งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555 สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555 สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555 สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการประกันภัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประเด็นการค้า ครั้งที่ 4/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจรูญสีบุญ เรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ดร. สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เปิดโรงงานและบริษัทใหม่ของ บจก. ชาญเอก ดำเนินกิจการโดยคุณพรชัย เอื้อ ครองธรรม ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ณ ตลาดไท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 คุณสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ และคุณจุฑารัตน์ จรัสภิญโญวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ เข้าร่วมงาน “ การพัฒนาสถาบัน การค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจของไทย รองรับ AEC ” และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาคมการค้า ปี 2555 ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี รมช. ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้า ร่วมสัมมนาเรื่อง “ ทิศทางของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กับการเข้าสู่ AEC ” และ ดร. สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “ AEC มา ! ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จะอยู่หรือจะไป ? ” จัดโดยกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. กรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 – 17.00 น. ประกันภัย !!

2 ปีที่ 04 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กันยายน 2555 จัดทำโดย : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น www.wscba.net 37/10 หมู่ที่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร : (66)08-2492-8568 แฟกซ์ : (662)671-3621 Email: wscba51@gmail.com WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION Special Scoop มติครม.แจง “เกณฑ์ประกันภัยพิบัติ” ประกันแบบไหนจึงจะคุ้มครอง! ( ต่อ ) 3.วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะสำรวจและประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในทุกกรณี ยกเว้นกรณีอุทกภัยในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัย จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะพิจารณาที่ระดับน้ำเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดย หากน้ำท่วมพื้นอาคารจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ 30,000 บาท หากระดับน้ำสูง 50 เซ็นติเมตร 75 เซ็นติเมตรและ 100 เซ็นติเมตรจากพื้น อาคาร จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ 50,000 บาท 75,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ แหล่งที่มา : www.thaipublica.org/2012/03/cabinet-insurance-disaster-detail/ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามอบหมาย ให้ บจก. ไบรอัน เคฟ ( ประเทศไทย ) ดำเนินการ “ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการค้าการลงทุน ” เพื่อให้ ประเทศไทยมีฐานข้อมูลการค้าเชิงลึกที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำ ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจและ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน บจก. ไบรอัน เคฟ ( ประเทศ ไทย ) จึงได้จัดให้มีการประชุมย่อยเพื่อ Breaking News ระดมความคิดเห็น ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30314(1) ชั้น 3 สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์


ดาวน์โหลด ppt WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555 สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google