งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงสังคม แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยในรังเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงสังคม แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยในรังเดียวกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงสังคม แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยในรังเดียวกัน
(Social Insects) แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยในรังเดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน มีความคาบเกี่ยวกันของอายุสมาชิก เช่น : - ปลวก (Isoptera) - มด ต่อ แตน แมลงภู่ ตัวชันโรง ผึ้ง

2 ลำดับสังคมของแมลง 1. แมลงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว(solitary insect)
หากินอิสระไม่ได้อยู่ร่วมกันเลย อยู่ร่วมกันเฉพาะระยะผสมพันธุ์เท่านั้น ตั๊กแตน แมลงปอ เพลี้ย มวน แมลงปีกแข็ง ฯลฯ

3 2. แมลงที่อยู่ร่วมกันชั่วคราว
(Subsocial insect) อยู่ร่วมกันเฉพาะป้องกันศัตรู และดูแลลูกอ่อน (maternal care) ไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่การทำงาน แมลงหางหนีบ จิ้งหรีด ตั๊กแตนตำข้าว ฯลฯ

4 3. แมลงที่อยู่ร่วมรัง มีสมาชิกอายุเดียวกัน อาศัยร่วมกัน
3. แมลงที่อยู่ร่วมรัง Communal insects มีสมาชิกอายุเดียวกัน อาศัยร่วมกัน มีทางออกจากรังร่วมกัน ไม่มีการช่วยกันเลี้ยงลูกอ่อน ตัวเมียเลี้ยงลูกของตัวเอง และวางไข่ ผึ้งกัดใบ (Megachilidae) , Halictidae

5 4. แมลงสังคมพื้นฐาน (Quasisocial)
สมาชิกรุ่นเดียวกัน ไม่เกิน 10 ตัว ช่วยกันสร้างรัง ช่วยกันเลี้ยงดูตัวอ่อน ตัวเมียทุกตัววางไข่ได้ สะสมอาหารให้ลูกอ่อน ผึ้งกัดใบ ,ผึ้งวงศ์ Halictidae

6 แมลงสังคมชั้นกลาง - มีวรรณะสืบพันธุ์ : “นางพญา”
(Semisocial insects) - เพศเมียหลายตัวอยู่ร่วมกัน - มีวรรณะสืบพันธุ์ : “นางพญา” - ตัวเมียเป็นหมัน : เลี้ยงดูตัวอ่อน ต่อ, แตนบางชนิด,ผึ้งรู

7 6. แมลงสังคมแท้ (Eusocial insects)
เพศเมียทำหน้าที่เลี้ยงดูตัวอ่อน กำหนดวรรณะสืบพันธุ์ในสมาชิกเพศเมียบางตัว มีแมลงต่างรุ่นอยู่ร่วมกัน ปลวก, ผึ้ง (Apidae)

8 ผึ้ง (Bee) 1. ผึ้งนางพญา (queen) - ผลิต queen pheromone
- วางไข่ - ผลิต queen pheromone -ควบคุมการทำงานของรัง - ป้องกันไม่ให้ ผึ้งงานสร้าง queen cell

9 2. ผึ้งตัวผู้ (Drone) - ได้รับการเลี้ยงดูจากผึ้งงาน
- มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญา - ได้รับการเลี้ยงดูจากผึ้งงาน - ลิ้นสั้นดูดอาหารจากดอกไม้ไม่ได้

10 3. ผึ้งงาน (Worker) - มีเหล็กไน,wax gland, pollen basket
- ผึ้งตัวเมียรังไข่ไม่เจริญ - มีเหล็กไน,wax gland, pollen basket - มีกระเพาะเก็บน้ำผึ้ง,ต่อมผลิต alarm pheromone 3.1 ผึ้งประจำบ้าน (house bee) 3.2 ผึ้งสนาม (field bee) หาอาหาร ออกสำรวจ

11

12 พฤติกรรมของผึ้ง 1. การผสมพันธุ์ - บิน 1 ครั้ง ผสมกับตัวผู้ 10-15 ตัว
1. การผสมพันธุ์ - นางพญาบินไปผสมกับผึ้งตัวผู้ - บิน 1 ครั้ง ผสมกับตัวผู้ ตัว - บินกลับรังและไม่ผสมอีกตลอดชีวิต

13 2. การวางไข่ - cell ใหญ่วางไข่เพศผู้, cell เล็กวางไข่ผึ้งงาน
2. การวางไข่ - วางไข่ 1 ฟอง / cell, 2000 ฟอง / วัน - cell ใหญ่วางไข่เพศผู้, cell เล็กวางไข่ผึ้งงาน - ผึ้งงานให้อาหาร royal jelly

14 ถ้าเจริญเป็นผึ้งตัวผู้ /ผึ้งงานจะหยุดให้ royal jelly
3.การเลี้ยงดูตัวอ่อน ให้อาหาร royal jelly (1-4 วัน) ถ้าเจริญเป็นผึ้งตัวผู้ /ผึ้งงานจะหยุดให้ royal jelly

15 4. การหาน้ำหวานและเกสรดอกไม้
- ปรับปรุงเวลาทำงานให้ตรงกับดอกไม้บาน - เก็บเกสร 25 %, น้ำหวาน 60 % - กลับรัง จ่ายน้ำผึ้งให้ผึ้งประจำรัง - ผึ้งประจำรังรับด้วย probosis

16 - ไม่มี cell ว่างสำหรับวางไข่/เก็บน้ำหวาน - นางพญาอายุมากเกินไป
6. การแยกรัง - ประชากรมากเกินไป - ไม่มี cell ว่างสำหรับวางไข่/เก็บน้ำหวาน - นางพญาอายุมากเกินไป - ผึ้งงานเริ่มสร้าง Queen cell - ผึ้งงาน1/2 และ ผึ้งนางพญาบินออกจากรัง

17 7. การเต้นรำ 7.1 การเต้นแบบวงกลม (round dance) แหล่งอาหารไม่เกิน100 ม.

18 การป้องกันรัง - ใช้เหล็กไน ต่อยศัตรู
- เฝ้าหน้ารัง - ใช้เหล็กไน ต่อยศัตรู - ฟีโรโมน เตือนภัย (alarm pheromone) กระพือปีกส่งฟีโรโมน

19 7.3 การเต้นรำแบบเตือนภัย (alarm dance)
7.2 การเต้นแบบส่ายท้อง (tail wagging dance) - เต้นเป็นเส้นตรงและวนซ้าย – ขวา ครึ่งรอบ - บอกทิศทางและระยะทางแหล่งอาหาร 9-10=100m 4=1000m ใน15 นาที - ช้าอาหารน้อย แรงและเร็วอาหารมาก 7.3 การเต้นรำแบบเตือนภัย (alarm dance) - เต้นแบบซิกแซก / แบบเกลียว - แกว่งท้องรุนแรง

20 Insect dance

21 ปลวก (termite) มีโปรโตซัวย่อย cellulose
วรรณะสืบพันธุ์ (reproductive caste) - King, Queen - Q มีส่วนท้องขยายใหญ่ - Q มีหน้าที่วางไข่

22 2. Sterile caste 2.1 ปลวกงาน (worker) - ทำความสะอาดรัง - เลี้ยงดู Q
- ทำความสะอาดรัง - เลี้ยงดู Q - cellulase enzyme ย่อย cellulose 2.2 ปลวกทหาร (soldier) - ส่วนหัวแข็ง - mandible ใหญ่

23 1. นางพญา (Queen) มด - ไข่วางทั่วไปในรัง
- มีอายุ ปี - ไข่วางทั่วไปในรัง - ตัวเต็มวัยเพศเมีย ผสมกับเพศผู้ 2. มดเพศผู้ (Drone) - ผสมพันธุ์และตาย

24 3. มดงาน (Worker) - มีอายุ 6 ปี - ดูแลตัวอ่อนในรัง
- เพศเมียไม่มีปีก - มีอายุ 6 ปี - ดูแลตัวอ่อนในรัง - ชนิดและทำเครื่องหมายด้วย

25 สร้างรัง

26 รังมด


ดาวน์โหลด ppt แมลงสังคม แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยในรังเดียวกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google