งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง

2 โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061, โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 1.9 % ของจำนวน โครงการทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 มิถุนายน 2555) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 มิถุนายน 2555)

3 3 ผลการตรวจสภาพงานที่อยู่ระหว่างค้ำ ประกันสัญญาเดือนนี้

4 4 ผลการดำเนินการโครงการที่ชำรุด เสียหาย จำนวนโครงการที่ชำรุดทั้งหมด 28 โครงการ

5 5 ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตาม ประเภทความเสียหาย

6 6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหาย แยกตามหน่วยดำเนินการ

7 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความชำรุด เสียหาย เดือนที่ได้รับ รายงาน สทช. เมษายน 1, 2, 3, 9, 12 และ 17 พฤษภาคม 2, 3, 9, 12, 13, 16 และ 17 มิถุนายน 15 และ 16

8 8 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 2 สายแยกทล บ. ทะเลวังวัด ต. ท่าดินดำ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

9 9 สทช. ที่ 3 สายบ. เขาใหญ่ ม.4 คลองกุ่ม ม.2 ต. พลวงทอง อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี ยุบตัวเป็นแอ่ง, ร่องล้อ 9

10 10 สทช. ที่ 4 สายแยก บ. คลองเขื่อนขันธ์ ม.4 ต. หลัก สอง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ยุบตัวเป็นแอ่ง, รอย แตกตามยาว 10

11 11 หลุมบ่อ สทช. ที่ 5 สายบ. รัตนบุรี - บ. ระเวียง ม.3 ต. รัต นบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

12 12 สทช. ที่ 6 สายบ. หนองแวง - บ. โนนสวรรค์ ต. หนองแวง อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม หลุมบ่อ 12

13 13 สทช. ที่ 7 สายบ. ผึ้ง - ม่วงสามสิบ ต. โพนแพง อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี รอยแตกหนัง จระเข้ 13

14 14 หลุมบ่อ, ยุบตัว เป็นแอ่ง สทช. ที่ 9 สายทางเข้า รร. ติ้ววิทยาคม ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

15 15 สทช. ที่ 10 สาย บ. แม่ขะจาน ม. 7 – บ. หนองโค้ง ม. 4 จ. เชียงใหม่ ผิวหลุด ร่อน 15

16 16 สทช. ที่ 11 สาย ตามี ม.8 - ม.10 ต. กรูด อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี รอยแตกหนัง จระเข้ 16

17 17 รอยแตกหนังจระเข้, ผิวหลุดร่อน สทช. ที่ 12 สาย สข.4012 แยกทล บ. คูหา อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา

18 18 สทช. ที่ 13 สายกระบกเตี้ย ม.5 - ม.1 อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา รอยแตกหนัง จระเข้ ก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ 18

19 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล สายแยก ทล.3036 อ. บางเลน จ. นครปฐม ผิวหลุด ร่อน 19

20 20 สทช. ที่ 17 ถนนลาดยางเคพซีล ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา รอยแตกตามยาว 20

21 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้าง ทาง 21


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google