการใช้ พลังงานโดยรวม เช่น 80 % ของพลังงานใน ขบวนการผลิตทั้งหมด พยายามแจ้งหน่วยผลผลิต เป็นหน่วยกลางของกลุ่ม (หาตัวแปลงค่าประจำโรงงาน) พยายามแยกหรือประเมินค่าพลังงานรายผลผลิต ระมัดระวัง และเลือกใช้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ ถูกต้อง โดยเฉพาะพวกชีวะมวล

19 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ Feedback Report ที่ทันสมัยมาจากการส่ง บพร.1 ที่ เร็ว เช่นไม่เกิน 2 เดือน หลังกำหนดส่ง การคำนวณที่มาจาก บพร.1 ครบทั้งกลุ่มจะให้ค่าที่ ดีกว่า (โรงงานต้องช่วยกันส่งเพราะเป็นหน้าที่ตาม กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อชาติ) ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความจริง มาจาก บพร.1 และ 2 ที่ถูกต้อง (ผู้จัดทำ บพร.1 และ 2 ต้องเข้าใจ วิธีการเก็บขอมูลข้อมูลที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอ) โรงงานต้องส่ง บพร.1 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกรอบ เกี่ยวกับ บพร.

20 8 ขั้นตอนการจัดทำ Feedback Report โรงงานควบคุม บพร.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 1 บพร.1 ที่ปรึกษาตรวจสอบ (AC) 2 ฐานข้อมูล อนุรักษ์พลังงาน 3 ผู้ดำเนินการเตรียม Feedback Report 4 6 Feedback Report 7 เผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet 9 5

21 สถานที่ติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติม URL: http://www.enconlab.com/fbr3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : (02)218-6806, (02)218-6808 โทรสาร : (02)218-6807


ดาวน์โหลด ppt Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google