งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา. Purse ≠ATM ค่าปรับหนังสือเกิน กำหนดส่ง ค่าพิมพ์งาน ห้อง มัลติมีเดีย ค่าใบรับรองผลการ เรียน สำนักทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา. Purse ≠ATM ค่าปรับหนังสือเกิน กำหนดส่ง ค่าพิมพ์งาน ห้อง มัลติมีเดีย ค่าใบรับรองผลการ เรียน สำนักทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา

2 Purse ≠ATM

3 ค่าปรับหนังสือเกิน กำหนดส่ง ค่าพิมพ์งาน ห้อง มัลติมีเดีย ค่าใบรับรองผลการ เรียน สำนักทะเบียน

4 วิธีการเติมเงินในบัตรนักศึกษา

5 เติมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย 1.1.1.1. xxxxxxxx

6 2.2.2.2. เติมผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย

7 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ก่อนการเติมเงินผ่านเครื่อง ATM ให้จด รหัส Purse No. 10 หลักไว้

8 การเติมเงินผ่านเครื่อง ATM  เลือก “บริการอื่นๆ” - ชำระค่าบริการ - ระบุรหัสบริษัท “5268” - ใส่หมายเลข Purse No. 10 หลัก  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน

9 xxxxxxxx นำบัตรนักศึกษามาชำระ ค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน


ดาวน์โหลด ppt การชำระค่าปรับ ผ่านบัตรนักศึกษา. Purse ≠ATM ค่าปรับหนังสือเกิน กำหนดส่ง ค่าพิมพ์งาน ห้อง มัลติมีเดีย ค่าใบรับรองผลการ เรียน สำนักทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google