งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา
ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง

2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 มิถุนายน 2555)
โครงการที่ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการตรวจสอบ ความเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดจาก การใช้งานปกติ ปกติ ชำรุด 1,506 1,466 28 12 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 1.9 % ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้

3 ผลการตรวจสภาพงานที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาเดือนนี้

4 ผลการดำเนินการโครงการที่ชำรุดเสียหาย
จำนวนโครงการที่ชำรุดทั้งหมด 28 โครงการ

5 ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตามประเภทความเสียหาย

6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหายแยกตามหน่วยดำเนินการ

7 สทช.ที่รายงานว่าไม่มีความชำรุดเสียหาย เดือนที่ได้รับรายงาน
เมษายน 1, 2, 3, 9, 12 และ17 พฤษภาคม 2, 3, 9, 12, 13, 16 และ 17 มิถุนายน 15 และ 16

8 สทช.ที่ 2 สายแยกทล.2089 - บ.ทะเลวังวัด ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตัวอย่างภาพความเสียหาย สทช.ที่ 2 สายแยกทล บ.ทะเลวังวัด ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รอยแตกตามยาว

9 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
9 สทช.ที่ 3 สายบ.เขาใหญ่ ม.4 คลองกุ่ม ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ยุบตัวเป็นแอ่ง , ร่องล้อ

10 ยุบตัวเป็นแอ่ง , รอยแตกตามยาว
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 10 สทช.ที่ 4 สายแยก บ.คลองเขื่อนขันธ์ ม.4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ยุบตัวเป็นแอ่ง , รอยแตกตามยาว

11 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
สทช.ที่ 5 สายบ.รัตนบุรี - บ.ระเวียง ม.3 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ หลุมบ่อ

12 สทช.ที่ 6 สายบ.หนองแวง - บ.โนนสวรรค์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
12 ตัวอย่างภาพความเสียหาย สทช.ที่ 6 สายบ.หนองแวง - บ.โนนสวรรค์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม หลุมบ่อ

13 สทช.ที่ 7 สายบ.ผึ้ง - ม่วงสามสิบ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
13 ตัวอย่างภาพความเสียหาย สทช.ที่ 7 สายบ.ผึ้ง - ม่วงสามสิบ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รอยแตกหนังจระเข้

14 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
สทช.ที่ 9 สายทางเข้า รร. ติ้ววิทยาคม ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มองไม่เห็นความเสียหาย หลุมบ่อ , ยุบตัวเป็นแอ่ง

15 สทช.ที่ 10 สาย บ.แม่ขะจาน ม. 7 – บ.หนองโค้ง ม. 4 จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 15 สทช.ที่ 10 สาย บ.แม่ขะจาน ม. 7 – บ.หนองโค้ง ม. 4 จ.เชียงใหม่ ผิวหลุดร่อน

16 สทช.ที่ 11 สาย ตามี ม.8 - ม.10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 16 สทช.ที่ 11 สาย ตามี ม.8 - ม.10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาพเป้นรอยแตกหนังจรเข้ รอยแตกหนังจระเข้

17 ตัวอย่างภาพความเสียหาย
สทช.ที่ 12 สาย สข.4012 แยกทล บ.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รอยแตกหนังจระเข้ , ผิวหลุดร่อน

18 สทช.ที่ 13 สายกระบกเตี้ย ม.5 - ม.1 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 18 สทช.ที่ 13 สายกระบกเตี้ย ม.5 - ม.1 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาพไม่ใช่หนังจระเข้ รอยแตกหนังจระเข้ ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ

19 สทช.ที่ 14 สายแยก ทล.3296 - สายแยกทล.3036 อ.บางเลน จ.นครปฐม
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 19 สทช.ที่ 14 สายแยก ทล สายแยกทล อ.บางเลน จ.นครปฐม ผิวหลุดร่อน

20 สทช.ที่ 17 ถนนลาดยางเคพซีล ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ตัวอย่างภาพความเสียหาย 20 สทช.ที่ 17 ถนนลาดยางเคพซีล ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา รอยแตกตามยาว

21 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง
จบการนำเสนอ กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างทางหลวงชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2555 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google