งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะมีบุตร ยาก น. พ. สุรชัย เดชอาคม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะมีบุตร ยาก น. พ. สุรชัย เดชอาคม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะมีบุตร ยาก น. พ. สุรชัย เดชอาคม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

3 โอกาสการตั้งครรภ์ ระยะเวลาการมี เพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ อัตราการตั้งครรภ์ ( ร้อยละ ) 1 เดือน 25 - 30 3 เดือน 57 6 เดือน 72 1 ปี 85 2 ปี 93 Guttmatcher AF. Factors affecting normal expectancy of conception. JAMA 1956;161:855

4 ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) ภาวะที่สามี ภรรยามีความสัมพันธ์ทาง เพศกันสม่ำเสมอ โดยไม่ได้คุมกำเนิดเป็นเวลา 1 ปี แล้วยัง ไม่ตั้งครรภ์ พบอุบัติการณ์ร้อยละ 5-15 ของคู่สมรส วัยเจริญพันธุ์ * การเป็นหมัน (Sterility) คู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตรได้ เช่น ฝ่าย หญิงไม่มีมดลูกหรือรังไข่หยุดทำงาน ฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิ (azoospermia) Boivin J. International estimates of infertility prevalence and treatment- seeking. Hum Reprod1991;6:811-6

5 ภาวะมีบุตรยาก ภาวะมีบุตรยากปฐมภูมิ (primary infertility) ภาวะมีบุตรยากที่ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน ภาวะมีบุตรยากทุติยภูมิ (secondary infertility) ภาวะมีบุตรยากที่ภายหลังจากการที่เคย ตั้งครรภ์มาก่อน ไม่ว่าการตั้งครรภ์ครั้ง ก่อนจะคลอดบุตรมีชีวิตหรือไม่

6 การตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ

7 ภาวะมีบุตรยากไม่ได้เกิดจาก ฝ่ายหญิงอย่างเดียว Infertility, Reproductive Endocrinology, In Berek&Novak’s Gynecology. 14 ed, 2007

8 ภาวะมีบุตรยาก Philipov OS. Estimated of the prevalence and cause of infertility in western siberia. WHO Bulletin OMS 1998;76:183-7

9 ภาวะมีบุตรยาก Chiamchanya C. Study of the causes and results of treatment in infertile couples. J Med Assoc Thai 2009;91:805-12

10 การประเมินฝ่ายหญิง : ประวัติ ประวัติทั่วไป ระยะเวลาการมีบุตรยาก การดูแลรักษาที่เคย ได้รับ ความถี่ของการมี เพศสัมพันธ์ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ ( หากมี ประวัติ ) อาชีพ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยาที่ใช้ประจำ ประวัติเพื่อประเมิน ปัญหาท่อนำไข่ตัน ประวัติโรคในอดีต เช่น PID STD ประวัติการผ่าตัดที่ บริเวณอุ้งเชิงกราน

11 การประเมินฝ่ายหญิง : ประวัติ ประวัติเพื่อประเมิน ปัญหาการตกไข่ ระยะห่าง ความสม่ำเสมอ ลักษณะของประจำเดือน อาการของโรคต่อม ไทรอยด์ น้ำนมไหล ขนดก ประวัติอายุที่หมด ประจำเดือน ของบุคคลในครอบครัว ประวัติเกี่ยวกับโรคเยื่อบุ โพรงมดลูกเจริญผิดที่ อาการปวดประจำเดือน อาการเจ็บในช่องคลอด ขณะมีเพศสัมพันธ์

12 การประเมินฝ่ายหญิง : ตรวจร่างกาย Weight and BMI Thyroid enlargement, nodule or tenderness Breast secretion Sign of androgen excess Pelvic or abdominal tenderness organ enlargement or mass Vaginal or cervical abnormality secretion or discharge Mass, tenderness or nodularity in adnexa or cul-de-sac

13 การประเมินฝ่ายชาย : ประวัติ ระยะเวลาการมีบุตรยาก ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การดูแลรักษาที่ได้รับก่อนหน้านี้ โรคประจำตัว ประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนกว่าปกติ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สารเสพติด

14 การประเมินฝ่ายชาย : ตรวจร่างกาย Size of testis Presence and consistency of vasa and epididymides Presence of any varicocele Secondary sexual sex characteristic

15 Orchidometer http://www.ispae.org.in/html_pages/for_health_personnel.php


ดาวน์โหลด ppt ภาวะมีบุตร ยาก น. พ. สุรชัย เดชอาคม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google