งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Refer Back, Forward, Denial, Quality and Timetable in ThaiRefer เอกรัฐ บูรณะถาวรสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Refer Back, Forward, Denial, Quality and Timetable in ThaiRefer เอกรัฐ บูรณะถาวรสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28-29 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Refer Back, Forward, Denial, Quality and Timetable in ThaiRefer เอกรัฐ บูรณะถาวรสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28-29 เมษายน 2557

2 Refer Back 1.Refer Back โดยที่ มี การส่งข้อมูล Refer in เข้ามาก่อน  ให้ส่งกลับโดย Search Engine, double click ดูข้อมูลผู้ป่วย, แล้วกดปุ่ม ส่งกลับในชุดข้อมูลที่ Refer in เข้ามา 2.Refer Back แต่ ไม่มี การส่งข้อมูล Refer in เข้ามาก่อน  ให้กดปุ่ม ส่งกลับ บน Menu ด้านซ้ายมือบน มี 2 แบบ คือ

3 Search Engine

4 สามารถค้นหา ด้วย - ชื่อ - นามสกุล - เลขที่บัตร ประชาชน - เลขที่ใบส่งตัว - สถานพยาบาล ต้นทาง

5 Refer Back ( แบบที่มี Refer in เข้ามา ก่อน ) Pop up ที่ visit รพ. ปลายทาง ส่งกลับจาก ER/OPD ถือ ว่าเป็นผู้ป่วยนอก กรณีส่งกลับจาก ward ถือ เป็นผู้ป่วยใน

6 Refer back ข้อมูลที่ Refer in และ Refer Back ถูกเก็บเป็นข้อมูลชุด เดียวกัน Refer in Refer Back จุดบริการที่ทำการส่งกลับ, สถานพยาบาลที่ต้องการส่งกลับ default อัตโนมัติ กรอกวิธีการเคลื่อนย้าย, การนำส่ง, เหตุผลการ ส่งกลับ

7 Refer back

8 ข้อมูลการใช้ยาที่ รพ. ปลายทาง ผล Lab ของรพ. ปลายทาง ผล x-ray, CT scan ที่อ่าน โดยรังสีแพทย์ จะถูกแนบโดยอัตโนมัติเมื่อทำ การ Refer Back

9 ระบบ Refer back บันทึก พิมพ์ใบ ส่งกลับ

10 ใบส่งกลับ อย่าลืมให้แพทย์ เซ็นต์ชื่อและ ประทับตรา โรงพยาบาลด้วย นะคะ

11 ส่งกลับ สัญลักษณ์แถบสี น้ำตาลในหน้าส่ง

12 ระบบปฏิเสธการส่งต่อ เหตุผลการปฏิเสธ 1. เตียงเต็ม 2. ไม่มี Respirator 3. มีศักยภาพ แต่แพทย์ เฉพาะทางไม่อยู่ 4. เกินศักยภาพของ โรงพยาบาลปลายทาง 5. สามารถรักษาที่ โรงพยาบาลต้นทางได้ 6. อื่นๆ

13 ตัวอย่าง : หน้าส่ง ถูกปฏิเสธโดย โรงพยาบาลปลายทาง

14 แบบประเมินคุณภาพ การส่งต่อ / ระหว่างส่งต่อ

15

16 นำข้อมูลคุณภาพ การส่งต่อ มาวิเคราะห์ผล ย้อนหลังได้

17 รายงานการประเมินคุณภาพ

18 Time table เพื่อวัดประสิทธิภาพการ ประสานงานแบบองค์รวม ตัวอย่าง : การประสานผู้ป่วย สำเร็จ 4 นาที เวลาที่ส่งข้อมูลจากต้น ทาง = สีเทา เวลาที่ข้อมูลขึ้นเตือนที่ ปลายทาง = สีส้มอ่อน เวลาที่ปลายทางเปิดอ่าน = สีเหลือง เวลาที่ประสานงาน สำเร็จ = สีฟ้า

19 Time table เพื่อวัดประสิทธิภาพการ ประสานงานแบบองค์รวม เวลาสี เทา เวลาสีส้ม อ่อน เวลาสี เหลือง เวลาสี ฟ้า เวลาที่ใช้ในการ ประสานงานสำเร็จ เวลาสี เทา ความเร็ว Internet/ Server เวลาสีส้ม อ่อน คุณภาพ / การปฏิบัติงาน ของจนท. ศูนย์ส่งต่อ เวลาสี ฟ้า เวลาสี เหลือง รายละเอียดเพิ่มเติม / ระบบการ consult M achi ne M anp ower M eth od M anage ment

20 Time table จำแนกตาม Triage ( นาที ) Manpo wer

21

22 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Refer Back, Forward, Denial, Quality and Timetable in ThaiRefer เอกรัฐ บูรณะถาวรสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28-29 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google