งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหาร สินค้าคงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมี ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำ สินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหาร สินค้าคงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมี ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำ สินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหาร สินค้าคงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมี ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำ สินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) VMI (Vendor Managed Inventory)

3 DMZ Zone TTM Server Zone INTERNET WMS Server VMI Server WEBSITE http: // vmi.thaitobacco.or.th http: // 118.175.44.13 VMI Server Firewall Oracle

4 http://vmi.thaitobacco.or.th

5 หน้าจอแสดงยอดคงคลัง สำหรับผู้ขาย

6 หน้าจอขอส่งสินค้า สำหรับผู้ขาย

7 หน้าจออนุมัติให้ส่งสินค้า สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝ. จัดหาฯ

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหาร สินค้าคงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมี ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำ สินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google