งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้งภาคตะวันตกของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้งภาคตะวันตกของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ตั้งภาคตะวันตกของประเทศไทย

2 เนื้อที่ 53,679.02 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพ เนื้อที่ 53, ตารางกิโลเมตร เส้นลองจิจูด องศาตะวันออก

3 มี 5 จังหวัด ตาก เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ทิศเหนือ จังหวัดชุมพร ทิศใต้ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และอ่าวไทย ทิศตะวันออก ประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเจาตะนาวศรี เป็นพรมแดน ทิศตะวันตก

5 ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชัย
เทือกเขากั้นแม่น้ำแควทั้งสอง

6 ที่ราบ เขตที่ราบชายฝั่งทะเล เขตที่ราบขั้นบันได

7 หุบเขาภาตะวันตกและแอ่ง  


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้งภาคตะวันตกของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google