งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 เป้าหมายในการบรรยาย ทำความเข้าใจกับหลักการของ Feedback Report ชี้ถึงประโยชน์ของ Feedback Report ควรทำข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ

3 กรอบความคิดของ Feedback Report

4 โลกของการเปรียบเทียบ และการแข่งขัน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงที่ดีขึ้น หรือเพื่อความอยู่รอด เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงที่ดีขึ้น หรือเพื่อความอยู่รอด

5 จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล บพร.1 ปัจจุบัน จำนวนโรงงานควบคุมประมาณ 3,100 แห่ง จำนวน บพร.1 ประมาณ 22,500 ฉบับ ข้อมูลการผลิต ประมาณ 143,700 รายการ ข้อมูลการใช้พลังงาน ประมาณ 352,700 รายการ ชื่อผลผลิต/หน่วย ประมาณ 1,000 ชนิด ชื่อเชื้อเพลิง ประมาณ 75 ชนิด

6 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ โรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มีการแจ้งชื่อผลผลิตเป็นผลผลิตที่ได้ จัดกลุ่มเป็นกลุ่มผลผลิตเดียวกัน (จำหน่าย หรือมีการตลาดเดียวกัน) โรงงานแจ้งหน่วยผลผลิตเดียวกัน โรงงานแยกค่าพลังงานรายผลผลิต โรงงานในกลุ่ม ส่ง บพร.1 เข้ามา 4 แห่งขึ้นไป กติกา ตัวชี้วัด SEC = Energy (Mj) Product (Unit of Product Group) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล บพร.1 ของ พพ. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)

7 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 32 การผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากหนัง 321 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 3211 อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย การผลิตเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยฝ้าย (ตัน) เส้นใยไหม (ตัน) เส้นใยขนแกะ (ตัน) การผลิตเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยฝ้าย (ตัน) เส้นใยไหม (ตัน) เส้นใยขนแกะ (ตัน) การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใย VISCOSE RAYON (ตัน) เส้นใย POLYESTER (ตัน) เส้นใย NYLON (ตัน) เส้นใย Acrylic (ตัน) เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (ตัน) การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใย VISCOSE RAYON (ตัน) เส้นใย POLYESTER (ตัน) เส้นใย NYLON (ตัน) เส้นใย Acrylic (ตัน) เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (ตัน) 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 323 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำ 3231 อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ สิ่งทอสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บ) (ชิ้น) ผ้าห่มนวม (พันชิ้น) ชุดชั้นใน (ตัว) กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป (ชิ้น) ผ้าขนหนู (ตัน) สิ่งทอสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บ) (ชิ้น) ผ้าห่มนวม (พันชิ้น) ชุดชั้นใน (ตัว) กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป (ชิ้น) ผ้าขนหนู (ตัน) ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ ซิปพลาสติก (พันชิ้น) ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ ซิปพลาสติก (พันชิ้น) รองเท้าและเครื่องหนัง รองเท้ากีฬา (คู่) รองเท้าหนัง (คู่) ประกอบรองเท้า (คู่) ชิ้นส่วนรองเท้า (ไม่รวมพื้น รองเท้ายาง) (คู่) หนังสำเร็จรูป (ตารางเมตร) เบาะหนังรองนั่ง (ตัน) ผ้าหนังเทียม (ตารางเมตร) ถุงมือ (หนังสัตว์) (คู่) กระเป๋าหนัง,เข็มขัดหนัง (ชิ้น) ผ้าใบเสริมในยางรถยนต์ (ตัน) รองเท้าและเครื่องหนัง รองเท้ากีฬา (คู่) รองเท้าหนัง (คู่) ประกอบรองเท้า (คู่) ชิ้นส่วนรองเท้า (ไม่รวมพื้น รองเท้ายาง) (คู่) หนังสำเร็จรูป (ตารางเมตร) เบาะหนังรองนั่ง (ตัน) ผ้าหนังเทียม (ตารางเมตร) ถุงมือ (หนังสัตว์) (คู่) กระเป๋าหนัง,เข็มขัดหนัง (ชิ้น) ผ้าใบเสริมในยางรถยนต์ (ตัน) ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนสำเร็จรูป (กิโลกรัม) ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนสำเร็จรูป (กิโลกรัม)

8 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า ปั่นด้าย ปั่นด้าย (ตัน) ปั่นด้าย ปั่นด้าย (ตัน) ทอผ้าผืน ทอผ้าไหม (ตัน) ทอผ้าร่ม (TAFFETA) (ตัน) ทอผ้ายีน (DENIM) (ตัน) ทอผ้าดิบ (ตัน) ทอผ้าผืน สำเร็จรูป (ตัน) ทอผ้าผืน ทอผ้าไหม (ตัน) ทอผ้าร่ม (TAFFETA) (ตัน) ทอผ้ายีน (DENIM) (ตัน) ทอผ้าดิบ (ตัน) ทอผ้าผืน สำเร็จรูป (ตัน) พรมและเครื่องปูลาด พรมทอจักร (ตารางเมตร) พรมและเครื่องปูลาด พรมทอจักร (ตารางเมตร) ทอกระสอบ กระสอบป่าน (ตัน) กระสอบพลาสติก สาน (ตัน) ทอกระสอบ กระสอบป่าน (ตัน) กระสอบพลาสติก สาน (ตัน) การผลิตเครื่องปกคลุม หรือสวมศีรษะ วิกผม (พันชิ้น) การผลิตเครื่องปกคลุม หรือสวมศีรษะ วิกผม (พันชิ้น) การผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบ เครื่องแต่งกาย (ผ้า ถัก) ถักผ้าผืน,ผ้ายืด ทรงกระบอก (ตัน) ถักเสื้อยืด (ตัน) ถักผ้าลูกไม้ (ตัน) ถุงน่อง,ถุงเท้า (ตัน) ปักตราป้ายเสื้อ (ตัน) ถักยางยืดสำหรับ เครื่องแต่งกาย (ตัน) การผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบ เครื่องแต่งกาย (ผ้า ถัก) ถักผ้าผืน,ผ้ายืด ทรงกระบอก (ตัน) ถักเสื้อยืด (ตัน) ถักผ้าลูกไม้ (ตัน) ถุงน่อง,ถุงเท้า (ตัน) ปักตราป้ายเสื้อ (ตัน) ถักยางยืดสำหรับ เครื่องแต่งกาย (ตัน) เชือก แห อวน ตาข่าย สายระโยงรยางค์ อวนโพลีเอททิลีน, อวนไนล่อน(ตัน) เชือก แห อวน ตาข่าย สายระโยงรยางค์ อวนโพลีเอททิลีน, อวนไนล่อน(ตัน) 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ ฟอก ย้อม ฟอกย้อมผ้าผืน (ตัน) ฟอกย้อมเสื้อผ้า สำเร็จรูป ซักรีดเสื้อผ้า สำเร็จรูป (ตัน) รับจ้างฟอกย้อม เส้นด้าย (ตัน) ฟอก ย้อม ฟอกย้อมผ้าผืน (ตัน) ฟอกย้อมเสื้อผ้า สำเร็จรูป ซักรีดเสื้อผ้า สำเร็จรูป (ตัน) รับจ้างฟอกย้อม เส้นด้าย (ตัน) พิมพ์ผ้า พิมพ์ผ้า (ตาราง เมตร) พิมพ์ผ้า พิมพ์ผ้า (ตาราง เมตร) 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืน นอนวูฟเวน ผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน ผ้าผืนนอนวูฟเวน (กิโลกรัม) ผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน ผ้าผืนนอนวูฟเวน (กิโลกรัม)

9 33201 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยกเว้นที่ ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ เครื่องใช้ในครัวเรือน (ประเภทไม้) (พันชิ้น) เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ลูกบาศก์ เมตร) การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยกเว้นที่ ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ เครื่องใช้ในครัวเรือน (ประเภทไม้) (พันชิ้น) เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ลูกบาศก์ เมตร) การผลิตเครื่องเรือนที่ทำด้วย หวาย 33 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมทั้งเครื่องเรือน 332 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้นยกเว้นที่ทำ ด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 3320 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้น ยกเว้นที่ทำด้วย โลหะเป็นส่วนใหญ่ 3311 โรงเลื่อย โรงไสไม้ และโรงทำ เครื่องไม้อื่นๆ โรงเลื่อยและโรงไสไม้ ไม้ปาร์เก้ (ตารางเมตร) ไม้แปรรูป (ลูกบาศก์เมตร) โรงเลื่อยและโรงไสไม้ ไม้ปาร์เก้ (ตารางเมตร) ไม้แปรรูป (ลูกบาศก์เมตร) การผลิตไม้บาง (วีเนียร์) ไม้อัด (พลายวูด) และแผ่นไม้บาง แผ่นชิ้นปาร์ติเกิ้ล (ลูกบาศก์เมตร) แผ่นไม้อัด (ลูกบาศก์เมตร) เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร) การผลิตไม้บาง (วีเนียร์) ไม้อัด (พลายวูด) และแผ่นไม้บาง แผ่นชิ้นปาร์ติเกิ้ล (ลูกบาศก์เมตร) แผ่นไม้อัด (ลูกบาศก์เมตร) เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร) การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 3319 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 331 การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเครื่องเรือน ปัจจุบันมีกลุ่มผลผลิต 374 กลุ่ม กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต

10 สิ่งที่นำเสนอใน Feedback Report

11  ส่วนบทสรุปผู้บริหาร  คำวิจารณ์จากโปรแกรม  คำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  กราฟ SEC ตลอด 6 และ12 เดือนที่ผ่านมา  กราฟแท่งเปรียบเทียบ SEC6 หรือ SEC12 ของโรงงานกับค่า ของกลุ่ม  ค่าต่ำสุดในรอบ  ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม สิ่งที่แสดงในรายงาน Feedback Report ไม่มีผลทางกฎหมาย สิ่งที่แสดงในรายงาน Feedback Report ไม่มีผลทางกฎหมาย

12 ประเภทของ Feedback Report คำนวณร่วมกับกลุ่มได้ หน่วยผลผลิตไม่ตรงกับกลุ่ม โรงงานไม่ประสงค์จะเปรียบเทียบกับกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานมากออกนอกกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานน้อยออกนอกกลุ่ม หมายเหตุ : โรงงานที่จะได้กราฟแท่ง เปรียบเทียบค่า SEC จะต้อง o มีหน่วยตรงกับกลุ่ม o ในกลุ่มมีโรงงานมากกว่า 4 โรงงาน o มีค่าไม่มากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ กลุ่มจนผิดปกติ

13 กราฟแสดง SEC รายเดือน

14 กราฟเปรียบเทียบ SEC ในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล บพร.1 ตลอดเวลา จึงต้อง ระบุเวลา ที่นำข้อมูลมาคำนวณ จำนวนโรงงาน ที่นำข้อมูล มาคำนวณ SEC 6/12 เฉลี่ยของ กลุ่มผลผลิต SEC 6/12 ของโรงงานที่ มีค่า SEC ต่ำที่สุดใน รอบนี้ SEC 6/12 เป้าหมายที่ เป็นไปตามนโยบายของ พพ.คงที่ 3 ปี SEC 6/12 ของโรงงานเอง

15 ข้อสังเกตุเกี่ยวกับกราฟเปรียบเทียบ SEC ควรเปรียบเทียบรอบ บพร.1 ที่ตรงกันโดยเฉพาะการผลิตที่เป็นฤดูการ การเปรียบเทียบค่า SEC ในกลุ่ม(ค่าเป้าหมายคงที่) 1/46 5 unit Target Min FactoryAverage 10 SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย /46 5 unit Target Min Factory 8 Average SEC โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย /47 5 unit Target Min Factory 11 Average โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย /47 3 unit Target Min Factory Average 8 โรงงานใช้พลังงาน น้อยลงหรือไม่ ? โรงงานใช้พลังงานมี ประสิทธิภาพ ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +3 ต่างจากค่าเป้าหมาย +5 5

16 ในรายงานแสดงว่า โรงงานใช้พลังงานสูงกว่าโรงงานอื่นในกลุ่ม เนื่องมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ? โรงงานใช้พลังงาน สูงกว่าโรงงานอื่น ในกลุ่ม ลักษณะผลผลิตที่ ควบคุมคุณภาพสูง ขบวนการผลิตที่ไม่มี ประสิทธิภาพ เก็บข้อมูล แจ้งข้อมูล กรอกข้อมูลมาผิด ใช้ค่าควมร้อนไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ พวกชีวะมวล อยู่ผิดกลุ่มผลผลิต เทคโนโลยีและ ขบวนการผลิต ที่ แตกต่างจากกลุ่ม ไม่แยกค่าพลังงาน รายผลผลิต หรือมีชื่อ ผลผลิตที่ไม่แจ้งแฝงอยู่ ไม่แยกค่าพลังงาน รายผลผลิต หรือมีชื่อ ผลผลิตที่ไม่แจ้งแฝงอยู่

17 รายงานข้อมูลอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ

18 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับข้อมูล แจ้งชื่อผลผลิตให้ชัดเจน แจ้งชื่อผลผลิตย่อย เท่าที่จำเป็น หากเป็นผลผลิตใน กลุ่มเดียวกัน ก็แจ้งมาเป็นชื่อกลุ่มผลผลิตก็ได้ ผลผลิตที่แจ้ง ควรเป็นผลผลิตหลักที่ ที่มีผลต่อการใช้ พลังงานโดยรวม เช่น 80 % ของพลังงานใน ขบวนการผลิตทั้งหมด พยายามแจ้งหน่วยผลผลิต เป็นหน่วยกลางของกลุ่ม (หาตัวแปลงค่าประจำโรงงาน) พยายามแยกหรือประเมินค่าพลังงานรายผลผลิต ระมัดระวัง และเลือกใช้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ ถูกต้อง โดยเฉพาะพวกชีวะมวล

19 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ Feedback Report ที่ทันสมัยมาจากการส่ง บพร.1 ที่ เร็ว เช่นไม่เกิน 2 เดือน หลังกำหนดส่ง การคำนวณที่มาจาก บพร.1 ครบทั้งกลุ่มจะให้ค่าที่ ดีกว่า (โรงงานต้องช่วยกันส่งเพราะเป็นหน้าที่ตาม กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อชาติ) ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความจริง มาจาก บพร.1 และ 2 ที่ถูกต้อง (ผู้จัดทำ บพร.1 และ 2 ต้องเข้าใจ วิธีการเก็บขอมูลข้อมูลที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอ) โรงงานต้องส่ง บพร.1 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกรอบ เกี่ยวกับ บพร.

20 8 ขั้นตอนการจัดทำ Feedback Report โรงงานควบคุม บพร.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 1 บพร.1 ที่ปรึกษาตรวจสอบ (AC) 2 ฐานข้อมูล อนุรักษ์พลังงาน 3 ผู้ดำเนินการเตรียม Feedback Report 4 6 Feedback Report 7 เผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet 9 5

21 สถานที่ติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติม URL: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : (02) , (02) โทรสาร : (02)


ดาวน์โหลด ppt Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google