งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel 8008,8080,8086,8087.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel 8008,8080,8086,8087."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel 8008,8080,8086,8087

2 จัดทำโดย นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5
นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส นายพิษณุ จุลชัย รหัส

3 Intel 8008 ในวันที่ 1 เมษายน 1972 อินเทลได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ชาวโลกอีก โดยออกไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต ที่สามารถประมวลผลในรูปของข้อมูลและตัวอักษรได้ นั่นคือ 8008 ใช้สัญญาณนาฬิกา 108 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 4004 สามารถติดต่อกับหน่วยความจำได้มากถึง 16 กิโลไบต์

4 Intel 8008 ปี ค.ศ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกโดยใช้ CPU ของอินเทล 8008 แต่ประกอบในประเทศฝรั่งเศส ชื่อยี่ห้อ Micral มีนาย Fancois Gernell และ นาย Philippe Kahn เป็นผู้พัฒนา Software ประกอบการใช้งานเครื่อง Micral นี้ โดยมี นาย Andre Truong Trong Thi ผู้บริหารบริษัท R2E พยายามที่จะทำตลาดเชิงธุรกิจ ขายในราคา 1750 เหรียญสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1974 นาย Jonathan A.Titus ได้ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี ของ Intel 8008 ในเดือน กรกฎาคม 1974 ในชื่อเรียกว่า Mark-8 ได้รับการยกย่องขึ้นปกนิตยสาร Radio-Electronics จำนวนทรานซิสเตอร์: 3,500 ตัว/ความเร็ว: 200 KHz

5 Intel 8080 ในปี ค.ศ Intel ผลิต 8080 เป็น microprocessor แบบ 8 บิทออกจำหน่าย ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ ประมาณ 6,000 ตัว ใช้สัญญาณนาฬิกาที่ความถี่ 2 MHz Ed Roberts เจ้าของบริษัท Micro Instrumentation Telemetry systems ได้จัดชุดคิท (ผู้ซื้อประกอบเอง) เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 8080 และลงโฆษณาในวารสาร Popular Electronic โดยมีราคา $397 ใช้ชื่อว่า Altair มีการสั่งซื้อเป็นหลายพันเครื่อง ทั้งที่เครื่องต้องโปรแกรม ด้วย สวิตช์ และแสดงผลทาง LED เท่านั้น ถือเป็น ไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆ

6 Intel 8080 Intel 8080 เริ่มกลายเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตัวแรกที่มีชื่อว่า Altair ซึ่งเป็นชื่อของจุดหมายของยาน Starship Enterprise ในรายการโทรทัศน์ Star Trek ในสมัยนั้น และผู้ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นงานอดิเรกสามารถซื้อชุดอุปกรณ์ของ Altair ได้ในราคา 395 เหรียญสหรัฐ เชื่อหรือไม่ว่าภายในเวลาเพียงเดือนเดียวคอมพิวเตอร์รุ่นนี้สามารถทำยอดขายถึงหลายแสนชุด และสร้างสถิติในการสั่งซื้อพีซีรุ่นแรกได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว จำนวนทรานซิสเตอร์: 6000 ตัว ความเร็ว: 2 MHz

7 Intel 8086 Intel CPU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตระกูล PC ตัวแรกเป็นผลผลิตของบริษัท Intel ยักษ์ใหญ่มือวางอันดับหนึ่งของวงการ CPU นั้นเอง โดยบริษัท IBM นำมาใช้กับเครื่อง PC ในตระกูล IBM PC หรือที่รู้จักกันในนาม XT และ CPU ตัวนี้ก็เป็นต้นแบบของ CPU ในสถาปัตยกรรม X86 ที่ Intel หรือแม้บริษัทอื่น นำมาผลิต CPU ที่ใช้กับเครื่อง PC จนถึงปัจจุบันนี้ (ยกเว้นก็แต่ตัว Intel เอง ซึ่งผลิต CPU ขนาด 64 บิต ที่ไม่ใช้สถาปัตยกรรม X86) 8088, 8086 เป็น CPU ที่ประมวลผลทีละ 8 บิต มีชุดคำสั่ง 76 คำสั่ง ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน CPU ตัวนี้ก็คือ DOS อันเลื่องชื่อของไมโครซอฟท์ นั้นเอง

8 Intel 8086 Intel 8086 ความถี่ (ความเร็ว) 4.77, 8, 10 MHzหน่วยความจำ 1 Mbyte Data bus ภายใน 16 bit Data bus ภายนอก 16 bit จำนวนทรานซิสเตอร์ 29,000 ตัว ความเร็ว 8-10 MHz

9 Intel 8087 Intel ได้ออกแบบ 8087 coprocessor เพื่อใช้กับ 8088 และ 8086 microprocessor โปรแกรมที่ใช้ คำสั่งทางด้านทศนิยมน้อยอาจจะไม่ต้องสนใจกับตัว coprocessor โดยจะทำการตามคำสั่งโดยใช้ชุดคำสั่งของ 8088 ในกรณีที่มีการใช้คำสั่งทางทศนิยม โปรแกรมบางอย่างจะตรวจสอบว่ามี 8087อยู่หรือไม่และจะเรียกใช้ ถ้ามีอยู่ โปรแกรมนอกเหนือจากนี้จะใช้ software ในการจัดการกับ floating-point แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ต้อง การเรียกใช้ จะให้คำสั่งทางคณิตศาสตร์สำหรับข้อมูลบางอย่าง เช่น 16-bit word ,32-bit short integer ,64-bit long integer ,32-bit short floating-point number ,64-bit long floating-point number ,80-bit temporary floating-point number และ 80-bit packed decimal number โดยมันจะ ขยายชนิดของข้อมูลที่มีใน 8088 CPU โดย 8087 จะ compatible กับ มาตรฐานของ IEEE Floating-point Standard จะใช้ระบบ 2’s compliment กับจำนวน integer การแสดงจำนวน floating-point

10 Intel 8087 Bus Control Intel 8087 ต้องทำการควบคุม bus เมื่อต้องการอ่านหรือเขียนหน่วยความจำ 8087 จะต้องขอเป็น Bus Master และเมื่อ CPU ถูกปลดออกจาก bus 8087 จะเข้าทำหน้าที่เป็น bus master แทน CPU และเมื่อ 8087 ทำงาน เสร็จก็จะส่งให้ CPU กลับมาควบคุม bus อย่างเดิม จำไว้ว่า 8087 จะไม่ดำเนินการใดๆกับ register set ของ CPU โดยมันจะทำงานกับเฉพาะ operand ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน CPU ก็จะไม่ดำเนิน การกับ register ของ 8087 โดย 8087 จะต้องนำค่าไปใส่ไว้ในหน่วยความจำก่อนที่ CPU Register Set 8087 จะมี 8-word register stack อยู่ 1 ตัว โดยจะมี 80 bits ต่อ 1 word แต่ละ stack word จะมี 2 bit tag

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Intel 8008,8080,8086,8087.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google