งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นก็มีจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นก็มีจำนวนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นก็มีจำนวนมาก

2 ๑. เด็กๆ ทั้งหญิงและชายพึงระลึกอยู่เสมอ ว่า เราเป็นคนไทย ความสุภาพอ่อนน้อมมี สัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ เป็นลักษณะ ประจำชาติ เป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึง ความงดงามของจิตใจ เด็กๆ ที่ปฏิบัติได้ นิ่มนวลจึงทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ ๒. “ สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ” เป็น สุภาษิตไทยที่สอนกันมาแต่โบราณ และ ยังคงใช้ได้ดีในปัจจุบัน

3 ๑. การวางตัวในสังคม ทุกชนชาติต่างยกย่องให้เกียรติผู้หญิงที่ วางตัวดี มีกิริยามารยาทดี และถ้ามี คุณสมบัติของหญิงไทยที่รู้จัก กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ อ่อนโยน และอ่อนหวานร่วมด้วยแล้ว ก็จะ ยิ่งเป็นที่ ชื่นชอบมากขึ้น เด็กผู้หญิงได้รับการสอนให้รักนวลสงวนตัว การจะให้ความสนใจกับใครควรมีขอบเขต และควรมีความระมัดระวัง ไม่ไปไหนกับผู้ชายแปลกหน้า ไม่ควรให้ผู้ชายถูกเนื้อต้องตัว และ ควรรักษามารยาทเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ไม่ควรพูดเสียงดังหรือ ตะโกนพูดกัน เพราะเป็นกิริยาที่ไม่น่าดู ๒. การแต่งกายที่เหมาะสมกับวัย วัยรุ่นยุคนี้นิยมแต่งกายตาม แฟชั่นต่างประเทศที่บางครั้งไม่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เด็กผู้หญิงไทยควรจะแต่งกายให้งามตามแบบไทยและสร้างแฟชั่น ของเราเอง เพราะในสังคมยุคใหม่คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เท่านั้นจึงกล้าทำ แต่คนที่ขาดความเชื่อมั่นจะทำตามอย่างและ เลียนแบบผู้อื่น ๓. เด็กผู้หญิงไทยควรเรียนรู้บทบาทของแม่บ้าน การช่วยแม่ ทำงานบ้าน จะทำให้เป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานและ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาส ดีที่จะได้ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับแม่ ดีกว่าปรึกษาเพื่อนที่เป็นวัย เดียวกันและขาดประสบการณ์ คนที่เชื่อตัวเองและเชื่อเพื่อนมาก เกินไป ขาดผู้แนะนำที่เชื่อถือได้ อาจปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นการช่วยงานบ้านยังได้ประโยชน์คือ ได้ความรู้ในการดูแล บ้าน การทำกับข้าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ งานบ้าน จึงนับว่าเป็นงานที่สำคัญ

4

5 ๒. การเล่นของ เด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายควรมี กิจกรรมการเล่นที่ต้องตัดสินใจ มีการเคลื่อนไหว เพื่อให้ กล้ามเนื้อได้พัฒนาตามวัย นอกจากนั้นเด็กผู้ชายเมื่อโตขึ้น มักจะมีความรู้สึกทางเพศ มากกว่าเด็กผู้หญิง การฝึกเล่น กีฬาและการออกกำลังกายจึง เป็นทางออกที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเล่นกีฬาและออก กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

6

7

8 ปัญหาสุขภาพจิตที่พบใน วัยรุ่น ลักษณะปัญหาของวัยรุ่นแบ่งออกเป็นหลาย รูปแบบ บางท่าน ก็แบ่งที่ลักษณะเฉพาะของตัวปัญหา เช่น ปัญหา เด็กหนีโรงเรียน ปัญหาเด็กเป็นอันธพาลเดี่ยว ปัญหาเด็กเป็น อันธพาลกลุ่ม ฯลฯ หรือบางท่านก็แบ่งตามอาการที่แสดงออกมา เช่น ปัญหาคับข้องใจ ปัญหาทางเพศ ปัญหาขาดความรัก ฯลฯ

9 การเปลี่ยนแปลงทาง เพศเป็นกระบวนการ ตลอดชีวิต และการ เปลี่ยนแปลงทางเพศนี้ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ทั้งทาง ร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยการ เปลี่ยนแปลงทางเพศใน วัยรุ่นที่ได้เป็นการ เปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่าง ชัดเจนที่สุด และส่งผล ต่อสุขภาพในทุกๆ ด้าน มากที่สุด

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น เรื่อง การปฏิบัติตนในวัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นก็มีจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google