งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง

2 โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812 2 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 1.9 % ของจำนวน โครงการทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 มิถุนายน 2555) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 มิถุนายน 2555)

3 3 ผลการตรวจสภาพงานที่อยู่ระหว่างค้ำ ประกันสัญญาเดือนนี้

4 4 ผลการดำเนินการโครงการที่ชำรุด เสียหาย จำนวนโครงการที่ชำรุดทั้งหมด 28 โครงการ

5 5 ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตาม ประเภทความเสียหาย

6 6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหาย แยกตามหน่วยดำเนินการ

7 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความชำรุด เสียหาย เดือนที่ได้รับ รายงาน สทช. เมษายน 1, 2, 3, 9, 12 และ 17 พฤษภาคม 2, 3, 9, 12, 13, 16 และ 17 มิถุนายน 15 และ 16

8 8 รอยแตก ตามยาว สทช. ที่ 2 สายแยกทล.2089 - บ. ทะเลวังวัด ต. ท่าดินดำ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

9 9 สทช. ที่ 3 สายบ. เขาใหญ่ ม.4 คลองกุ่ม ม.2 ต. พลวงทอง อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี ยุบตัวเป็นแอ่ง, ร่องล้อ 9

10 10 สทช. ที่ 4 สายแยก บ. คลองเขื่อนขันธ์ ม.4 ต. หลัก สอง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ยุบตัวเป็นแอ่ง, รอย แตกตามยาว 10

11 11 หลุมบ่อ สทช. ที่ 5 สายบ. รัตนบุรี - บ. ระเวียง ม.3 ต. รัต นบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

12 12 สทช. ที่ 6 สายบ. หนองแวง - บ. โนนสวรรค์ ต. หนองแวง อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม หลุมบ่อ 12

13 13 สทช. ที่ 7 สายบ. ผึ้ง - ม่วงสามสิบ ต. โพนแพง อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี รอยแตกหนัง จระเข้ 13

14 14 หลุมบ่อ, ยุบตัว เป็นแอ่ง สทช. ที่ 9 สายทางเข้า รร. ติ้ววิทยาคม ต. บ้านติ้ว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

15 15 สทช. ที่ 10 สาย บ. แม่ขะจาน ม. 7 – บ. หนองโค้ง ม. 4 จ. เชียงใหม่ ผิวหลุด ร่อน 15

16 16 สทช. ที่ 11 สาย ตามี ม.8 - ม.10 ต. กรูด อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี รอยแตกหนัง จระเข้ 16

17 17 รอยแตกหนังจระเข้, ผิวหลุดร่อน สทช. ที่ 12 สาย สข.4012 แยกทล.4085 - บ. คูหา อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา

18 18 สทช. ที่ 13 สายกระบกเตี้ย ม.5 - ม.1 อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา รอยแตกหนัง จระเข้ ก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ 18

19 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.3296 - สายแยก ทล.3036 อ. บางเลน จ. นครปฐม ผิวหลุด ร่อน 19

20 20 สทช. ที่ 17 ถนนลาดยางเคพซีล ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา รอยแตกตามยาว 20

21 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้าง ทาง 21


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง. โครงการที่ ตรวจสอบ เดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความ เสียหายซึ่ง ไม่ได้เกิด จาก การใช้งาน ปกติ ปกติชำรุด 1,5061,4662812.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google