งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงสังคม (Social Insects) 1. แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยใน รังเดียวกัน 2. มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน 3. มีความคาบเกี่ยวกันของอายุ สมาชิก เช่น : - ปลวก (Isoptera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงสังคม (Social Insects) 1. แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยใน รังเดียวกัน 2. มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน 3. มีความคาบเกี่ยวกันของอายุ สมาชิก เช่น : - ปลวก (Isoptera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงสังคม (Social Insects) 1. แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยใน รังเดียวกัน 2. มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน 3. มีความคาบเกี่ยวกันของอายุ สมาชิก เช่น : - ปลวก (Isoptera) - มด ต่อ แตน แมลงภู่ ตัว ชันโรง ผึ้ง

2 1. แมลงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว (solitary insect) - หากินอิสระไม่ได้อยู่ร่วมกันเลย - อยู่ร่วมกันเฉพาะระยะผสมพันธุ์ เท่านั้น - ตั๊กแตน แมลงปอ เพลี้ย มวน แมลงปีกแข็ง ฯลฯ ลำดับสังคมของแมลง

3 อยู่ร่วมกันเฉพาะป้องกันศัตรู และดูแล ลูกอ่อน (maternal care) – ไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่การทำงาน – แมลงหางหนีบ จิ้งหรีด ตั๊กแตนตำ ข้าว ฯลฯ 2. แมลงที่อยู่ร่วมกัน ชั่วคราว (Subsocial insect)

4 – มีสมาชิกอายุเดียวกัน อาศัย ร่วมกัน – มีทางออกจากรังร่วมกัน – ไม่มีการช่วยกันเลี้ยงลูก อ่อน – ตัวเมียเลี้ยงลูกของตัวเอง และวางไข่ – ผึ้งกัดใบ (Megachilidae), Halictidae 3. แมลงที่อยู่ร่วมรัง Communal insects

5 - สมาชิกรุ่นเดียวกัน ไม่เกิน 10 ตัว - ช่วยกันสร้างรัง - ช่วยกันเลี้ยงดูตัวอ่อน - ตัวเมียทุกตัววางไข่ได้ - สะสมอาหารให้ลูกอ่อน - ผึ้งกัดใบ, ผึ้งวงศ์ Halictidae 4. แมลงสังคมพื้นฐาน (Quasisocial)

6 - เพศเมียหลายตัวอยู่ ร่วมกัน - มีวรรณะสืบพันธุ์ : “ นางพญา ” - ตัวเมียเป็นหมัน : เลี้ยงดูตัวอ่อน ต่อ, แตนบางชนิด, ผึ้งรู 5. แมลงสังคมชั้นกลาง (Semisocial insects)

7 เพศเมียทำหน้าที่เลี้ยงดูตัวอ่อน – กำหนดวรรณะสืบพันธุ์ในสมาชิก เพศเมียบางตัว – มีแมลงต่างรุ่นอยู่ร่วมกัน – ปลวก, ผึ้ง (Apidae) 6. แมลงสังคม แท้ ( Eusocial insects)6. แมลงสังคม แท้ ( Eusocial insects)

8 1. ผึ้งนางพญา (queen) - วางไข่ - ผลิต queen pheromone - ควบคุมการทำงาน ของรัง - ป้องกันไม่ให้ ผึ้งงาน สร้าง queen cell ผึ้ง (Bee)

9 2. ผึ้งตัวผู้ (Drone)2. ผึ้งตัวผู้ (Drone) - มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญา - ได้รับการเลี้ยงดูจากผึ้งงาน - ลิ้นสั้นดูดอาหารจากดอกไม้ไม่ได้

10 3. ผึ้งงาน (Worker)3. ผึ้งงาน (Worker) - ผึ้งตัวเมียรังไข่ไม่เจริญ - มีเหล็กไน, wax gland, pollen basket - มีกระเพาะเก็บน้ำผึ้ง, ต่อมผลิต alarm pheromone 3.1 ผึ้งประจำบ้าน (house bee) 3.2 ผึ้งสนาม (field bee) หาอาหาร ออกสำรวจ

11

12 1. การผสมพันธุ์ - นางพญาบินไปผสมกับผึ้งตัว ผู้ - บิน 1 ครั้ง ผสมกับตัวผู้ 10- 15 ตัว - บินกลับรังและไม่ผสมอีก ตลอดชีวิต พฤติกรรมของผึ้ง

13 2. การวางไข่ - วางไข่ 1 ฟอง / cell, 2000 ฟอง / วัน - cell ใหญ่วางไข่เพศผู้, cell เล็ก วางไข่ผึ้งงาน - ผึ้งงานให้อาหาร royal jelly

14 3. การเลี้ยงดูตัวอ่อน – ให้อาหาร royal jelly (1-4 วัน ) – ถ้าเจริญเป็นผึ้งตัวผู้ / ผึ้งงานจะหยุดให้ royal jelly

15 4. การหาน้ำหวานและเกสร ดอกไม้ - ปรับปรุงเวลาทำงานให้ตรงกับดอกไม้ บาน - เก็บเกสร 25 %, น้ำหวาน 60 % - กลับรัง จ่ายน้ำผึ้งให้ผึ้งประจำรัง - ผึ้งประจำรังรับด้วย probosis

16 6. การแยกรัง6. การแยกรัง - ประชากรมากเกินไป - ไม่มี cell ว่างสำหรับวางไข่ / เก็บ น้ำหวาน - นางพญาอายุมากเกินไป - ผึ้งงานเริ่มสร้าง Queen cell - ผึ้งงาน 1/2 และ ผึ้งนางพญาบินออก จากรัง

17 7.1 การเต้นแบบวงกลม (round dance) แหล่งอาหารไม่เกิน 100 ม. 7. การ เต้นรำ7. การ เต้นรำ

18 5. การป้องกันรัง - เฝ้าหน้ารัง - ใช้เหล็กไน ต่อยศัตรู - ฟีโรโมน เตือนภัย (alarm pheromone) กระพือปีกส่งฟีโรโมน

19 7.2 การเต้นแบบส่ายท้อง (tail wagging dance) - เต้นเป็นเส้นตรงและวนซ้าย – ขวา ครึ่งรอบ - บอกทิศทางและระยะทาง แหล่งอาหาร 9-10=100m 4=1000m ใน 15 นาที - ช้าอาหารน้อย แรงและเร็วอาหาร มาก 7.3 การเต้นรำแบบเตือนภัย (alarm dance ) - เต้นแบบซิกแซก / แบบเกลียว - แกว่งท้องรุนแรง

20 Insect dance

21 ปลวก (termite) 1. วรรณะสืบพันธุ์ (reproductive caste) - King, Queen - Q มีส่วนท้องขยายใหญ่ - Q มีหน้าที่วางไข่ มีโปรโตซัวย่อย cellulose

22 2.1 ปลวกงาน (worker) - ทำความสะอาดรัง - เลี้ยงดู Q - cellulase enzyme ย่อย cellulose 2.2 ปลวกทหาร (soldier) - ส่วนหัวแข็ง - mandible ใหญ่ 2. Sterile caste

23 มด 1. นางพญา (Queen) - มีอายุ 12-17 ปี - ไข่วางทั่วไปในรัง - ตัวเต็มวัยเพศเมีย ผสมกับเพศผู้ 2. มดเพศผู้ (Drone) - ผสมพันธุ์และตาย

24 3. มดงาน (Worker) - เพศเมียไม่มีปีก - มีอายุ 6 ปี - ดูแลตัวอ่อนในรัง - ชนิดและทำเครื่องหมายด้วย

25 สร้างรัง

26 รังมด


ดาวน์โหลด ppt แมลงสังคม (Social Insects) 1. แมลงชนิดเดียวกันมีการอาศัยใน รังเดียวกัน 2. มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน 3. มีความคาบเกี่ยวกันของอายุ สมาชิก เช่น : - ปลวก (Isoptera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google