งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์
STRATEGY’ GAME สุดยอดนักกลยุทธ์ ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์

2 กติกา การเล่นเกม STRATEGY’ GAME ๑

3 5 1 4 6 3 2 มักนิยมใช้สำหรับ สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพที่ดี และมีลักษณะ โดดเด่น กว่าคู่แข่งขัน 1 มักนิยมใช้สำหรับ สินค้าอุตสาหกรรม กิจการอาจใช้ การแข่งขันเรื่อง ยอดขายของ พนักงานขาย 6 พนักงานขาย ผู้บริโภค คนกลาง/ตัวแทน ผู้ผลิต ? Strategy 4 กิจการต้องสนับสนุน ช่วยเหลือด้าน การเงินแก่คนกลาง และพนักงานขาย ราคาของ ผลิตภัณฑ์ สูงตามระดับ คุณภาพ 3 2 เหมาะสำหรับใช้ใน ช่วงระยะที่แนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่

4 7 กลยุทธ์นี้เหมาะแก่ สินค้าผู้บริโภค ??????? 3 2 6 4
ต้องใช้งบประมาณมาก ในการโฆษณาและ ส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อสร้างความต้องการ ในการซื้อสินค้า 1 กิจการต้องมีการ หมุนเวียนเงินที่ รวดเร็ว เพื่อความ คล่องตัวสูง ในการใช้ กลยุทธ์นี้ 3 เมื่อผู้ผลิตใช้กลยุทธ์ นี้แล้วอาจมีผลกระทบ ทำให้คนกลาง ได้รับกำไร ต่อหน่วยต่ำลงไปด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค พนักงานขาย คนกลาง/ตัวแทน ?...Strategy 6 เมื่อผู้ผลิตใช้กลยุทธ์นี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้อง ใช้พนักงานขาย ทำหน้าที่แนะนำ สินค้านั้นเลยก็ได้ กลยุทธ์นี้เหมาะแก่ สินค้าผู้บริโภค 2 กลยุทธ์นี้ใช้ ทรัพยากร ของกิจการน้อย 5 ??????? 4

5 2 4 5 6 3 1 8 มีความจำเป็นต้องใช้ พนักงานขายแนะนำ สินค้าที่เข้าสู่ตลาด
?...Strategy พนักงานขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค คนกลาง/ตัวแทน 5 ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อ ต้องการหวังผล ทางด้านยอดขาย ในทันทีทันใด กลยุทธ์นี้จะต้องพิจารณา รูปแบบและวิธีการให้ เข้ากับประเภทสินค้า 1 มีความจำเป็น ที่จะต้องทำการ โฆษณาแนะนำ และจูงใจผู้บริโภค 7 ???? 4 ต้องเป็นกิจการ ขนาดใหญ่ มีกำลังเงินทุน และทรัพยากร เพียงพอ 6 ใช้การส่งเสริมการขายที่ มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับ การส่งเสริมการขายที่ มุ่งสู่คนกลาง 8 ให้ส่วนลดเงินสดกับ คนกลางรวมทั้งยังมีการ ประกวดยอดขายให้พนักงาน 2


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google