งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท Hauni ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมวนบุหรี่ ต้องการทำ VMI กับ รยส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท Hauni ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมวนบุหรี่ ต้องการทำ VMI กับ รยส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท Hauni ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมวนบุหรี่ ต้องการทำ VMI กับ รยส.

2 VMI (Vendor Managed Inventory)
เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไปช่วยดูแลบริหาร สินค้าคงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อมีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม โดยนำสินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) VMI คือแนวคิดในการบริหารสินค้าคงคลัง โดย supplier ซึ่ง supplier สามารถทราบระดับของสินค้าคงเหลือของลูกค้า และสามารถเข้าไปเติมสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างทันทวงที ที่ระดับสินค้าคงเหลือลดลงถึงจุดสั่งซื้อ

3 WMS Server VMI Server Oracle
TTM Server Zone INTERNET WEBSITE WMS Server ตอนนี้ยอด Onhand ที่มีการ Update เป็นแบบ Realtime ของเราจะอยู่ที่ Server WMS เพราะจะมีการบันทึกการรับ&เบิกจ่ายอะไหล่ ผ่านโปรแกรม WMS โดยตรงที่หน้างาน // ซึ่งในทางปฏิบัติ จริงๆแล้ว เราไม่ได้ให้ Supplier เข้ามาดูยอด Onhand ที่ Server WMS ของเราโดยตรง // ซึ่งตอนนี้เราได้ตั้ง Server ขึ้นมาใหม่ /ใช้สำหรับทำระบบ VMI โดยเฉพาะ / ซึ่งตอนนี้ Server VMI ตั้งอยู่ที่ Zone DMZ ของยาสูบ (ซึ่งเป็น Zone ออก net จะเป็นเครื่องที่คนใช้ Internet ทั่วไป สามารถมองเห็นได้ ฉะนั้น โปรแกรมตัวนี้ ถ้า Supplier เข้าใช้งาน Internet ได้ ก็สามารถเข้าใช้โปรแกรม VMI ของเราได้) โดยตัว Server VMI จะดึงเฉพาะ Item ที่ทำ VMI กับ Hauni มาเก็บไว้เท่านั้น / และข้อมูลที่เก็บก็จะมีแต่เฉพาะ รหัส Item, หน่วยนับ และ ยอด Onhand เท่านั้น // ในการ Update ข้อมูลระหว่างเครื่อง Server VMI กับ WMS ได้ทำโปรแกรมให้ดึงข้อมูล Update ยอด Onhand อัตโนมัติ / ซึ่งจะ Update ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง / และ ระหว่าง Server VMI กับ Server WMS จะมี Firewall กันอยู่ จึงไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย // สำหรับช่องทางการเข้ามาดูยอด Onhand ใน Server VMI จะมี 2 ช่องทาง - ช่องทางแรกผ่าน Web Application vmi.thaitobacco.or.th - ช่องทางที่สอง ระบบ อัตโนมัติ โดยจะส่งยอด Onhand เป็น XML file เข้า Server ของ Supplier โดยตรง / ซึ่งของทาง Hauni เลือกใช้วิธีนี้ Firewall DMZ Zone VMI Server Oracle

4 เมื่อ Supplier เข้ามาที่น่าโปรแกรม ผ่านทาง url: vmi.thaitobacco.or.th และจะต้องใส่รหัสผ่านของตัวเอง เพื่อ Login เข้าระบบ

5 หน้าจอแสดงยอดคงคลัง สำหรับผู้ขาย
เมื่อ login เข้ามา Supplier จะเห็นเฉพาะ Item ของตัวเอง จะมี รหัส, ชื่อ Item, ชื่อเครื่องจักร, Part Number, หน่วยนับ และ ยอด Onhand และ ที่ด้านบนจะมี วันเวลาที่ทำการ Update ล่าสุด แต่สำหรับ บ.Hauni เลือกใช้วิธีให้เราส่งยอด Onhand เป็น XML File ด้วยระบบส่งเมล์อัตโนมัติ โดยการตั้งเวลาเป็นสัปดาห์ละครั้ง หน้าจอแสดงยอดคงคลัง สำหรับผู้ขาย

6 หน้าจอขอส่งสินค้า สำหรับผู้ขาย

7 หน้าจออนุมัติให้ส่งสินค้า สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝ.จัดหาฯ

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัท Hauni ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมวนบุหรี่ ต้องการทำ VMI กับ รยส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google