งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา

2 Purse ATM

3 ค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
ค่าพิมพ์งาน ห้องมัลติมีเดีย ค่าใบรับรองผลการเรียน สำนักทะเบียน

4 วิธีการเติมเงินในบัตรนักศึกษา

5 เติมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
1. xxxxxxxx รายละเอียดเริ่มต้นของหลักสูตร และ/หรือหนังสือ/อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้ในชั้นเรียน/โครงการ

6 เติมผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
2. เติมผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ตารางที่ออกแบบสำหรับคาบเวลา/วัตถุประสงค์เพิ่มเติม

7 ก่อนการเติมเงินผ่านเครื่อง ATM ให้จดรหัส Purse No. 10 หลักไว้
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

8 การเติมเงินผ่านเครื่อง ATM
เลือก “บริการอื่นๆ” - ชำระค่าบริการ - ระบุรหัสบริษัท “5268” - ใส่หมายเลข Purse No. 10 หลัก ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน บันทึกย่อสำหรับบทนำ

9 นำบัตรนักศึกษามาชำระค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
รายการคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง xxxxxxxx


ดาวน์โหลด ppt การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google