งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ
1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)

2 1. Frame Rate ความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (fps) โดยค่า Frame Rate ที่จะทำให้เกิดภาพยนตร์ PAL จะเป็น 25 FPS หรือ  FPS NTSC จะเป็น 30 FPS หรือ 29.97 FPS Film จะเป็น 24 FPS หรือ  FPS

3 3. Data Rate อัตราการส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นค่าเดียวกับคำว่า “Bit Rate (ความเร็วในการส่งข้อมูล)” โดยมีหน่วยย่อยที่สุดคือ บิตต่อวินาที (bps) การกำหนดค่า Data Rate นี้ หากกำหนดให้มีค่ามาก จะทำให้คุณภาพของไฟล์วิดีโอสูง แต่ข้อเสียก็คือจะกินเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์มาก

4 2. Timebase การแบ่งช่วงเวลาในการตัดต่อออกเป็นส่วน ๆ ใน 1 วินาที โดยค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับ Frame Rate คือ ค่าของ Timebase จะต้องเท่ากับค่าของ Frame Rate เพื่อให้การแสดงผลภาพมีความถูกต้องและไม่สะดุดขณะนำไปเผยแพร่

5 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio
ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกว้าง x ความยาวของเฟรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่า Aspect Ratio โดยตรงเนื่องจาก Aspect Ratio คือ อัตราส่วนความยาว : ความกว้างของเฟรม เช่น Aspect Ratio เท่ากับ 4 : 3 หมายความว่าเราต้องกำหนดขนาดของเฟรมในการแสดงผลเป็น (1024 : 768), (800 : 600), (640 : 480)

6

7 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio
(ต่อ) ขนาดของเฟรมจะส่งผลต่อความคมชัดของการแสดงภาพ หากเรากำหนดขนาดเฟรมให้มีขนาดเล็กเกินไปเมื่อนำมาแสดงผลก็ต้องนำมาขยาย ซึ่งถ้าขยายเกินขนาดมากไปจะทำให้เม็ดสีแตกภาพที่ได้จะไม่คมชัด เราจึงต้องกำหนดขนาดของเฟรมให้มีขนาดพอดีกับการแสดงผลด้วย

8 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)
ไฟล์วิดีโอเป็นการแสดงภาพที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงต้องมีการบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง เรียกว่า “Codec” ไฟล์วิดีโอที่มีการเข้ารหัสที่เราได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ MPEG-1 , MPEG-2, MPEG-4 หรือ DIV4 เป็นต้น

9 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression) (ต่อ)
การเข้ารหัสให้กับภาพยนตร์ สามารถทำได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เช่น การ์ด Video Capture ทั่วไป ซึ่งมี ฟังก์ชั่นในการเข้ารหัสอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดไฟล์ที่อยู่ในคอมฯ แล้ว ได้แก่ Panasonic Encoder , Window Media Encoder , MpegDJ Encoder , Xing Mpeg Encoder

10 การบีบอัดข้อมูลโดยใช้ฮาร์ดแวร์
นำไฟล์วิดีโอเข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน Capture Card การ์ด Capture ทำการ์ดบีบอัดข้อมูลให้ขนาดของไฟล์เล็กลง

11 การบีบอัดข้อมูล โดยใช้ซอฟท์แวร์
นำไฟล์วิดีโอเข้าไปยังซอฟท์แวร์บีบอัดข้อมูล ซอฟท์แวร์ทำการบีบอัดข้อมูลให้ขนาดไฟล์เล็กลง


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google