งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)

2 1. Frame Rate ความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลา มี หน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (fps) โดยค่า Frame Rate ที่จะทำให้เกิดภาพยนตร์ PAL จะเป็น 25 FPS หรือ 24.976 FPS NTSC จะเป็น 30 FPS หรือ 29.97 FPS Film จะเป็น 24 FPS หรือ 23.976 FPS

3 3. Data Rate อัตราการส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลภาพเคลื่อนไหวในระบบ ดิจิตอล ซึ่งเป็นค่าเดียวกับคำว่า “Bit Rate ( ความเร็วในการ ส่งข้อมูล )” โดยมีหน่วยย่อยที่สุดคือ บิตต่อวินาที (bps) การ กำหนดค่า Data Rate นี้ หากกำหนดให้มีค่ามาก จะทำให้ คุณภาพของไฟล์วิดีโอสูง แต่ข้อเสียก็คือจะกินเนื้อที่ใน ฮาร์ดดิสก์มาก

4 2. Timebase การแบ่งช่วงเวลาในการตัดต่อออกเป็นส่วน ๆ ใน 1 วินาที โดยค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับ Frame Rate คือ ค่าของ Timebase จะต้องเท่ากับค่าของ Frame Rate เพื่อให้การ แสดงผลภาพมีความถูกต้องและไม่สะดุดขณะนำไปเผยแพร่

5 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกว้าง x ความ ยาวของเฟรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่า Aspect Ratio โดยตรงเนื่องจาก Aspect Ratio คือ อัตราส่วน ความยาว : ความกว้างของเฟรม เช่น Aspect Ratio เท่ากับ 4 : 3 หมายความว่าเราต้องกำหนด ขนาดของเฟรมในการแสดงผลเป็น (1024 : 768), (800 : 600), (640 : 480)

6

7 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio ( ต่อ ) ขนาดของเฟรมจะส่งผลต่อความคมชัดของ การแสดงภาพ หากเรากำหนดขนาดเฟรมให้มีขนาด เล็กเกินไปเมื่อนำมาแสดงผลก็ต้องนำมาขยาย ซึ่ง ถ้าขยายเกินขนาดมากไปจะทำให้เม็ดสีแตกภาพที่ ได้จะไม่คมชัด เราจึงต้องกำหนดขนาดของเฟรมให้ มีขนาดพอดีกับการแสดงผลด้วย

8 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression) ไฟล์วิดีโอเป็นการแสดงภาพที่มีความต่อเนื่อง จึงทำ ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงต้องมีการบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง เรียกว่า “Codec” ไฟล์ วิดีโอที่มีการเข้ารหัสที่เราได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 หรือ DIV4 เป็น ต้น

9 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression) ( ต่อ ) การเข้ารหัสให้กับภาพยนตร์ สามารถทำได้โดยใช้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เช่น การ์ด Video Capture ทั่วไป ซึ่งมี ฟังก์ชั่นในการเข้ารหัสอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดไฟล์ที่อยู่ในคอม ฯ แล้ว ได้แก่ Panasonic Encoder, Window Media Encoder, MpegDJ Encoder, Xing Mpeg Encoder

10 การบีบอัดข้อมูลโดยใช้ฮาร์ดแวร์ การ์ด Capture ทำการ์ดบีบอัด ข้อมูลให้ขนาด ของไฟล์เล็กลง นำไฟล์วิดีโอเข้า คอมพิวเตอร์ผ่าน Capture Card

11 การบีบอัดข้อมูล โดยใช้ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ทำ การบีบอัดข้อมูล ให้ขนาดไฟล์เล็ก ลง นำไฟล์วิดีโอเข้า ไปยังซอฟท์แวร์ บีบอัดข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google