งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้งภาคตะวันตก ของประเทศไทย. ลักษณะ ทาง กายภาพ เนื้อที่ 53,679.02 ตาราง กิโลเมตร เส้นลองจิจูด 99-100 องศา ตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้งภาคตะวันตก ของประเทศไทย. ลักษณะ ทาง กายภาพ เนื้อที่ 53,679.02 ตาราง กิโลเมตร เส้นลองจิจูด 99-100 องศา ตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ตั้งภาคตะวันตก ของประเทศไทย

2 ลักษณะ ทาง กายภาพ เนื้อที่ 53,679.02 ตาราง กิโลเมตร เส้นลองจิจูด 99-100 องศา ตะวันออก

3 ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุ รี กาญจน บุรี ตา ก เพชร บุรี มี 5 จังหวัด

4 ทิศเหนือ ทิศ ตะวันตก ทิศใต้ ทิศ ตะวันออก ที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และ ลำปาง จังหวัดชุมพร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และ อ่าวไทย ประเทศพม่า โดยมีเทือกเขา ถนนธงชัย และเทือกเจา ตะนาวศรี เป็นพรมแดน

5 ลักษณะภูมิ ประเทศ เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขา ตะนาวศรี เทือกเขากั้นแม่น้ำแควทั้งสอง

6  เขตที่ราบขั้นบันได  เขตที่ราบ ชายฝั่งทะเล ที่ราบ

7 หุบเขาภาตะวันตกและแอ่ง


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้งภาคตะวันตก ของประเทศไทย. ลักษณะ ทาง กายภาพ เนื้อที่ 53,679.02 ตาราง กิโลเมตร เส้นลองจิจูด 99-100 องศา ตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google