งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S TRATEGY’ GAME ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์ สุดยอดนักกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S TRATEGY’ GAME ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์ สุดยอดนักกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S TRATEGY’ GAME ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์ สุดยอดนักกลยุทธ์

2 STRATEGY’ GAME ๑. จับกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วนั่งเป็น แถวให้ครบ ๒. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม ๓. ให้รอคำสั่งยกมือ ( กลุ่มใดยกก่อนมี สิทธิเล่นเกมก่อน ) ๔. กลุ่มใดตอบถูกในแผ่นป้ายแรกจะได คะแนน ๕ คะแนน ๕. คะแนนจะได้ก็ต่อเมื่อเปิดแผ่นป้าย เป็นจำนวนครั้งตอบดังนี้ คะแนนจะลดลงตามป้ายที่เปิดเรียง ดังนี้ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑, ๖. กลุ่มใดตอบถูกได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ชนะ กติกา การเล่นเกม STRATEGY’ GAME ๑. จับกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วนั่งเป็น แถวให้ครบ ๒. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม ๓. ให้รอคำสั่งยกมือ ( กลุ่มใดยกก่อนมี สิทธิเล่นเกมก่อน ) ๔. กลุ่มใดตอบถูกในแผ่นป้ายแรกจะได คะแนน ๕ คะแนน ๕. คะแนนจะได้ก็ต่อเมื่อเปิดแผ่นป้าย เป็นจำนวนครั้งตอบดังนี้ คะแนนจะลดลงตามป้ายที่เปิดเรียง ดังนี้ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑, ๖. กลุ่มใดตอบถูกได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ชนะ

3 พนักงานขาย ผู้บริโภค คนกลาง / ตัวแทน ผู้ผลิต ? Strategy พนักงานขาย มักนิยมใช้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับใช้ในช่วงระยะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจการต้องสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนกลางและพนักงานขาย ราคาของผลิตภัณฑ์สูงตามระดับคุณภาพ กิจการอาจใช้การแข่งขันเรื่องยอดขายของพนักงานขาย 1 6 2 4 3ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีและมีลักษณะโดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน 5

4 ผู้ผลิต ผู้บริโภค พนักงานขาย คนกลาง / ตัวแทน พนักงานขาย ?...Strategy ??????? เมื่อผู้ผลิตใช้กลยุทธ์นี้ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้พนักงานขายทำหน้าที่แนะนำสินค้านั้นเลยก็ได้ เมื่อผู้ผลิตใช้กลยุทธ์นี้แล้วอาจมีผลกระทบทำให้คนกลางได้รับกำไรต่อหน่วยต่ำลงไปด้วย กลยุทธ์นี้เหมาะแก่ สินค้าผู้บริโภค ต้องใช้งบประมาณมากในการโฆษณาและส่งเสริมการขายอื่นๆเพื่อสร้างความต้องการในการซื้อสินค้ากิจการต้องมีการหมุนเวียนเงินที่ รวดเร็ว เพื่อความ คล่องตัวสูง ในการใช้ กลยุทธ์นี้ กลยุทธ์นี้ใช้ ทรัพยากร ของกิจการน้อย 1 5 3 7 2 4 6

5 ?...Strategy พนักงานขาย ผู้ผลิตผู้บริโภค คนกลาง / ตัวแทน พนักงานขาย มีความจำเป็นต้องใช้พนักงานขายแนะนำสินค้าที่เข้าสู่ตลาดกลยุทธ์นี้จะต้องพิจารณารูปแบบและวิธีการให้เข้ากับประเภทสินค้าใช้กลยุทธ์นี้เพื่อต้องการหวังผลทางด้านยอดขายในทันทีทันใด มีความจำเป็นที่จะต้องทำการโฆษณาแนะนำและจูงใจผู้บริโภค ???? ใช้การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง ต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่มีกำลังเงินทุนและทรัพยากรเพียงพอ ให้ส่วนลดเงินสดกับคนกลางรวมทั้งยังมีการประกวดยอดขายให้พนักงาน 3 4 1 7 85 2 6


ดาวน์โหลด ppt S TRATEGY’ GAME ส่งเสริมการขาย เกมกลยุทธ์ สุดยอดนักกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google