งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel 8008,8080, 8086,8087. จัดทำโดย นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5 นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส 503021184-3 นายพิษณุ จุลชัย รหัส 503021185-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel 8008,8080, 8086,8087. จัดทำโดย นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5 นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส 503021184-3 นายพิษณุ จุลชัย รหัส 503021185-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel 8008,8080, 8086,8087

2 จัดทำโดย นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5 นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส 503021184-3 นายพิษณุ จุลชัย รหัส 503021185-1 นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5 นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส 503021184-3 นายพิษณุ จุลชัย รหัส 503021185-1

3 Intel 8008 ในวันที่ 1 เมษายน 1972 อินเทลได้สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้ชาวโลกอีก โดยออก ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต ที่ สามารถประมวลผลในรูปของ ข้อมูลและตัวอักษรได้ นั่นคือ 8008 ใช้สัญญาณนาฬิกา 108 กิโลเฮิรตซ์ เท่ากับ 4004 สามารถติดต่อกับ หน่วยความจำได้มากถึง 16 กิโลไบต์

4 Intel 8008 ปี ค. ศ. 1973 ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่อง แรกโดยใช้ CPU ของอินเทล 8008 แต่ประกอบ ในประเทศฝรั่งเศส ชื่อยี่ห้อ Micral มีนาย Fancois Gernell และ นาย Philippe Kahn เป็น ผู้พัฒนา Software ประกอบการใช้งานเครื่อง Micral นี้ โดยมี นาย Andre Truong Trong Thi ผู้บริหารบริษัท R2E พยายามที่จะทำตลาด เชิงธุรกิจ ขายในราคา 1750 เหรียญสหรัฐฯ ปี ค. ศ.1974 นาย Jonathan A.Titus ได้ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดย ใช้เทคโนโลยี ของ Intel 8008 ในเดือน กรกฎาคม 1974 ในชื่อเรียกว่า Mark-8 ได้รับ การยกย่องขึ้นปกนิตยสาร Radio-Electronics จำนวนทรานซิสเตอร์ : 3,500 ตัว / ความเร็ว : 200 KHz ปี ค. ศ. 1973 ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่อง แรกโดยใช้ CPU ของอินเทล 8008 แต่ประกอบ ในประเทศฝรั่งเศส ชื่อยี่ห้อ Micral มีนาย Fancois Gernell และ นาย Philippe Kahn เป็น ผู้พัฒนา Software ประกอบการใช้งานเครื่อง Micral นี้ โดยมี นาย Andre Truong Trong Thi ผู้บริหารบริษัท R2E พยายามที่จะทำตลาด เชิงธุรกิจ ขายในราคา 1750 เหรียญสหรัฐฯ ปี ค. ศ.1974 นาย Jonathan A.Titus ได้ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดย ใช้เทคโนโลยี ของ Intel 8008 ในเดือน กรกฎาคม 1974 ในชื่อเรียกว่า Mark-8 ได้รับ การยกย่องขึ้นปกนิตยสาร Radio-Electronics จำนวนทรานซิสเตอร์ : 3,500 ตัว / ความเร็ว : 200 KHz

5 Intel 8080 ในปี ค. ศ. 1974 Intel ผลิต 8080 เป็น microprocessor แบบ 8 บิทออกจำหน่าย ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ ประมาณ 6,000 ตัว ใช้ สัญญาณนาฬิกาที่ความถี่ 2 MHz Ed Roberts เจ้าของ บริษัท Micro Instrumentation Telemetry systems ได้จัดชุดคิท ( ผู้ซื้อประกอบเอง ) เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 8080 และลงโฆษณาในวารสาร Popular Electronic โดยมีราคา $397 ใช้ชื่อว่า Altair มีการ สั่งซื้อเป็นหลายพันเครื่อง ทั้งที่เครื่องต้องโปรแกรม ด้วย สวิตช์ และแสดงผลทาง LED เท่านั้น ถือเป็น ไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆ

6 Intel 8080 Intel 8080 เริ่มกลายเป็นสมองของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตัวแรกที่มีชื่อว่า Altair ซึ่งเป็นชื่อของจุดหมายของยาน Starship Enterprise ในรายการโทรทัศน์ Star Trek ใน สมัยนั้น และผู้ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นงาน อดิเรกสามารถซื้อชุดอุปกรณ์ของ Altair ได้ใน ราคา 395 เหรียญสหรัฐ เชื่อหรือไม่ว่าภายใน เวลาเพียงเดือนเดียวคอมพิวเตอร์รุ่นนี้สามารถทำ ยอดขายถึงหลายแสนชุด และสร้างสถิติในการ สั่งซื้อพีซีรุ่นแรกได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลย ทีเดียว จำนวนทรานซิสเตอร์ : 6000 ตัว ความเร็ว : 2 MHz

7 Intel 8086 Intel 8086 CPU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตระกูล PC ตัว แรกเป็นผลผลิตของบริษัท Intel ยักษ์ใหญ่มือวาง อันดับหนึ่งของวงการ CPU นั้นเอง โดยบริษัท IBM นำมาใช้กับเครื่อง PC ในตระกูล IBM PC หรือที่รู้จัก กันในนาม XT และ CPU ตัวนี้ก็เป็นต้นแบบของ CPU ในสถาปัตยกรรม X86 ที่ Intel หรือแม้บริษัท อื่น นำมาผลิต CPU ที่ใช้กับเครื่อง PC จนถึง ปัจจุบันนี้ ( ยกเว้นก็แต่ตัว Intel เอง ซึ่งผลิต CPU ขนาด 64 บิต ที่ไม่ใช้สถาปัตยกรรม X86) 8088, 8086 เป็น CPU ที่ประมวลผลทีละ 8 บิต มี ชุดคำสั่ง 76 คำสั่ง ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน CPU ตัวนี้ก็คือ DOS อันเลื่องชื่อของไมโครซอฟท์ นั้นเอง

8 Intel 8086 ความถี่ ( ความเร็ว ) 4.77, 8, 10 MHz หน่วยความจำ 1 Mbyte Data bus ภายใน 16 bit Data bus ภายนอก 16 bit จำนวนทรานซิสเตอร์ 29,000 ตัว ความเร็ว 8-10 MHz Intel 8086 ความถี่ ( ความเร็ว ) 4.77, 8, 10 MHz หน่วยความจำ 1 Mbyte Data bus ภายใน 16 bit Data bus ภายนอก 16 bit จำนวนทรานซิสเตอร์ 29,000 ตัว ความเร็ว 8-10 MHz

9 Intel 8087 Intel ได้ออกแบบ 8087 coprocessor เพื่อใช้กับ 8088 และ 8086 microprocessor โปรแกรมที่ใช้ คำสั่งทางด้าน ทศนิยมน้อยอาจจะไม่ต้องสนใจกับตัว coprocessor โดยจะทำ การตามคำสั่งโดยใช้ชุดคำสั่งของ 8088 ในกรณีที่มีการใช้คำสั่ง ทางทศนิยม โปรแกรมบางอย่างจะตรวจสอบว่ามี 8087 อยู่ หรือไม่และจะเรียกใช้ ถ้ามีอยู่ โปรแกรมนอกเหนือจากนี้จะใช้ software ในการจัดการกับ floating-point แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ ต้อง การเรียกใช้ 8087 8087 จะให้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลบางอย่าง เช่น 16-bit word,32-bit short integer,64-bit long integer,32-bit short floating-point number,64-bit long floating-point number,80-bit temporary floating-point number และ 80-bit packed decimal number โดยมันจะ ขยายชนิดของข้อมูลที่มีใน 8088 CPU โดย 8087 จะ compatible กับ มาตรฐานของ IEEE Floating-point Standard 745 8087 จะใช้ระบบ 2’s compliment กับจำนวน integer การ แสดงจำนวน floating-point

10 Intel 8087 Bus Control Intel 8087 ต้องทำการควบคุม bus เมื่อ ต้องการอ่านหรือเขียนหน่วยความจำ 8087 จะต้อง ขอเป็น Bus Master และเมื่อ CPU ถูกปลดออกจาก bus 8087 จะเข้าทำหน้าที่เป็น bus master แทน CPU และเมื่อ 8087 ทำงาน เสร็จก็จะส่งให้ CPU กลับมาควบคุม bus อย่างเดิม จำไว้ว่า 8087 จะ ไม่ดำเนินการใดๆกับ register set ของ CPU โดย มันจะทำงานกับเฉพาะ operand ที่ถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน CPU ก็จะ ไม่ดำเนิน การกับ register ของ 8087 โดย 8087 จะต้องนำค่าไปใส่ไว้ในหน่วยความจำก่อนที่ CPU Register Set 8087 จะมี 8-word register stack อยู่ 1 ตัว โดยจะมี 80 bits ต่อ 1 word แต่ละ stack word จะมี 2 bit tag Bus Control Intel 8087 ต้องทำการควบคุม bus เมื่อ ต้องการอ่านหรือเขียนหน่วยความจำ 8087 จะต้อง ขอเป็น Bus Master และเมื่อ CPU ถูกปลดออกจาก bus 8087 จะเข้าทำหน้าที่เป็น bus master แทน CPU และเมื่อ 8087 ทำงาน เสร็จก็จะส่งให้ CPU กลับมาควบคุม bus อย่างเดิม จำไว้ว่า 8087 จะ ไม่ดำเนินการใดๆกับ register set ของ CPU โดย มันจะทำงานกับเฉพาะ operand ที่ถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน CPU ก็จะ ไม่ดำเนิน การกับ register ของ 8087 โดย 8087 จะต้องนำค่าไปใส่ไว้ในหน่วยความจำก่อนที่ CPU Register Set 8087 จะมี 8-word register stack อยู่ 1 ตัว โดยจะมี 80 bits ต่อ 1 word แต่ละ stack word จะมี 2 bit tag

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Intel 8008,8080, 8086,8087. จัดทำโดย นายพันธกานต์ ลีพรหมมา รหัส 503021183-5 นายพิเซษฐพงษ์ ทองจันทร์ รหัส 503021184-3 นายพิษณุ จุลชัย รหัส 503021185-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google